مـکـــا تب اد بــــی

1-فــوتوریسم

2- رئا لیسم

3- داد ایسم

4- نــا تور یسم

5- نــاتورالیسم

6- اونــانیسم

 7- پــوپو لیسم

8- پارناس

9- اگـــز یستانیسالیسم

10- کــاسموپلیتیسم

11- کــــوبیسم

12- رومانتیسم

 

مقدمه

آغاز قرن نوزدهم را باید شروع عصر جدیدی در ادبیات اروپا دانست که دامنه آن تا به امروز کشیده شده است. این دوره جدید که باید آن را "عصر رمانتیک "نام داد عصر طبقه بورژوازی شمرده می شد. در این دوره تجمل و زندگی اشرافی همه اهمیت و نفوذ خود را از دست داد ؛ قلمرو آثار ادبی گسترش یافت ؛ حالا دیگر شاعران و نویسندگان از طبقه های گوناگون جامعه بودند. ادبیات رمانتیک در قرن نوزده در کشورهای اروپایی یکی پس از دیگر به ظهور رسید. در آغاز کلمه رومانتیک از طرف طرفداران مکتب کلاسیک برای مسخره به نویسندگان جدید اطلاق می شد و معنی نخستین آن مترادف با خیال انگیز و افسانه ای بود.  اصولا مکتب نخستین رومانتیسم انگلستان بود و از آنجا به آلمان رفت و از آنجا در فرانسه رسوخ کرد و سرانجام تا سال 1850 بر ادبیات اروپا مسلط شد.

 

اصول مکتب رمانتیک

مقایسه دو مکتب کلاسیسم و رومانتیسم :  کلاسیک ها بیشتر ایدآلیست هستند و حال آنکه رومانتیک ها می کوشند گذشته از بیان زیبایی ها و خوبی ها که هدف کلاسیک هاست زشتی و بدی را هم نشان بدهند. کلاسیک ها عقل را اساس شعر کلاسیک می دانند و حال آنکه رومانتیک ها بیشتر پابند احساس و خیال پردازی هستند.  کلاسیک ها تیپ ها و الهام آثار خویش را از هنرمندان یونان و روم قدیم می گیرند و حال آنکه رومانتیک ها از ادبیات مسیحی قرون وسطی و رنسانس و افسانه های ملی کشورهای خویش ملهم می شوند و همچنین از ادبیات معاصر ملل دیگر تقلید می کنند. در دوره رمانتیسم ارسطو جای خود را به شکسپیر داده است. کلاسیک ها بیشتر طرفدار وضوح و قاطعیت هستند و رومانتیک ها به رنگ و جلال و منظره اهمیت می دهند. آنها ترجیح می دهند که به جای سرودن اشعار منظم و یکنواخت با شعاری بپردازند که بیشتر شبیه نثر (چه از لحاظ آهنگ و چه از لحاظ مضمون)، تصویری و متنوع باشد.  این مکتب به آزادی، شخصیت ، هیجان و احساس ها، گریز و سیاحت و سفرهای جغرافیایی در آثار خود بسیار اهمیت قائل است. هنرمند در آن به کشف و شهود می پردازد و به افسون سخن و به اهمیت کلمه بی اندازه آگاه است. خلاصه اینکه نویسنده خود در جریان نوشته اش مداخله می کند و به اثر خود جنبه شخصی و خصوصی می دهد. ویکتور هوگو، والتر اسکات، وردزورت، گوته، شیلر، پوشکین، و لرمانتوف، از پیشوایان نخستین این مکتب هستند. از آثار معروف این مکتب می توان نتردام دوپاری، بینوایان، تاراس بولبا، سه تفنگدار، زندانی قفقاز، فواره باغچه سرای، آیوانهو را نام برد.

 

قرن رمان

قرن نوزدهم را معمولا "قرن رمان" می‌نامند. رمان در این قرن در مسیرهای متفاوت و بسیار وسیعی پیش می‌رود و بسیاری از رمان‌های نبوع آسای جهان در این قرن به وجود می‌آیند و رمان جنبه‌های مطلوب تر و جهانی تری پیدا می‌کند. پس قرن نوزدهم شایستگی دریافت عنوان "قرن رمان" را دارد. هر چند که در قرن بیستم رمان به حد کمال و پختگی خود می‌رسد و قواعد و اصول اساسی آن تثبیت می‌شوند و نمونه‌ها و سرمشق‌های رمان در هر شکل و طریقه به عرصه می‌آیند اما در قزن نوزدهم غول‌هایی چون بالزاک، فلوبر، دوما، داستایوسکی و تولستوی قدم به میدان می‌گذارند. و جمعا رمان اروپایی به اوج پیروزی می‌رسد. حال آن که در قرن بیستم رمان نویسان بزرگی در سرزمین‌های دیگر، در آمریکای شمالی؛ در آمریکای جنوبی و ژاپن و آفریقا در صحنه ادب ظاهر می‌شوند. انقلاب کبیرفرانسه چندسالی در کارهای ادبی وقفه‌انداخت اما نرم نرم رمان نویسان به انتشار آثار خود پرداختند. با این وصف تا چندین دهه رمان نیز مثل سایر رشته‌های ادبی در همان فضایی که محصول ذوق بزرگان قرن روشنگری بود سیر می‌کرد.  در پایان قرن بیستم، بر ویرانه‌های "ناتورالیسم "ساختمانی بنا شد که عده ای از منتقدان معتقد بودند رمان در این دوره به انحطاط رسیده، اما گروهی عقاید دیگری داشتند و می‌گفتند که این نویسندگان معترض و سرکش نظیر: لئون بلوا، اکتاو میرابو و ژرز داریان و نظایر آن‌ها، راه‌های تازه ای یافته‌اند و نوآوری در عالم هنر از ضروریات است. رمان قرن بیستم با این ابتکارات ریشه‌ها و اصول خود را به دست می‌آورد و از طرف دیگر در ان سوی اقیانوس اطلس، رمان آمریکایی نخستین آثار بزرگ و درخشانش را به جهان عرضه می‌کند و غرب استعمارگر، رمان خود را همراه چیزهای دیگر، به هند و ژاپن و خاورمیانه و آفریقای جنوبی می‌برد که بعضی از این سرزمین‌ها از مستعمرات غرب بودند. رمان تاریخی در طول قرن نوزدهم و بخشی از قرن بیستم در نظر مردم ارزش و اهمیت خود را حفظ کرد. هر چند که امروز روشنفکران به رمان‌های تاریخی با بدگمانی می‌نگرند، جاذبه این رمان‌ها همچنان باقی است. در طی یک قرن و نیم اخیر بعضی از نویسندگان داستان‌هایی از این نوع نوشته‌اند که غالب آن‌ها بسیار سرگرم کننده و جذاب بوده‌اند. استاندال و فلوبرو پوشکین و تولستوی، از بزرگ ترین نویسندگان قرن نوزدهم نیز رمان تاریخی نوشته‌اند. و بعضی از نویسندگان قرن بیستم، گاهی به رمان تاریخی روی آورده‌اند که برای نمونه می‌توان از آراگون نام برد و کتاب "هفته مقدس" . ویکتورهوگو در آثار دوران جوانی اش از والتر اسکات تاثیر می‌پذیرد و در رمانهای "هان ایسلندی" و "بوک ژارگال" کم و بیش در سرزمین‌های دیگر به رویدادهای تاریخی می‌پردازد و سپس در "نوتردام دوباری" (1831) تصویری از قرون وسطی را ترسیم می‌کند که نوعی رمان سیاه نیز به حساب می‌آید. و در رمان "نودوسه" (1874) این تصویر تاریخی را تا دوران انقلاب جلو می‌آورد و در رمان "مردی که می‌خندد" (1869) از وقایع تاریخی انگستان سخن می‌گوید و در "بینوایان (1862") مانند بالزاک به تاریخ باز می‌گردد و ريشه ‌های تاریخ معاصرش را از دل خاک بیرون می‌کشد. اما استاد بزرگ رمان تاریخی فرانسه، بی تردید الکساندر دوما (1871-1802) است با رمانهای "سه تفنگدار" (1844)، "ملکه مارگو" (1841)، " گردن بند ملکه" (1849) و بیش از بیست رمان دیگر.

 

یادداشت

مکتب رمانتیسم از اواخر قرن هجدهم در انگلستان بروز یافت و سپس به آلمان و دیگر سرزمین هاى اروپایى راه پیدا کرد. لامارتین، شاتوبریان، الکساندر دوماى پدر، ویکتور هوگو و آلفرد دو موسه از بزرگان این مکتب بودند. ویژگى هاى مهمّ این مکتب که تفاوت هاى آن با کلاسیسیسم را نشان مى دهند، ازاین قرارند:

نشان دادن زیبایى و زشتى، و شادى و غم در کنار هم.  پایبندى به احساس و خیال و هیجان. هواخواهى از آزادى هنر و آزادى شخصیّت هنرمند و رهایى از قیود. وسعت بخشیدن به دایره واژگان و تعابیر و غنا بخشیدن به زبان ادبى. به تصویر کشیدن غم و یأس و سرگشتگى انسان. روى آوردن به عالَم درون و گرایش هاى دینى.

 

سورئالیسم

مکتب سورئالیسم در سال 1924 به وسیله "اندره برتون" ایجاد شد. وی معتقد بود ادبیات نباید به هیچ چیز، به جز تظاهرات و نمودهای اندیشه ای که از تمام قیود منطقی و هنری یا اخلاقی رها شده باشد بپردازد و در اعلامیه ای که انتشار داد نوشت: سورئالیسم عبارت است از آن فعالیت خود به خودی روانی که به وسیله آن می توان خواه شفاهاً و خواه کتباً یا به هر صورت و شکل دیگری فعالیت واقعی و حقیقی فکر را بیان و عرضه کرد." سورئالیسم عبارت است از دیکته کردن فکر بدون وارسی عقل و خارج از هر گونه تقلید هنری و اخلاقی. او و دوستش "لویی آراگون" از آن جهت که هر دو پزشک امراض روانی بودند، می خواستند نظریه فروید را درباره "ضمیر پنهان" وارد ادبیات کنند. به عقیده این گروه هر چیز که در مغز انسان می گذرد (در صورتی که پیش از تفکر یادداشت شود)، مطالب ناآگاهانه، حرفهای خود به خودی (که بدون اختیار از دهان بیرون می آید) و همچنین رویا جزء مواد اولیه سورئالیسم به شمار می رود. سورئالیست ها می گویند بسیاری از تصورات و تخیلات و اندیشه های آدمی هست که انسان بر اثر مقید بودن به قید اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و رسوم و عادات از بیان آنها خودداری می کند این تصورات را به اعماق ضمیر پنهان خویش می راند. این قبیل افکار و اندیشه ها و آرزوها غالباً در خواب و رویا و در شوخی ها و حرف هایی که از زبان انسان می پرد تجلی می کند و سورئالیستم طرفدار بیان صادقانه و صریح این قبیل افکار و تصورات و اوهام و آرزوها است. به طور خلاصه سورئالیست ها فعالیت اصیل انسان را همان فعالیت رویا مانند ندای درونی دنیای ناخودآگاه می دانند. از سورئالیست های معروف می توان به "برتون" و "آراگون" "پل الوار" و "گیوم آپولینر" اشاره کرد.

 

رئالیسم

واژه رئالیسم از رئل(Real) که به معنای واقع است، مشتق شده و در واقع به معنای مکتب اصالت واقع است. مکتب رئالیسم نقطه مقابل مکتب ایده آلیسم است؛ یعنی مکتبی که وجود جهان خارجی را نفی کرده و همه چیز را تصورات و خیالات ذهنی می داند. رئالیسم یعنی اصالت واقعیت خارجی. این مکتب به وجود جهان خارج و مستقل از ادراک انسان، قائل است. ایده آلیست ها همه موجودات و آنچه را که در این جهان درک می کنیم، تصورات ذهنی و وابسته به ذهن شخص می دانند و معتقدند که اگر من که همه چیز را ادراک می کنم نباشم، دیگر نمی توانم بگویم که چیزی هست. در حالی که بنابر نظر و عقیده رئالیستی، اگر ما انسان ها از بین برویم، باز هم جهان خارج وجود خواهد داشت. به طور کلی یک رئالیست، موجودات جهان خارج را واقعی و دارای وجود مستقل از ذهن خود می داند.می داند. باید گفت در واقع همه انسانها رئالیست هستند، زیرا همه به وجود دنیای خارج اعتقاد دارند. حتی ایده آلیست ها نیز در زندگی و رفتار، رئالیست هستند، زیر باید جهان خارج را موجود دانست تا بتوان کاری کرد و یا حتی سخنی گفت. کلمه رئالیسم در طول تاریخ به معانی مختلفی غیر از معنایی که گفته شد، استعمال شده است. مهمترین این استعمال ها و کاربرد ها، معنایی است که در فلسفه مدرسی یا اسکولاستیک(Scholastic) رواج داشته است. در میان فلاسفه مدرسی، جدال عظیمی بر پا بود که آیا کلی وجود خارجی دارد و یا اینکه وجودش فقط در ذهن است؟ کسانی که برای کلی واقعیت مستقل از افراد قائل بودند، رئالیست و کسانی که کلی را تنها دارای وجودی ذهنی و در ضمن موجودات محسوس می دانستند و برای آن وجود جدا از جزئیات قائل نبودند،، ایده آلیست خوانده می شدند. بعدها در رشته های مختلف هنر مانند ادبیات نیز سبک های رئالیستی و ایده آلیسمی به وجود آمد و سبک رئالیسم در مقابل سبک ایده آلیسم است. سبک رئالیسم یعنی سبک گفتن و نوشتن متکی بر نمودهای واقعی و اجتماعی. اما سبک ایده آلیسم عبارت است از سبک متکی به تخیلات شاعرانه گوینده یا نویسنده .

منابع

اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد 1، صفحه 81

آشنایی با بعضی الفاظ فلسفی، صفحه 12

 

رئالیسم نوعی"واقع گرایی" است در رمان و نمایشنامه که خیال پردازی و فردگرایی رومانتیسم را از بین می برد و به مشاهده ی واقعیت های زندگی و تشخیص درست علل و عوامل و بیان تشریح و تجسم آنها می پردازد. هدف حقیقی رئالیسم تشخیص تأثیر محیط و اجتماع در واقعیت های زندگی و تحلیل و شناساندن دقیق "تیپها" یی است که در اجتماع معینی به وجود آمده است. سعی نویسندگان رئالیسم در این است که جامعه خود را تشریح کنند و "تیپها"ی موجود در جامعه را نشان دهند. از این روست که کار نویسنده در این مکتب به کار یک مورخ نزدیک می شود با این تفاوت که عادت و اخلاق مردم اجتماع خویش را بیان می کند. بالزاک" فرانسوی نماینده مکتب رئالیسم نیز به این نکته اشاره می کند و در "کمدی انسانی" می گوید: "با تنظیم سیاهه ی معایب و فضایل و با ذکر آنچه زاییده ی هوس ها و عشق هاست و با تحقیق درباره مشخصات اخلاقی و انتخاب حوادث اساسی جامعه و یا تشکیل "تیپها" ممکن است به نوشتن تاریخی موفق شوم که مورخان از آن غافل بوده اند، یعنی "تاریخ عادات و اخلاق جامعه". از نمایندگان بزرگ رئالیسم در فرانسه "بالزاک" و "استاندال" در انگلستان "دیکنز"  در روسیه "تولستوی" و "داستایوسکی" را می توان نام برد.

 

رنسانس

دانش و هنر پیشرفتهای عظیمی در ایتالیای قرن پانزدهم و شانزدهم بوجود آوردند. این احیای فرهنگی به رنسانس (یعنی «نوزایی») مشهور شده است. دانشمندان، شعرا و فیلسوفانی ظهور کردند که با الهام از میراث اصیل رم و یونان با دیدگانی تازه تر به جهان می نگریستند. نقاشها به مطالعه آناتومی (علم تشریح) پرداختند و اعضای بدن انسان را به شیوه واقعگرایانه ای نقاشی می کردند. فرمانروایان ساختمانها و کارهای بزرگ هنری را سفارش دادند. این عقاید تازه بزودی در سراسر اروپا گسترش یافت.

1379م 
خانواده مدیچی در فلورانس بانکی را تاسیس کرده و شروع به اندوختن ثروت کلانی می کنند.
1401
اتحادیه صنفی بازرگانان پشم فلورانس، مسابقه ای را برای طرح جدید برای درهای باپتیستری ، کلیسایی در فلورانس، راه می اندازند. غالبا این واقعه آغاز رنسانس به حساب می آید. لورنتسو گیبرتی برنده می شود. فیلیپو برونه لسکی، نایب قهرمان مایوس، مشغول مطالعه ویرانه های روم باستان می شود. 
1419
برونه اسکی بیمارستان فاندلینگ (کودک بی سرپرست) در فلورانس را طراحی کرده که نخستین بنای معماری رنسانس به شمار می رود. در سال بعد او گنبدی بدیع و بزرگ را برای کلیسای جامع فلورانس طراحی می کند. 

1435
دوناتلو، مجسمه ساز بزرگ فلورانسی، مجسمه پر نفوذ و موثر خود داود را به پایان می رساند. 
در حدود 1450 
یوهانس گوتنبرگ آلمانی، کارگر چاپخانه، نخستین کتب چاپ شده به وسیله حروف متحرک در اروپا را منتشر می کند. 
1450
اتحاد سیاسی میان جمهوریهای فلورانس، میلان و ناپل، موجب برقراری ثبات در ایتالیای عهد رنسانس می گردد. 
1452
لورنتسو گیبرتی، سری دوم از درهای کلیسای بایتیستری فلورانس را به پایان می رساند. میکل آنژ آنها را «دروازه های بهشت» می نامد. 
1453
قسطنطینه به دست ترکان عثمانی سقوط می کند. دانشمندان بیزانس به غرب می گریزند و نسخه های خطی کلاسیک با ارزشی را با خود می برند. 
1469
لورنتسو مدیچی ملقب به لورنتسوی کبیر فرمانروای فلورانس می گردد. 
1494
آبرخت دوورر (1528  ـ 1451م) هنرمند آلمانی برای نخستین بار از فلورانس دیدن می کند. 
1498
پس از چهار سال، فرمانروای با نفوذ فلورانس، جیرولاموساوونا رولا ی راهب، اعدام می شود. 
1504
لئوناردو داوینچی، تابلوی مونالیزا که تصویر همسر یک مقام فلورانسی است را نقاشی می نماید. 
1512 
بیش از چهار سال طول می کشد تا میکل آنژ، نقاشی سقف نماز خانه سیستاین در واتیکان رم را به پایان برساند. 
1517
مارتین لوتر با اعتراضات خویش، آغازگر جنبش اصلاح دینی می گردد. 
1519
لئوناردو داوینچی در فرانسه و در کاخی که فرانسوای اول پادشاه فرانسه به او داده بود، از دنیا می رود. 
1543

نیکولاس کوپرینک، منجم ایتالیایی، ادعا می کند که خورشید مرکزمنظومه شمسی می باشد، نه زمین. 
1564
ویلیام شکسپیر شاعر و نمایشنامه نویس بزرگ انگلیسی عصر رنسانس، در «استرانفورد آن ایون» متولد می شود. 
در طول قرن پانزدهم خانواده مدیچی که ثروت خود را از راه بانکداری بدست آورده بود، جمهوری فلورانس در ایتالیا را تحت تسلط خود در آورد. کوزیمو دمدیچی (1464 ـ 1389م) نخستین عضو خانواده بود که قدرت مطلق سیاسی را در اختیار داشت. او رفتار خود خواهانه سایر فرمانروایان اروپا را نمی پسندید و از پذیرفتن عناوین فاخر امتناع می ورزید. پسر بزرگ او لورنتسو دمدیچی (92 ـ 1449م) تحت عنوان «لورنتسوی کبیر» شهرت یافت.

یادداشتهای لئوناردو داوینچی لئوناردو داوینچی (1519- 1452م) یکی از هنرمندان، دانشمندان و مخترعین برجسته ایتالیا در عصر رنسانس بود. او نظریات خود را در یک سلسله یادداشتهایی که بالغ بر هزاران صفحه می باشند ثبت کرده است. طرحهای مبتکرانه او برای ساخت سلاحهایی مانند توپهای بخار، ماشینهای پرنده و ادوات زرهی چندین قرن جلوتر از زمان خود بودند. بسیاری از آنها هرگز ساخته نشدند.

لورنتسوی کبیر فلورانس تحت فرمانروایی لورنتسو مرکز رنسانی گردید. او سیاستمداری باهوش بود بطوریکه توازن قدرت میان شهرهای ایتالیا را حفظ می کرد و به همین علت در طول حیات او جنگهای معدودی بوقوع پیوست. او همچنین شاعری برجسته و پشتیبانی سخاوتمند برای هنر بود. بسیاری از هنرمندان بزرگ از جمله ساندروبوتیچلی(1510ـ 1444م)، لئوناردو داوینچی(1519- 1453م) و میکل آنژ (1564- 1475م) برای او کار می کردند. نیکولوماکیاولی (1527- 1469م) نویسنده سیاسی، لورنتسو را اینگونه توصیف می کند:«بزرگترین حامی ادبیات و هنر که هیچ پادشاهی تاکنون مانند او را ندیده است». فلورانس در زمان «ساوونارولا» پس از مرگ لورنتسو دمدیچی در سال 1492م، فرمانروایی مدیچی بزودی سقوط کرد. وقتی شارل هشتم (95-1470م) پادشاه فرانسه در سال 1494 به ایتالیا حمله کرد، فلورانسیها به واعظی پرجاذبه به نام جبرولامو ساوونارولا روی آوردند. او به فساد کلیسا و دلبستگی رنسانس به عقاید «شرک آمیز» (غیر مسیحی) حمله نمود. موعظه های ساوونارولا جمعیت انبوهی را به خود جلب می کرد به ویژه آنکه او هجوم فرانسه را پیشگویی کرده بود. سوزاندن مظاهر فساد و تباهی فلورانس به یک جمهوری مسیحی سخت گیر تبدیل شد. در سال 1497م، ساوونارولا جمعیت «سوزاندن مظاهر فساد و تباهی» را به راه انداخت که بر این اساس فلورانسیها باید خود را از تجملات پلید نجات می دادند. تزئینات، لباس های پر زرق و برق، ورقهای بازی، میزهای قمارخانه ها و حتی آثار هنری درون شعله های آتش انداخته می شد. ساوونارولا سوزانده می شود پیروزی ساوونارولا علیرغم بزرگی و شتابی که با خود به همراه داشت، دوام چندانی نیاورد. در سال 1497 م پاپ الکساندر ششم (1503- 1431م) از اظهار نظر ساوونارولا مبنی بر رفتار «غیر اخلاقی» پاپ خشمگین گردید و او را تکفیر کرد (او را از کلیسا اخراج کرد)، حامیان ساووناوولا علیه او تغییر موضع داده در سال 1498م او را به دار آویختند و جسدش را در میدانی در فلورانس سوزاندند. بازگشت خانواده مدیچی در سال 1512 م خانواده مدیچی دوباره کنترل فلورانس را در  دست گرفتند. در سال 1527م جوایو دمدیچی (1534- 1478م) پاپ کلمنت هفتم می شود. روسای خانواده مدیچی به مدت 200 سال دوکهای بزرگ و فرمانروایان با نفوذ توسکانی، منطقه اطراف فلورانس بودند. شوق آموختن مطلوب «انسان عصر رنسانس» شخص درخشان و همه فن حریفی بود که در موضوعات فراوانی کارآزموده باشد. لئوناردوداوینچی و میکل آنژ مشهورترین آنان می باشند. دستاوردهایشان احترام آنان در جامعه را افزایش داد. حقایق ثبت شده . نیکولو ماکیاولی (1527- 1469م) در دوره رنسانس فلورانس رشد کرد. بزرگترین کتابش، شهریار (1513م) پند نامه ای به سیاستمداران بود. او عقیده داشت که برای حفظ قدرت، یک شهریار باید بیرحم بوده و برای رسیدن به این مطلوب از ارتکاب هیچ عمل زشتی دریغ نورزد. نظریات ماکیاولی وی را مظهر سیاست بدبینانه ساخت، عده ای او را پدر علم سیاست می دانند.

 

فــــوتوریسم

فوتوريسم از کلمه فوتور به معني آينده گرفته شده است، و آن هم همانند وريسم نخست در ايتاليا پيدا شد و بعد در کشورهاي ديگر کسترش يافت. 
بنيانگذار فوتوريسم شاعر معروف ايتاليايي مارينتي بود. به نظر او در عصر ماشين، بايد سبک و زبان ادبيات نيز ماشين باشد.  فوتوريسم با هرگونه ابراز احساس ها و بيان هيجان هاي دروني شاعر و رعايت قانون هاي دستور زبان و معاني و بيان مخالف است و آزادي کلمه هاي غيرشاعرانه را خواستار است و براي بيان اين مقصود کلمه هاي مقطع و نامربوطي شبيه به اصطلاح هاي تلگرافي از خود مي سازد. فوتوريسم پيش از جنگ جهانگير اول به کلي از بين رفت

 

رئــــالیسم.

رئاليسم به عنوان مکتب ادبي، نخست در اواخر قرن هيجده و اوايل قرن نوزده در فرانسه به ميان آمد و پايه گذاران واقعي آن نويسندگان مشهوري نبودند که ما امروز مي شناسيم بلکه آنان نويسندگان متوسطي بودند که اکنون شهرت چنداني ندارند. 
شانفلوري، مورژه و دورانتي، از آن جمله هستند و همين نويسندگان بودند که در رشد و پيشرفت نهضت ادبي عصر خودشان (قرن نوزده) تأثير زيادي داشتند.
بزرگترين نويسنده رئاليست در اين دوره گوستاو فلوبر است و شاهکارش مادام بوواري کتاب مقدس رئاليسم شمرده مي شود. به نظر فلوبر، رمان نويس بيش از هر چيز ديگر هنرمندي است که هدف او آفريدن اثري کامل است. اما اين کمال به دست نخواهد آمد مگر اينکه نويسنده عکس العمل هاي دروني و هيجان هاي شخصي را از اثر خود جدا کند. از اين رو رمان نويس بايد اثر غيرشخصي به وجود بياورد، آنان که هيجان هاي خود را در آثارشان وارد مي کنند، شايسته نام هنرمند واقعي نيستند، فلوبر به شدت از اين گونه نويسندگان متنفر بود. 
 

اما رئاليسم چيست؟ 
رئاليسم عبارتست از مشاهده دقيق واقعيت هاي زندگي، تشخيص درست علل و عوامل آنها و بيان و تشريح و تجسم آنها است. رئاليسم برخلاف رمانتيسم مکتبي بروني يعني اوبژکتيف است و نويسنده رئاليست هنگام آفريدن اثر بيشتر تماشاگر است و افکار و احساس هاي خود را در جريان داستان آشکار نمي سازد، البته بايد توجه داشت که در رمان رئاليستي نويسنده براي گريز از ابتذال و شرح و بسط بي مورد محيط و اجتماع را هرطور که شايسته مي داند تشريح مي کند يعني در رمان رئاليستي توصيف براي توصيف يا تشريح براي تشريح مورد بحث نيست.  بالزاک با نوشتن دوره آثار خود تحت عنوان کمدي انساني پيشواي مسلم نويسندگان رئاليست شد.  گوستاو فلوبر، چارلز ديکنز، هزي جيمس، لئون تولستوي، داستايوسکي، ماکسيم گورکي، ازجمله نويسندگان طراز اول مکتب رئاليسم مي باشند. بابا گوريو، اوژني گرانده، آرزوهاي بزرگ، رستاخيز، جنگ و صلح نيز از آثار مشهور اين مکتب به شمار مي روند.

 

دادا يــسم

دادائيسم را مي توان زائيده نوميدي و اضطراب و هرج و مرج ناشي از آدمکشي و خرابي جنگ جهاني اول دانست. 
دادائيسم زبان حال کساني است که به پايداري و دوام هيچ امري اميد ندارند. غرض پيروان اين مکتب طغياني بر ضد هنر و اخلاق و اجتماع بود. آنان مي خواستند بشريت و در آغاز ادبيات را از زير يوغ عقل و منطق و زبان آزاد کنند و بي شک چون بناي اين مکتب بر نفي بود ناچار مي بايست شيوه کار خود را هم بر نفي استوار و عبارت هايي غيرقابل فهم انشاء کنند. طرح مکتب دادا در پائيز 1916 در شهر زوريخ توسط جواني به نام تريستان تزارا از اهل روماني و رفقايش هانس آرپ و دو نفر آلماني ريخته شد « برتون، پيکابيا، آراگون، الوار، سوپو » ازجمله شاعراني هستند که به اين مکتب پيوستند. اما در سال 1922 اين گروه هرج و مرج طلب از هم گسيخت و به نابودي گرائيد و جاي خود را به سور رئاليسم سپرد.
 

نـــا تــوریـسم

از بزرگان اين مکتب مي توان سن ژرژ بوئليه و اوژن مونفور را نام برد. 
شاعران ناتوريست: هم سردي و خشونت سبک پارناس و هم ريزه کاري ها و موشکافي هاي بي مايه سمبوليسم را رد مي کردند و در آثار خود، زندگي و طبيعت و عشق و کار و شجاعت را بزرگ مي داشتند. هرچند آنان در راه گسترش مکتب خود پيروزي نيافتند اما در خارج از مکتب روي اشعار و نوشته هاي ديگران آثار آن به خوبي پيدا شد.  اشعار ( آنا دونوآي ) و ( فرانسيس ژامز ) شاهد گوياي آن است.

 

نا تــورالـیسم

ناتوراليسم از نظر ادبي بيشتر به تقليد دقيق و موبه موي طبيعت اطلاق مي شود، اين نوع ناتوراليسم دنباله رئاليسم شمرده مي شود و در مفهوم فلسفي به آن رشته از روش هاي فلسفي گفته مي شود که معتقد به قدرت محض طبيعت است و نيروي برتر از طبيعت نمي بيند. اما به عنوان مکتب ادبي ناتوراليسم به مکتبي اطلاق مي شود که اميل زولا و طرفدارانش پايه و اساس آن را گذاشتند. در اين نوع ادبيات و هنر کوشيده اند روش تجربي و جبر علمي را در ادبيات رواج دهند و به ادبيات و هنر جنبه علمي بدهند. اين مکتب نزديک به ده سال حاکم بر ادبيات اروپا بود (1880-1890) اما به زودي از صورت يک مکتب مستقل ادبي بيرون شد. در هر حال نمي توان منکر نفوذ آن در ادبيات فعلي آمريکا و اروپا شد، چه عده اي از نويسندگان آمريکايي و اروپايي از آثار پيشوايان اين مکتب ملهم شده اند. 

مشخصات آثار ناتوراليستي 
1- در آثار ناتوراليستي فرد يا اجتماع بشري داراي هيچ گونه مزايا و سجاياي اخلاقي نيست و اگر هم چنين مزايايي در او ديده شود حاصل اراده خودش نيست بلکه زائيده قوانين علمي و عوامل طبيعي است. از اين رو در اجتماع نيز مانند طبيعت به جز تنازع بقا هيچ چيز ديگري وجود ندارد. 
2-  در رمان ناتوراليستي توجه زيادي به بيان امور جزئي مبذول مي شود و نويسنده ناتوراليست کوچکترين حرکت ها و رفتار قهرمانان خود را از نظر دور نمي دارد و اين تشريح و بيان نظير تحقيق پزشکي و علمي است و نويسنده مي خواهد از آن براي نتيجه گيري به نفع کار علمي خود استفاده کند. 
3- وضع جسماني به عنوان اصل پذيرفته شده است و وضع روحي را بايد اثر و سايه اي از آن به شمار آورد. يعني همه احساس ها و افکار انسان ها نتيجه مستقيم دگرگوني هايي است که در ساختمان جسمي حاصل مي شود و وضع جسمي نيز بنا به قوانين وراثت، از پدر و مادر به او رسيده است. 
4- در آثار ناتوراليستي بيشتر مکالمه اشخاص به همان زبان محاوره آورده مي شود و مي توان گفت ناتوراليست ها نخستين کساني هستند که آوردن زبان عاميانه را در آثار ادبي رايج کردند. 
اميل زولا، گي دو موپاسان، امانتس از نويسندگان مشهور اين مکتب هستند. 
آسوموار، بول دوسويف از آثار ارزنده اين مکتب است.

 

اونــانیسم

شاعر و نويسنده معروف فرانسوي « ژول رومن » بنيانگذار اين مکتب به ياري « ژرژ شنوير» پايه و اساس آن را گذاشت. 
اونانيميست ها عقيده دارند که : در وجود هريک از ما دو نوع افکار و احساس ها است نخست افکار و احساس هايي است که ويژه خود ما است و ديگري افکار و احساس هايي است که اجتماع ما و گروه هاي بشري گرداگرد ما (مانند خانواده و همکاران و همکيشان و مردم کشور) به ما تلقين کرده اند. مکاتب گذشته مي گفتند که فرد براي نيل به آخرين درجه تکامل بايد شخصيت انفرادي خود را پرورش دهد و از دخالت ها و تأثيرهاي دنياي خارج پرهيز کند، اما اونانيميسم با الهام از آراء فلسفي اگوست کنت برعکس آن را بيان مي کند و اجتماع را منشاء تکامل و نبوغ و شگفتگي نيروهاي فردي مي داند. مي توان گفت که آئين اين مکتب از عقايد تولستوي و منظومه هاي ويتمن و نظريه هاي جامعه شناساني چون دورکيم و از فلسفه ايده آليسم متأثر شده است.

 

پــوپــولیسم

مکتبی ادبی و هنری ، که در سال 1929 به وجود آمد و هدف آن بیان احساس و رفتار مردم عامی بود . این مکتب می خواست که در برابر روانشناسی بورژایی و نیز در برابر روشنفکر مآبی گروهی بیکاره ، هنری به وجود آورد که توجه نویسنده تنها به مردمان طبقات پایین جامعه باشد .( بی آنکه تا حد ابتذال مکتب ناتورایسم سقوط کند ) . طرفداران این مکتب برعکس اگزیستانسیالیست ها ، مخالف هرگونه التزام و درگیری اخلاقی و اجتماعی و سیاسی بودند.

پــار نــــاس

ويکتور هوگو با اثر معروف خود "Les Orientales " پايه گذار مکتب هنر براي هنر شد. و هوگو بود که عبارت هنر براي هنر را در محافل ادبي ضمن بحث هاي ادبي به ميان کشيد.  جوانان بسياري دور هوگو جمع شدند و گفتند هنر خدايي است که بايد آن را تنها به خاطر خودش پرستيد و هيچ گونه جنبه مفيد و يا اخلاقي به آن نداد و نبايد چنين تصورهايي از آن داشت.  تئوفيل گوتيه ازجمله اين جوانان بود که پس از چند سال در رأس عده اي که هنر براي هنر را شعار خود کرده بودند قرار گرفت. شاعر ديگر اين مکتب تئودور دو بانويل است.


مکتب پارناس: 
در حوالي سال 1860 عده اي از شاعران جوان فرانسه بر ضد رومانتيسم قيام کردند و تحت تأثير مکتب هنر براي هنر محافل ادبي تشکيل دادند. در رأس اين شاعران لوکنت دو ليل قرار داشت. در سال 1866 مجموعه شعري از آثار اين شاعران تحت عنوان (پارناس معاصر) انتشار يافت که سخت مورد توجه قرار گرفت. 
و رفته رفته اين شاعران به نام( پارناسين) معروف شدند. به عقيده پارناسين ها شعر نشانه اي است از روح کسي که احساس هاي خود را خاموش ساخته است. اين گونه شاعر به هيچ وجه نمي خواهد شعرش محتوي اميد و آرزو و خواهشي باشد و فقط براي هنر محض احترام قائل است و به زيبايي شکل و طرز بيان اهميت مي دهد. اصول مهم اين مکتب به شرح زير است. 
1- کمال شکل، چه از لحاظ بيان و چه از لحاظ برگزيدن کلمه ها. 
2- عدم دخالت احساس ها و عدم توجه به آرمان و هدف. 
3-  زيبايي قافيه. 
4-  وابستگي به آئين "هنر براي هنر". 


کــــــو بـیـسم

نخستين شاعري که کوبيسم را با پير وزي و موفقيت وارد ادبيات کرد گيوم آپولينر شاعر فرانسوي است. اصولا آپولينر را بايد پيشواي مسلم تمام سبک هاي جديد و تندرو افراطي شمرد. او در سال 1910 به اين فکر افتاد که شاعر نيز مانند نقاش کوبيست، به جاي نشان دادن يک جنبه از هر چيز، بهتر است تمام جهت هاي آن را نشان دهد. در اين گونه شعر ابتکار عمل به دست الفاظ مي افتد و در آن نقطه گذاري از ميان مي رود و نحوه چاپ اشعار عوض مي شود، چنانچه بعضي از اشعار آن به شکل دل، قطره هاي باران و سيگار برگ و ساعت و غيره است. همچنين شاعر در ساختمان جمله و قانون هاي دستور زبان و برگزيدن وزن هاي نادر و نامرسوم آزادي تام دارد.پس از مرگ آپولينر سوررئاليسم که درواقع دنباله و ادامه کوبيسم است پديدار شد. آندره سالمون، ماکس ژاکوب، پير روردي و ژان کوکتو به اين مکتب منسوب هستند.
 

اگـــزیستانسیا لیسم

با وجود اینکه اگزیستانسیالیسم یک جهان بینی فلسفی است ، اما هیچگاه نمی توان این شیوه و مکتب را در نوشته های ادبی معاصر ناچیز شمرد .این مکتب پیش از جنگ جهانی دوم در فرانسه به وجود آمد ، و شالوده خود را بر « اصالت وجود - آزادی انسان و پوچی زندگی » استوار ساخت .همانطور که رومانتیسم مکتب اصالت احساس است ، اگزیستانسیالیسم نیز مکتب اصالت وجود است . این شیوه انسان را پدیده ای کاملا آزاد و فرمانروا بر سرنوشت خویش می داند و از بستگی های انسان با اجتماع و آیین و سنن آن سر باز می زند و در هیچ کاری ارزش گذشته تاریخی و همکاری دسته جمعی سرنوشت را نمی پذیرد. چون زندگی کنونی را در چهارچوب اجتماع می نگرد و انگیزه ها را با آزادی انسان دشمن می بیند ، آنرا تلخ و پوچ می نامد و راه خوشبختی را در گریختن از این جهان ناسازگار  رهایی از تار و پود های اجتماع می داند . پیش آهنگ های این مکتب را می بایست « ژان پل سارتر » و « آلبر کامو » و « آندره مالرو » و « سیمون دو بوار » دانست . از آثار مهم اگزیستانسیالیسمی می توان به « تهوع »اثر سارتر و « بیگانه » اثر آلبرکامو اشاره کرد

 

 کـــاسموپلیتیسم

کاسموپوليتيسم يا مکتب جهان وطني به وسيله دو شاعر و نويسنده فرانسه والري لاربو و پل موران پايه گذاري شد. مکتب جهان وطني مبتني بر اين اصل است که همه مردم جهان بايد همديگر را هموطن يکديگر بدانند. در اشعار لاربو مي توان "حساسيت" ويتمن، "هزل" باتلر و عقايد "نيشدار" نيچه و ادراک عميق پروست را کنار هم ديد

شعر حباب از Richard Crashaw را به عنوان نمونه ای از آثار باروک  

     خواندیم  و درباره نشانه ها و مظاهر باروک در آن صحبت کردیم.حباب از عناصر

     بارز در  ادبیات باروک است ونشانه حرکت، پرواز، کم دوامی، شفافیت و . . . 

     است. آقای حاتمی این فانی بودن و هیچ بودن و مرگ اندیشی را با این بیت

    بیشتر به رخ کشید:    

        گفتم آن نقاش را از زندگی نقشی بکش   او قلم برداشت و نقش حبابی بر لب دریا کشید 

       براساس کتاب" چرا سبک هندی در اروپا به عنوان باروک شناخته می شود "

       که مجموعه ایست از سخنرانی ریکاردو زیپولی در سفارت ایتالیا در ایران

       و نظرات چند محقق ایرانی، به مقایسه سبک باروک در اروپا و سبک هندی

       در ایران ( آثار نویسندگانی مثل بیدل دهلوی و صائب تبریزی) پرداختیم.

      در هردو مکتب استعاره های فراوان، پیچیده و گاه خنده دار

      به چشم می خورد و هردو از غنای بالایی برخوردارند.

       هر دو سبک ابداعاتی نسبت به دوره های قبل خود داشتند

       و در برهه ای از زمان مورد نفرت و انزجار قرارگرفتند و بعد از هردو

       مکتب  نیز یک دوره بازگشت وجود داشته است.

       همانطور که باروک در زمانه ی مدرن نظر بسیاری از محققان را به خود جلب

      کرد سبک هندی نیز مورد توجه دوباره قرارگرفت.

      دکتر شفیعی کدکنی شاعر، نویسنده و پژوهشگر معاصر بسیاری از

      کتاب هایش در در زمینه سبک هندی و شرح اشعار بیدل  است.

       قبل از باروک و سبک هندی،  ادبیات و هنر به نقطه کلاسیک خود

       رسیده بود و این نقطه جایی است که بعد از آن تقلید اتفاق می افتد.

        پیدایش این دو مکتب واکنش به این تقلید ها بود.

             آقای مهدی ولی پور که از دوستان اهل موسیقی کارگاه ادبیست

         و ارادت خاص به باخ  ( اهنگساز بزرگ دوره باروک) دارد توضیحاتی درباره

        موسیقی این دوره داد:

          موسقی باروک ادامه دهنده  و کامل کننده موسیقی قرون وسطی است

         و اینکه بدون تعمق آنچه هندل (دیگر موسیقیدان دوره باروک) می نوازد

         و آنچه که باخ، هیچ تفاوتی باهم ندارند.

          یک دسته بندی از موسیقی را هم چنین بیان کرد:

            موسیقی مونو: تک واحدی- ملودی- اولین و مهم ترین خط از موسیقی

           که در ذهن می ماند. (موسیقی سنتی ایران)

            موسیقی همو: همراهی کننده- ملودی + آکورد

            موسیقی پلی: چند صدایی- موسیقی دوره باروک از این نوع است

          وهمین پیچیدگی و چند صدایی است که گوش دادن به

          این نوع موسیقی را گاهی از  تحمل افراد خارج می کند.

            بعد از معرفی انوانسیون های 2و 3 صدایی باخ،

          انوانسیون 2صدایی شماره  یک را گوش دادیم.

         ( Bradenburg Concertos باخ به دلیل سنگین بودن نوع موسیقی عوض

         شد. البته پس از پایان جلسه مشخص شد که با توجه به

         علت ساخته شدن این قطعه، پشت این تغییر نگرش های آزاد اندیشانه

         هم  بوده است.):: موضوعات مرتبط: مکتب های ادبی (قسمت اوّل و دومّ)
ن : داود داودی
ت : یکشنبه هشتم آذر ۱۳۹۴
 
شاکری در گفت‌و‌گو با فارس:
چرخش به سمت ناطق و لاریجانی نشانه پایان هویت اصلاح‌طلبی است

عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه چرخش اصلاح‌طلبان به سمت لاریجانی و ناطق بیانگر پایان هویت آنان است، گفت: اصلاح‌طلبان رویه پشت ‌پا زدن به هویت خود را تبدیل به تاکتیکی برای ایفای نقش در مختصات قدرت کرده‌اند.

خبرگزاری فارس: چرخش به سمت ناطق و لاریجانی نشانه پایان هویت اصلاح‌طلبی است
 

صدیقه شاکری عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس درباره بحران هویتی اصلاح‌طلبان اظهار داشت: تیپ فکری اصلاح‌طلبان دچار نوعی دگردیسی شده و برای بازتولید خود به راه‌های میانه تن می‌دهند.

وی بابیان اینکه اصلاح‌طلبان امروز فاقد یک لیدر قوی هستند و به همین دلیل مدام نام اصولگرایانی همچون آقایان ناطق نوری و لاریجانی را مطرح می‌کنند؛ ادامه داد: این اقدام اصلاح‌طلبان بیانگر به پایان رسیدند هویت آن‌هاست.

شاکری با تأکید بر اینکه اصلاح‌طلبان در سال 92 با حمایت خود از حسن روحانی اصولگرا هویت وجودی خود را زیر سؤال بردند، گفت: اصلاح‌طلبان از بدو تولد برای پیروزی سیاست آفتاب‌گردانی را دنبال کردند.

عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بابیان اینکه تفکرات اختاپوسی اصلا‌ح‌طلبان درباره 8 محور شورای نگهبان، ولایت‌فقیه، فتنه 88، غائله 78، مجلس ششم، غرب، آمریکا و روحانیت همان تفکرات گذشته است گفت:‌ سیاست «آفتاب‌گردانی» دوم خردادی‌ها به دلیل مواضع «اختاپوسی» آن‌‌ها با شکست روبروست.

وی در پایان با تأکید بر اینکه چرخش اصلاح‌طلبان به سمت لاریجانی و ناطق بیانگر پایان هویت اصلاح‌طلبان است تصریح کرد: اصلاح‌طلبان رویه پشت ‌پا زدن به هویت خود را تبدیل به یک تاکتیک برای ایفای نقش در مختصات قدرت کرده‌اند چراکه مواضع «اختاپوسی» دوم خردادی‌ها همچنان زنده است.

منبع:فارس نیوز:: موضوعات مرتبط: اخبار علمی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی
ن : داود داودی
ت : یکشنبه هشتم آذر ۱۳۹۴
سفر ولادیمیر پوتین به ایران و برنامه‌ریزی وی برای دیدار بلافاصله با رهبر انقلاب و جلسه طولانی برگزارشده پیام‌ها و تحلیل‌های بسیار داشته و دارد.
چرا پوتین این قرآن را به رهبر انقلاب هدیه داد؟
گروه سیاسی مشرق - سفر ولادیمیر پوتین به ایران و برنامه‌ریزی وی برای دیدار بلافاصله با رهبر انقلاب و جلسه طولانی برگزارشده پیام‌ها و تحلیل‌های بسیار داشته و دارد.؛ اما آنچه به دنبال تبیینش هستیم، صرفاً راجع به هدیه رئیس‌جمهور روسیه به مقام معظم رهبری، از منظری نو و با نگاهی تفسیری و متن محور نکاتی را مطرح نماید.

شاید در نگاه اول تقدیم قرآن از طرف یک مقام مسیحی مذهب به یک مقام مسلمان جلب نظر کند و حداکثر نگاه توأم با احترام مقامات روسی به دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران را به ذهن متبادر نماید؛ اما با یک تحلیل کوتاه می‌توانیم به جنبه‌های دیگری از هدیه مقام ارشد روسی به رهبر انقلاب پی ببریم.

نسخه فاخر و فکسیمیل یک اثر تاریخی که به دوره مروانیان زیرشاخه بنی‌امیه برمی‌گردد، از جهاتی شاید هوشمندانه‌ترین انتخاب پوتین و یا مشاورانش برای دیدار با مقام معظم رهبری بوده است.

از منظر سیاسی

درحالی‌که غرب و غول‌های رسانه‌ای‌اش درصدد معرفی اسلام به‌عنوان یک دین خشن که خروجی کتاب مقدسش، گروه‌هایی مانند القاعده، داعش، طالبان، بوکو حرام و... هستند، رئیس‌جمهور روسیه با تقدیم قرآن درواقع نگاه غربی‌ها به دین اسلام و قرآن را به چالش کشیده است، صدالبته وجود جمعیت قابل‌توجه مسلمانان در فدراسیون روسیه و در جمهوری‌های خودمختار این فدراسیون شامل داغستان، تارتارستان، اینگوش، چچن و... در نگاه رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه بی‌تأثیر نبوده است.

از منظر تاریخی

قرآنی که والی شام از مقر خلافت بنی‌امیه در ابتدای به خلافت رسیدن عثمانی‌ها به سلطان سلیم عثمانی داده و پس از اعطای آن به عباس میرزا و سپس اعطای آن به حاکم گنجه به خاطر ایستادگی در برابر تجاوزهای روس‌های تزاری و متعاقب آن مبحث اشغال مناطق شمالی ایران توسط روس‌ها و انتقال این نسخه خطی به مسکو، یادآور کشمکش و درگیری بین روسیه تزاری و ایران قاجار بوده است و اساساً انتقال این نسخه قرآن به مسکو صرفاً به خاطر اشغال شهرهای شمالی ایران توسط روسیه تزاری بوده است. اگر از دیدی نماد شناسانه و تحلیلی- انتزاعی به موضوع نگاه کنیم شاید بتوان این‌طور تحلیل کرد که روس‌ها با تقدیم این نسخه خطی خدمت رهبر انقلاب اسلامی ایران خواسته‌اند اعلام کنند اگر زمانی این قرآن به دلیل تجاوزگری‌های روسیه تزاری به مسکو منتقل شد، امروز ایران اسلامی آن‌قدر در سیاست بین‌المللش جایگاه دارد که در دیدار فی‌مابین رئیس‌جمهور روسیه و مقام معظم رهبری نسخه فکسیمیل فاخر آن خدمت ایشان تقدیم می‌شود، به عبارت ساده‌تر روس‌ها با این هدیه به‌صورت تلویحی به مقامات ایران یادآور شده‌اند که دوره روسیه تزاری و سلسله قاجار گذشته است و نگاه بدبینانه سابق را به ما نداشته باشید.

اگرچه بحث از نمادها اساساً بحثی تحلیلی و انتزاعی است، اما به نظر می‌رسد نباید از برخی پدیده‌های سیاسی به‌راحتی عبور کرد زیرا در دنیای دیپلماسی هر یک از این پدیده‌ها حاوی پیام‌ها و نمادهایی هستند که احتمالاً در آینده مناسبات دو کشور تأثیرگذار خواه بود.:: موضوعات مرتبط: اخبار علمی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی
ن : داود داودی
ت : چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴
ارسال به دوستان
اختصاصی فارس
سانتریفیوژهای فردو هم آب رفت؛ آژانس جمع‌آوری 258 ماشین از فردو را تأیید کرد

گزارش فصلی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد، تعداد سانتریفیوژهای IR-1 سایت فردو از 2710 دستگاه به 2452 دستگاه کاهش یافته است.

خبرگزاری فارس: سانتریفیوژهای فردو هم آب رفت؛ آژانس جمع‌آوری 258 ماشین از فردو را تأیید کرد
 

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «یوکیا آمانو»، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با انتشار گزارش فصلی تازه‌اش در مورد ایران، تائید کرد که فرآیند برچیدن سانتریفیوژها در دو سایت نطنز و فردو آغاز شده است. 

ایران به موجب سند «برجام» موافقت کرده تعداد سانتریفیوژهای نصب‌شده خود را از 19000 دستگاه به 6100 دستگاه کاهش دهد. از این 6100 دستگاه، از 5100 دستگاه برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده خواهد شد. 

بر اساس گزارش آژانس، از زمان روند اجرای تعهدات ایران، بیش از 4000 سانتریفیوژ از دو سایت نطنز و فردو برچیده شده است.

بر اساس پانویس های گزارش، تعداد سانتریفیوژهای IR-1 سایت نطنز از 15420 دستگاه به 11308 دستگاه کاهش یافته است. همچنین تعداد سانتریفیوژهای IR-2 نیز از 1008 دستگاه در یک ماه قبل، به 848 دستگاه کاهش یافته است.

در مجموع تا تاریخ 15 نوامبر از سایت نطنز 4272 سانتریفیوژ جمع آوری شده و در سالن تولید B تحت نظر آژانس انبار شده است.

کاهش سانتریفیوژها در سایت فردو هم انجام شده است. بر اساس پانویس های گزارش، تعداد سانتریفیوژهای IR-1 سایت فردو از تعداد 2710 به 2452 دستگاه کاهش یافته است. 

بنابر این، در مجموع تا تاریخ 15 نوامبر، از سایت فردو 258 ماشین جمع آوری شده و در سالن سایت فردو زیر نظر آژانس قرار گرفته است. 

در گزارش آژانس همچنین آمده میزان ذخائر اورانیوم کم‌غنای ایران از سه ماه قبل با افزایش 460.2 کیلوگرمی به 8305.6 کیلوگرم افزایش یافته است. 

یک منبع ارشد دیپلماتیک در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفته است که ایران، در واقع دستگاه‌های سانتریفیوژ که به آنها خوراک‌دهی نشده را برچیده است. این منبع دیپلماتیک گفت: «آنها سانتریفیوژهایی که حاوی هگزافلوراید نبوده‌اند را برچیده‌اند.»

ایران به موجب توافق برجام بایستی میزان ذخائر اورانیوم خود را به 300 کیلوگرم یا کمتر برساند، اما دیپلمات مورد استناد رویترز، این میزان افزایش را طبیعی توصیف کرده است. 

ترجمه متن کامل گزارش آژانس که نسخه ای از آن به رویت خبرگزاری فارس رسیده، به شرح ذیل می‌باشد:

اجرای موافقتنامه پادمان معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (NPT)

و مفاد مربوطه قطعنامه‌های  شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران

گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

تحولات عمده

- در تاریخ 20 سپتامبر سال 2015، مدیر کل با رئیس‌جمهور روحانی، معاون رئیس‌جمهور صالحی و وزیر امور خارجه ظریف در خصوص اجرای نقشه راه گفت‌وگو کرد. در این گفت‌وگوها همچنین تبادل نظر در خصوص موضوعات مربوط به اجرای تعهدات ایران در ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صورت گرفت. به علاوه، مدیر کل با نمایندگان پارلمان ایران هم دیدار کرد.

- در تاریخ 30 سپتامبر سال 2015، مدیر کل و معاون پادمان‌های او از محل مشخصی در سایت پارچین که مورد نظر آژانس بود بازدید کردند. نمونه‌های محیطی در روزهای ماقبل این بازدید جمع‌آوری شده بود.

اقدامات مربوط به نقشه راه که مختص بازه زمانی منتهی به 15 اوت بوده، منطبق با زمان‌بندی تکمیل گردیده است.

- در مورخ 18 اکتبر سال 2015، ایران به آژانس اطلاع داد که از روز اجرای برجام، به‌طور موقت پروتکل الحاقی را اجرا کرده و کد اصلاحی 3.1 را به‌طور کامل اجرا می‌کند.

- در 18 اکتبر، تاریخ تصویب برجام فرارسید.

- آژانس اقدامات آماده‌سازی برای پایش و راستی‌آزمایی تعهدات ایران در چارچوب برجام از جمله پایش و راستی‌آزمایی گام‌های در حال اجرای ایران برای اجرای آن تعهدات را آغاز کرده است.

- آژانس به پایش و راستی‌آزمایی اقدامات مربوط به برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) را ادامه داده است.

A. مقدمه

1. این گزارش مدیر کل به شورای حکام و همزمان به شورای امنیت در خصوص اجرای موافقتنامه پـادمان معاهده عدم اشاعه سلاحهای هسته‌ای و مفاد مربوطه قطعنامه‌های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران (ایران) می‌باشد. این گزارش همچنین در بردارنده اطلاعاتی در مورد اجرای اقدامات ذیل بیانیه مشترک در مورد یک چارچوب برای همکاری (چارچوب برای همکاری) و نقشه راهی برای تبیین موضوعات باقیمانده گذشته و حال راجع به برنامه هسته‌ای ایران (نقشه راه)؛ برنامه اقدام مشترک آنگونه که مجددا تمدید شده و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.

2. شورای امنیت تاکید نموده است که اقدامات مورد درخواست شورای حکام در  قطعنامه هایشدر خصوص ایران الزام آور است. مفاد مربوطه قطعنامه‌های یادشده شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده‌اند مطابق شرایط این قطعنامه ها الزام‌آور هستند.  قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت که در جولای 2015 به تصویب رسید، شامل بندهایی در خصوص پایان تمهیدات قطعنامه‌های پیشین است.

3. این گزارش به تحولاتی که از آخرین گزارش مدیر کل (GOV/2015/50 ) به بعد رخ داده و نیز به موضوعاتی که سابقه بیشتری دارند، می‌پردازد.

 

B. تحولات اخیر

B.1 شفاف سازی مسائل حل نشده

4. شورای حکام در قطعنامه مورخ نوامبر 2011 خود (GOV/2011/69) تاکید کرد که برای ایران و آژانس ضروری است به منظور حل و فصل فوری همه مسائل محتوایی باقیمانده با هدف روشنگری درخصوص آنها شامل دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، مستندات، سایت ها‍، مواد و اشخاص در ایران، به گفتگوهای خود شدت بخشند. شورا در قطعنامه  سپتامبر 2012 خود (GOV/2012/50) تصمیم گرفت که همکاری ایران با درخواست های آژانس با هدف حل و فصل همه مسائل باقیمانده به منظور اعاده اعتماد بین المللی نسبت به ماهیت منحصرا" صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، ضرورت و فوریت دارد.

5. همانگونه که قبلا" گزارش گردید،‌ در تاریخ 11 نوامبر 2013 آژانس و ایران یک بیانیه مشترک راجع به چهارچوبی برای همکاری (GOV/INF/2013/14) امضاء کردند. در چهارچوبی برای همکاری ایران و آژانس توافق کردند در ارتباط با فعالیتهای راستی آزمائی برعهده گرفته شده از سوی آژانس بمنظور حل و فصل همه موضوعات گذشته و حال همکاری بیشتری نموده و چنین فعالیتهائی را بصورت گام به گام به پیش ببرند.

6. در تاریخ 14 ژوئیه 2015 میلادی مدیرکل و جناب آقای علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران  نقشه راهی را برای تبیین موضوعات باقیمانده گذشته و حال راجع به برنامه هسته ای ایران (نقشه راه)، همچنانکه در ضمیمه گزارش نوامبر 2011 میلادی آمده است (GOV/2011/65) ، در وین امضاء کردند. نقشه راه فعالیتهای لازم متخذه در چهارچوبی برای همکاری را بمنظور شتاب بخشیدن و تقویت همکاری و گفتگو میان آژانس و ایران با هدف حل و فصل همه موضوعات باقیمانده گذشته و حال که تاکنون میان آژانس و ایران حل نشده اند را تا پایان سال 2015 میلادی، شناسائی می کند. (نقشه راه در ضمیمه شماره 2 آورده شده است.)

7. همچنانکه در نقشه راه توافق شد، در تاریخ 8 سپتامبر 2015 میلادی، آژانس سوالات خود در مورد ابهامات اطلاعاتی که ایران در تاریخ 15 اوت 2015 به آژانس ارائه کرده بود، را به ایران ارائه کرد. آژانس و ایران با هدف برطرف کردن این ابهامات، نشست‌ها و مباحث فنی-کارشناسی‌ای را در تاریخ‌های 15، 16، 17، 29 و 30 سپتامبر 2015 و 10 و 14 اکتبر 2015 در ایران برگزار کردند و آژانس در روزهای 9 تا 15 اکتبر فعالیت‌های پادمانی را در اماکن مدنظر آژانس در ایران انجام داد.

8. در تاریخ 20 سپتامبر 2015، مدیر کل گفت‌‌وگوهایی را با آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران، آقای علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در رابطه با اجرای نقشه راه، برگزار کرد. علاوه بر این، آن‌ها در خصوص موضوعات مربوط به اجرای تعهدات مرتبط با هسته‌ای ایران ذیل برجام، تبادل نظر کردند. در همان تاریخ، مدیر کل دیداری با اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس (پارلمان) داشت.

9. در تاریخ 20 سپتامبر 2015، مدیر کل همراه با تریو واریورانته معاون مدیر کل و رئیس اداره پادمان‌ها، از نقاط مشخصی در سایت پارچین که مد نظر آژانس بود، بازدید کرد. در طول این بازدید، آن‌ها وارد ساختمان مد نظر شدند. آن‌ها نشانه‌هایی از بازسازی‌های جدید مشاهده کردند. هیچ تجهیزاتی داخل ساختمان نبود. چند روز پیش از سفر مدیر کل، آنطور که در نقشه راه توافق شده بود، فعالیت‌های پادمانی مشخصی در نقاطی مشخص انجام شد، از جمله نمونه‌برداری‌های محیطی. تمام اطلاعاتی که آژانس از این فعالیت‌ها به دست آورد، از جمله تحلیل نمونه‌های محیطی و مشاهدات عینی مدیر کل و معاون مدیر کل در حال ارزیابی توسط آژانس هستند.

10. در تاریخ 25 سپتامبر 2015، مدیر کل و وزیر خارجه ظریف در نیویورک دیدار کرده و در مورد اجرای نقشه راه بحث کردند.

11. فعالیت‌های تعیین‌شده در نقشه راه برای دوره منتهی به تاریخ 15 اکتبر 2015، طبق برنامه تکمیل شده‌اند.

12. تا تاریخ 15 دسامبر 2015، مدیر کل به منظور اقدام شورای حکام، ارزیابی نهایی خود در خصوص حل و فصل کلیه موضوعات باقی مانده گذشته و حال را آنطور که در ضمیمه گزارش 2011 مدیر کل آمده، ارائه خواهد کرد.

B.2 برنامه اقدام مشترک

13. همانگونه که قبلا" گزارش گردید، در تاریخ 24 نوامبر 2013، یک برنامه اقدام مشترک (JPA) میان چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و آمریکا (E3+3) و ایران مورد توافق قرار گرفت. همانگونه که از سوی کشورهای پنج بعلاوه یک و ایران درخواست گردیده و مورد تایید شورای حکام قرار گرفت (منوط به در اختیار داشتن منابع مالی) آژانس فعالیتهای لازم نظارت و راستی آزمائی مرتبط هسته ای درخصوص برنامه اقدام مشترک را شامل فعالیتهای اضافه بر آنچه که متعاقب موافقت نامه پادمان ایران و قطعنامه های ذیربط شورای حکام و شورای امنیت انجام می دهد را عهده دار شد. برنامه اقدام مشترک از 20 ژانویه 2014 میلادی ابتدائا برای مدت 6 ماه اجرائی شد. این توافق از آن زمان سه بار تمدید گردید که تازه‌ترین مورد آن در تاریخ 30 ژوئن 2015 بود، زمانی که کشورهای پنج بعلاوه یک و ایران به نمایندگی E3/EU+3 و ایران از آژانس خواستند تا فعالیت‌های لازم نظارت و راستی آزمائی مرتبط هسته ای در ایران درچارچوب برنامه اقدام مشترک را «تا مکاتبه بعدی» برعهده گیرد.

14. از زمان گزارش قبلی مدیرکل، آژانس به انجام فعالیتهای نظارت و راستی آزمائی مرتبط هسته ای در ایران درچارچوب برنامه اقدام مشترک ادامه داده است. این فعالیتهای مرتبط با برنامه اقدام مشترک توسط کمک های مالی داوطلبانه ارائه شده از سوی کشورهای عضو تامین مالی شده است. تا تاریخ 15 نوامبر 2015، آژانس تقریبا 7 میلیون دلار منابع فرابودجه‌ای برای تأمین مالی فعالیت‌های مرتبط با برنامه اقدام مشترک (و فعالیت‌های مرتبط با برنامه اقدام مشترک) در اختیار داشته است و بر اساس شواهد کنونی، انتظار دارد که منابع فرابودجه‌ای بیشتری به مبلغ 1.3 میلیون دلار از سوی کشورهای عضو تأمین شود.

B.3 برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه 2231 شورای امنیت

15. در تاریخ 14 ژوئیه 2015 میلادی، کشورهای پنج بعلاوه یک و ایران درخصوص یک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توافق کردند. برجام از جمله بیان می دارد که این (برنامه) بر مبنای اجرای برنامه اقدام مشترک «بنا شده» و اینکه «اجرای کامل این برجام ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین می‌کند.» مدیرکل با بیان این که «این (توافق) فعالیت راستی آزمائی بیشتر آژانس در ایران را تسهیل می کند،» از این توافق استقبال نمود.

16. در تاریخ 20 ژوئیه 2015 میلادی شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه شماره 2231 (2015) را به تصویب رساند که در آن از جمله «از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست نمود راستی آزمائی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران برای کل دوره تعهدات یادشده درچارچوب برجام را برعهده گیرد»؛ تاکید کرد که ایران «می بایست همچنانکه آژانس می خواهد بطور کامل همکاری کند تا قادر به حل و فصل همه مسائل باقیمانده که در گزارشات آژانس شناسائی شده اند باشد»؛ و درخواست نمود که آژانس و کمیسیون مشترک «همانگونه که در برجام مشخص شده بطور مناسب مشورت و تبادل اطلاعات نمایند.»

17. همانطور که پیش از این گزارش شد، در تاریخ 25 اوت 2015 میلادی، شورای حکام گزارش GOV/2015/53 and Corr. 1 مدیرکل را مورد توجه قرار داده و به مدیرکل اجازه داد تا راستی آزمائی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران هماهگونه که در برجام پیش بینی شده را برای کل دوره تعهدات یادشده در پرتو قطعنامه شماره 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل، منوط به در اختیار داشتن منابع مالی و منطبق با رویه‌های پادمانی استاندارد آژانس، اجراء نموده و بر همین اساس گزارش نماید و اجازه داد که آژانس با کمیسیون مشترک همچنانکه در گزارش آمده مشورت و تبادل اطلاعات نماید. دبیرخانه به کشورهای عضو اطلاع داد که اقدامات تعیین شده در نقش راه برای دوره منتهی به تاریخ 15 اکتبر 2015، طبق برنامه تکمیل شده است.

18. در تاریخ 18 اکتبر 2015، مدیر کل نامه‌ای از نماینده دائم ایران در آژانس دریافت کرد که در آن به اطلاع آژانس رسید که ایران طبق بند 8 ضمیمه 5 برجام از روز «اجرای برجام»، به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به موافقتنامه پادمانی خود اعمال کرده و تصویب نهایی آن توسط مجلس (پارلمان) را به بعد موکول کرده و کد اصلاحی 3.1 تمهیدات جانبی موافقتنامه پادمانی را نیز به طور کامل اجرا می‌کند.

19. در تاریخ 18 اکتبر 2015، روز پذیرش برجام فرا رسید.

20. از زمان گزارش قبلی مدیر کل، آژانس انجام اقدامات مقدماتی مرتبط با راستی‌آزمایی و نظارت بر تعهدات مرتبط با هسته‌ای ایران ذیل برجام را آغاز کرده است. این فعالیت‌ها از جمله عبارتند از تمهیدات آژانس و ایران برای راستی‌آزمایی و نظارت بر گام‌هایی که ایران در جهت اجرای آن تعهدات از روز تصویب برمی‌دارد. از روز تصویب، ایران برداشتن چنین گام‌هایی را تحت راستی‌آزمایی و نظارت آژانس آغاز کرده است. 

C. تاسیسات اعلام شده تحت موافقتنامه ایران

ایران طبق موافقتنامه پادمان خود، وجود 18 تاسیسات هسته‌ای و 9 مکان خارج از تاسیسات را که مواد هسته‌ای به طور معمول در آنجا استفاده می شود (LOFs) به آژانس اعلام نموده است (پیوست 3).  با وجودی که بعضی از فعالیت­هایی که ازسوی ایران در برخی از تاسیسات  انجام می‌شود، همان­طور که در ذیل نشان داده می‌شود، بر خلاف قطعنامه های مربوط شورای حکام و شورای امنیت است، مع ذلک آژانس به راستی‏آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در این تاسیسات و مکانهای خارج از تاسیسات (LOFs) ادامه می‌دهد‍.

D. فعالیت­های مرتبط با غنی سازی

22. ایران ملزم به تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی است. از 20 ژانویه 2014، ایران UF6 غنی شده بالاتر از 5 درصد U-235 را تولید نکرده و تمام ذخایر UF6 غنی شده تا 20 درصد U-235  ایران یا از طریق رقیق سازی و یا تبدیل به اکسید اورانیوم، مورد فرآوری بیشتر قرار گرفته است (پیوست 4 را ببینید). تمام فعالیتهای مرتبط با غنی سازی در تاسیسات اعلام شده ایران تحت پادمان آژانس است و همه مواد هسته ای ‍، آبشارهای نصب شده و ایستگاههای خوراک دهی و کنارگذاری در این تاسیسات تحت  اقدامات مراقبتی و نظارتی آژانس قرار دارند.

23- ایران اعلام کرده است که هدف غنی سازی UF6 تا 5 درصد اورانیوم 235 ، تولید سوخت برای تاسیسات هسته ای‌اش می باشد.  از زمانی که ایران غنی سازی اورانیوم را در تاسیسات اعلام شده خود آغاز نموده است، در آن تاسیسات موارد ذیل را تولید کرده است:

•   16141.6 کیلوگرم  (2/490+ کیلوگرم از زمان گزارش قبلی مدیرکل) UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانیوم 235 که 6/8305 کیلوگرم (2/460+ کیلوگرم از زمان گزارش قبلی مدیرکل)  آن به شکل UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانیوم 235  باقی مانده است  و بقیه مشمول فرآوری بیشتر شده‌اند (پیوست 4 را ببینید).

.D.1 نطنز

24-  کارخانه غنی سازی سوخت: کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) یک کارخانه غنی‌سازی برای تولید اورانیوم با غنای پایین(LEU) غنی‌شده تا 5 درصد اورانیوم 235 می‌باشد که اولین بار در سال 2007 راه‌اندازی شد. این کارخانه به سالن تولید A و سالن تولید B تقسیم شده است.  مطابق با اطلاعات طراحی ارائه شده توسط ایران، 8 واحد برای سالن تولیدA برنامه‌ریزی شده است که هر واحد شامل  18 آبشار است که در مجموع حدود 25000 سانتریفیوژ در 144 آبشار را شامل می شود. در حال حاضر یک واحد آن دارای سانتریفیوژهای IR-2m، پنج واحد آن دارای سانتریفیوژهای IR-1 می‌باشد و دو واحد دیگر سانتریفیوژ ندارد. ایران هنوز اطلاعات طراحی مربوط به ساخت سالن تولید B را ارائه نکرده است.

25- چنانکه پیشتر گزارش شده، و تا روز پذیرش، در واحدی که در بردارنده سانتریفوژهای IR-2m است در شش آبشار سانتریفیوژهای IR-2m به طور کامل نصب شده بودند،  هیچکدام از این آبشارها با UF6 طبیعی خوراک دهی نشده بودند، و کار نصب مقدماتی 12 آبشار دیگر با سانتریفیوژ هایIR-2m در این واحد تکمیل گردیده بود.

26- چنانکه پیشتر گزارش شده تا روز تصویب، در پنج واحد حاوی سانتریفیوژهای IR-1 90 آبشار به طور کامل نصب شده بود  که 54 آبشار با UF6 طبیعی خوراک دهی می‌شد و کار نصب مقدماتی 36 آبشار با سانتریفیوژ های IR-1 در دو واحدی که دارای سانتریفیوژ نبودند تکمیل شده بود.

27- ایران از روز تصویب (برجام)، برچیدن سانتریفیوژها و زیرساخت‌های مرتبط را از سالن تولید A آغاز کرده و آنها را تحت نظارت و راستی‌آزمایی آژانس در سالن تولید B، ذخیره کرده است.

 28- در تاریخ 28 اکتبر 2015، آژانس تأیید کرد که ایران خوراک‌دهی آبشارها با UF6 را به منظور انجام سالانه «سیاهه‌برداری اقلام‌فیزیکی» (PIT) در این تأسیسات متوقف کرده است. آژانس در 31 اکتبر 2015، به منظور تأیید فهرست اعلام‌شده توسط ایران در 31 اکتبر 2015، راستی‌آزمایی اقلام فیزیکی در مرکز غنی‌سازی سوخت را آغاز کرد. در 16 نوامبر 2015، راستی‌آزمایی اقلام فیزیکی، کماکان در حال انجام بود.

29-  تا تاریخ 31 نوامبر 2015، ایران 177738 UF6 طبیعی را به آبشارهای مرکز غنی‌سازی سوخت (FEP) از زمان شروع تولید در فوریه 2007 خوراک‌دهی کرده بود و در مجموع 15525 کیلوگرم UF6 غنی شده تا میزان 5 درصد اورانیوم 235 تولید کرد.

30- تا تاریخ 24 نوامبر 2014، ایران 4118 کیلوگرم UF6 غنی شده تا 2 درصد اورانیوم 235 را به اورانیوم طبیعی رقیق سازی کرده بود.

31- آژانس بر اساس نتایج آنالیز نمونه‌های محیط زیستی گرفته شده در کارخانه غنی سازی سوخت و سایر فعالیتهای راستی‌آزمایی نتیجه گرفته است که این تاسیسات همان گونه که از سوی ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی گزارش شده عمل نموده است.

32-  کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت (PFEP): کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت جزو تاسیسات تولید اورانیوم با غنای پایین و جزء تاسیسات تحقیقات و توسعه است که نخستین بار در اکتبر 2003 راه اندازی شده است. این تاسیسات می‌تواند شش آبشار را در خود جای دهد و به دو محوطه تقسیم می شود که یکی برای تولید UF6 غنی‌سازی‌شده تا 20 درصد اورانیوم 235 (آبشارهای 1 و 6) تعیین شده و محوطه دیگر برای تحقیق و توسعه (آبشارهای 2 ، 3 ، 4 و 5) تعیین شده است. 

33- محوطه تولید: همان طور که در گزارش قبلی مدیر کل نشان داده شد، از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، ایران خوراک‌دهی به آبشارهای 1 و 6 با UF6 با غنای 5% اورانیوم 235 را متوقف کرده و در عوض آبشارها را با UF6 طبیعی خوراک‌دهی می کند.  از زمانی که برنامه اقدام مشترک اجرایی شد ایران آبشارهای 1 و 6 را به صورت به‌هم‌متصل به کار نیانداخته است.

34- بین 20 ژانویه 2014 و 21 اوت 2015، ایران 2/1425 کیلوگرم UF6 طبیعی را به آبشارهای 1 و 6 در کارخانه نیمه صنعتی غنی‌سازی سوخت خوراک‌دهی کرده و در مجموع 4/136  کیلوگرم UF6 با غنای 5% اورانیوم 235 تولید نمود.

35- همان‌طور که قبلاً گزارش شد، ایران در 22 آگوست 2015، آزمایشی مشتمل بر تزریق اورانیوم تضعیف‌شده به آبشار 6 را آغاز نمود، در حالی که آبشار 1 تحت خلأ قرار داشت. در تاریخ 10 اکتبر 2015، ایران این خوراک‌دهی را متوقف کرد. محصول و دورریز در پایان فرایند بار دیگر ترکیب شدند.   

36- در 25 اکتبر 2015، آژانس به منظور راستی‌آزمایی سیاهه اعلام‌شده توسط ایران در 25 اکتبر 2015، اقدام به انجام راستی‌آزمایی اقلام فیزیکی کرد. این راستی‌آزمایی اقلام فیزیکی تا تاریخ 16 نوامبر 2015 کماکان در حال انجام است.

37- محوطه تحقیق و توسعه: از زمان گزارش قبلی مدیرکل، ایران به طور متناوب UF6طبیعی را به سانتریفیوژهای IR-6s  به عنوان ماشین های مجزا و به سانتـــریفیوژهایIR-1،  IR-2m، IR-4 و IR-6 ، بعضی اوقات به ماشین های مجزا و گاهی به آبشارهایی با اندازه های گوناگون خوراک‌دهی کرده است. آژانس تایید کرده است که یک سانتریفیوژ IR-5 و یک پیش نمونه سانتریفیوژ IR-8 در جای خود برقرار مانده است ولی بدون اتصال می باشد.

38- بین 18 اوت 2015 و 25 اکتبر 2015، تقریباً در مجموع 7/370 کیلوگرم UF6 طبیعی به سانتریفیوژ های محوطه تحقیق و توسعه خوراک دهی شده است ، اما به دلیل اینکه محصول و دور ریز آن در پایان فرآیند دوباره ترکیب شده‌‌اند، هیچ اورانیوم با غنای پایینی کنار گذاشته نشده است.

39-  براساس نتایج آنالیز نمونه های زیست محیطی در کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت  و سایر اقدامات راستی‌آزمایی، آژانس نتیجه گرفته است که تاسیسات، همانطور که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی(DIQ) مربوطه اعلام نموده، فعالیت کرده است.

D.2. فردو

40- کارخانه غنی سازی سوخت فوردو: کارخانه غنی سازی سوخت فوردو یک کارخانه غنی سازی با استفاده از سانتریفیوژ برای تولید UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانیوم 235 می باشد.  این تاسیسات که برای اولین بار در سال 2011 راه اندازی شد به نحوی طراحی شده است که 2976 سانتریفیوژ را در  16 آبشار در بر می گیرد و بین واحد یک و واحد دو تقسیم شده‌اند. همه سانتریفیوژهایی که نصب شده‏اند از نوع ماشینهای IR-1 هستند.

41- همان طور که قبلا گزارش شد، از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، ایران خوراک دهی چهار آبشار واحد دو با UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانیوم 235 را که قبلا برای این منظور بکار گرفته شده بود متوقف کرد و در عوض از آن زمان شروع به خوراک دهی آنها با UF6 طبیعی کرده است. ایران در همان دوره زمانی این آبشارها را به نحوی که به هم متصل شده باشند، به کار نگرفته است.  هیچ یک از 12 آبشار دیگر در کارخانه غنی سازی سوخت فوردو (FFEP) با UF6 خوراک دهی نشده بودند.

42- ایران از روز تصویب، برچیدن سانتریفیوژها و زیرساخت‌های مرتبط با آنها را تحت نظارت و راستی‌آزمایی آژانس آغاز کرده است. سانتریفیوژها و زیرساخت‌های برچیده شده در سالن آبشار کارخانه غنی سازی سوخت فوردو باقی مانده‌اند.

43- ایران بین تاریخ های 20 ژانویه 2014 و 25 اکتبر  2015 مقدار 3/3942  کیلوگرم UF6 طبیعی را به داخل آبشارهای کارخانه غنی سازی سوخت فوردو خوراک دهی کرده و مجموع 6/364  کیلوگرم UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانیوم 235 را تولید نمود. 

44- ایران، در 25 اکتبر 2015، به منظور آماده‌سازی برای سیاهه‌برداری فیزیکی خوراک‌دهی به آبشارهای کارخانه غنی‌سازی سوخت فوردو را متوقف نمود. در همین تاریخ، آژانس، به منظور راستی‌آزمایی آنچه ایران در 25 اکتبر 2015 اعلام کرده بود سیاهه‌برداری فیزیکی را در کارخانه غنی‌سازی سوخت فوردو آغاز کرد. این راستی‌آزمایی اقلام فیزیکی تا تاریخ 16 نوامبر 2015 کماکان در جریان است.

45-  بر اساس نتایج تحلیل نمونه‌های زیست محیطی در تأسیسات فوردو  و سایر اقدامات راستی آزمایی، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تأسیسات همان گونه که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) برای تاسیسات فوردو اعلام داشته فعالیت نموده است.

D.3- سایر فعالیت های مرتبط با غنی سازی

46-  ایران به تأمین دسترسی مدیریت شده منظم آژانس به کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و تأسیسات انبار کالا ادامه می‌دهد.  چنین دسترسی‌، به همراه اطلاعات مورد توافق متقابل مربوط به آن، همچنین در پی یکی از اقدامات عملی توافق شده در ارتباط با چهارچوب همکاری توسط ایران تأمین شد. به عنوان بخشی از این دسترسی مدیریت شده، ایران همچنین موجودی قطعات روتور سانتریفیوژ که قرار است جایگزین سانتریفیوژهای خراب شوند را برای آژانس تأمین نمود. آژانس اطلاعات تأمین‌شده توسط ایران را تجزیه و تحلیل نموده است و طبق درخواست، اطلاعات تکمیلی اضافی دریافت کرده است. بر اساس تجزیه و تحلیل کلیه اطلاعات تأمین شده توسط ایران، و نیز طبق دسترسی مدیریت شده و دیگر فعالیت های راستی آزمایی انجام شده توسط آژانس، آژانس می تواند تایید کند که از زمان اجرایی شدن برنامه اقدام مشترک، تولید و مونتاژ روتور سانتریفیوژ با برنامه ایران برای جایگزینی سانتریفیوژهای خراب سازگار است.

E. فعالیت‌های بازفرآوری

47. ایران موظف است فعالیت‌های بازفرآوری خود را شامل تحقیق و توسعه، به حالت تعلیق درآورد. همانطور که قبلاً گزارش شده، ایران در ماه ژانویه سال 2014 اعلام کرد که «در طول مرحله اول بازه زمانی (شش ماه)، ایران در مراحل مربوط به فعالیت‌های بازفرآوری یا ساخت یک تأسیسات قادر به بازفرآوری مشغول نخواهد شد.» ایران در نامه‌ای به آژانس به تاریخ 27 آگوست 2014 خاطر نشان ساخته‌ است که این "اقدام داوطلبانه" در راستای تمدید برنامه اقدام مشترک  (JPA) تمدید شده است.

48. آژانس نظارت خود را بر کاربرد سلول‌های داغ در راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) و تأسیسات تولید رادیوایزوتوپ مولیبدن، ید و زینون (MIX) ادامه داده است. آژانس در تاریخ 15 نوامبر 2015 یک بازرسی و یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) را در رآکتور تحقیقاتی تهران و در تاریخ 14 نوامبر 2015 یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی را در تاسیسات MIX انجام داد. آژانس می‌تواند تأیید کند که هیچ‌گونه فعالیت جاری مرتبط با بازفرآوری در رآکتور تحقیقاتی تهران، تأسیسات MIX و دیگر تأسیساتی که آژانس در ایران به آنها دسترسی دارد، وجود ندارد.

F. پروژه‌های مرتبط با آب سنگین

49. ایران ملزم است کار بر روی تمامی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین را به حالت تعلیق درآورد. ایران از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، نه هیچ‌گونه قطعات اصلی در رآکتور IR-40 نصب کرده و نه مجموعه‌های سوخت هسته‌ای برای رآکتور IR-40 در کارخانه تولید سوخت (FMP) تولید کرده ‌است.

50. رآکتور IR-40: رآکتور IR-40 که تحت پادمان آژانس قرار دارد، براساس اطلاعات طراحی ارائه شده به آژانس توسط ایران، به عنوان یک رآکتور تحقیقاتی متوسط آب سنگین 40 مگاواتی برای گنجایش 150 مجموعه سوخت حاوی اورانیوم طبیعی به شکل UO2 طراحی شده است.

51. آژانس در تاریخ 16 نوامبر 2015 میلادی یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) در رآکتور IR-40 انجام داد و مشاهده نمود که از زمان گزارش قبلی مدیرکل هیچ یک از قطعات اصلی باقیمانده رآکتور نصب نشده اند. همان گونه که قبلاً گزارش شده است، متعاقب یکی از اقدامات عملی توافق شده در ارتباط با «چهارچوب همکاری»، ایران در ماه آگوست 2014 یک رهیافت پادمانی برای رآکتور IR-40 را با آژانس نهایی کرد.

52. کارخانه تولید آب سنگین: کارخانه تولید آب سنگین (HWPP) تأسیساتی برای تولید آب سنگین با ظرفیت طراحی تولید سالانه 16 تن آب سنگین مخصوص رآکتور است.

53. همان‌گونه که قبلاً گزارش شد، اگر چه کارخانه تولید آب سنگین، تحت پادمان آژانس نیست اما در تاریخ 8 دسامبر 2013 موضوع دسترسی مدیریت شده از سوی آژانس قرار گرفت. در طول دوره دسترسی مدیریت شده، ایران همچنین اطلاعات مربوطه مورد توافق دو طرف را به آژانس ارائه داد. علاوه بر آن، دسترسی به محل ذخیره آب سنگین در تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) در اصفهان در فوریه 2014، آژانس را قادر ساخت تا مشخصات آب سنگین را تعیین نمایند.

G. تبدیل اورانیوم و تولید سوخت

54. ایران در تأسیسات تبدیل اورانیوم، کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده (EUPP)، کارخانه تولید سوخت (FMP) و کارخانه تولید صفحه سوخت (FPFP) در اصفهان شماری از فعالیت‌ها را به شرح ذیل انجام می‌دهد که با تعهدات آن مبنی بر تعلیق کل فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و طرح‌های مرتبط با آب سنگین مغایرت دارد، هر چند که تأسیسات مزبور تحت پادمان آژانس قرار دارند.

55. ایران از زمان شروع تبدیل و تولید سوخت در تأسیسات اعلام شده خود، اقداماتی را صورت داده است، از جمله اینکه:

  • 550 تن هگزافلورید اورانیوم طبیعی در تأسیسات تبدیل اورانیوم تولید کرده که 185 تن از آن به کارخانه غنی‌سازی سوخت انتقال یافته است.
  • 13.8 تن اورانیوم طبیعی به شکل UO2 را در تأسیسات تبدیل اورانیوم تولید کرده که 13.2 تن آن به کارخانه تولید سوخت انتقال یافته است.
  • مقادیر 8538 کیلوگرم هگزافلورید اورانیوم، 12 هزار و 689 کیلوگرم هگزافلورید اورانیوم غنی شده تا سطح 5 درصد اورانیوم-235 و 10 هزار و 769 کیلوگرم هگزافلورید اورانیوم ضعیف شده به کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده انتقال یافته است.
  • 4 هزار و 334 کیلوگرم UF6 غنی شده تا غنای 5% اورانیوم-235 را به فرآیند تبدیل تزریق کرده است.
  • 53 کیلوگرم از هگزافلورید اورانیوم غنی شده تا غنای 3.34 درصد اورانیوم-235 را به فرآیند تبدیل تحقیق و توسعه تزریق کرده است و 24 کیلوگرم اورانیوم را به شکل UO2 تولید نموده است.
  • 337.2 کیلوگرم از UF6 غنی شده تا غنای20% اورانیوم-235 را به فرآیند تبدیل در کارخانه تولید صفحه سوخت تزریق کرده و 162.8 کیلوگرم اورانیوم را به شکل U3O8 تولید کرده است.
  • 95.9 کیلوگرم اورانیوم را به شکل مایع، جامع و پسماند مواد سوختی به پروسه بازیابی اورانیوم خوراک دهی (تزریق) کرده است و 44.7 کیلوگرم اورانیوم به شکل U3O8 استحصال کرده است.
  • 156 کیلوگرم اورانیوم تولید شده در کارخانه تولید صفحه سوختی به شکل U3O8 را برای ساخت مواد سوختی راکتور تحقیقاتی تهران مورد استفاده قرار داده است.

56. تأسیسات تبدیل اورانیوم: تأسیسات تبدیل اورانیوم تأسیساتی تبدیلی برای تولید هم UF6  طبیعی و هم UO2 طبیعی از کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) است. طبق برنامه‌ریزی انجام شده تأسیسات تبدیل اورانیوم همچنین UF4 را از UF6 ضعیف شده، و قالب­های فلزی اورانیوم را از UF4 طبیعی و ضعیف شده تولید خواهد کرد.

57. از ژانویه 2014، ایران نه اورانیوم طبیعی به شکل UO2 را از طریق تبدیل کنسانتره سنگ اورانیوم‌ در تأسیسات تبدیل اورانیوم تولید کرده است و نه هر گونه اورانیوم طبیعی به شکل UO2 را از تأسیسات تبدیل اورانیوم به کارخانه تولید سوخت منتقل کرده است.

58. همانطور که قبلاً گزارش شد، ایران در حال اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه در تأسیسات تبدیل اورانیوم بر روی بازیافت اورانیوم از پسماندهای مایع و جامد ناشی از فعالیت‌های تبدیل در این تأسیسات می‌باشد. آژانس در تاریخ 15 نوامبر سال 2015، مشاهده نمود که بازیافت اورانیوم از چنین پسماندهای مایعی در جریان است. از زمان گزارش پیشین مدیرکل آژانس، ایران انجام تحقیق و توسعه بر روی تولید UO2 را در تأسیسات تبدیل اورانیوم با استفاده از مواد UO2F2 با غنای پایین و طبیعی تولید شده در کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی‌شده، آغاز کرده است.

59. در نتیجه راستی‌آزمایی فیزیکی موجودی (PIV) که توسط آژانس در تأسیسات تبدیل اورانیوم در فاصله زمانی تاریخ 13 تا 17 ژوئن 2015 انجام شد، آژانس، با عدم قطعیت اندازه‌گیری طبیعی مرتبط با چنین تأسیساتی، موجودی اعلام شده توسط ایران در تاریخ 12 ژوئن سال 2015 را تأیید کرد.

60. کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده (EUPP): این کارخانه تأسیساتی برای تبدیل UF6 غنی شده تا غنای 5% اورانیوم U-235 به  پودر UO2 می باشد. همان­گونه که قبلاً گزارش شده ‌است، ایران در ماه می 2014، فعالیت این تأسیسات را با استفاده از اورانیوم طبیعی آغاز نمود. به عنوان بخشی از این فعالیت، ایران تا تاریخ 9 نوامبر 2015 میلادی، در مجموع 6319 کیلوگرم UF6 طبیعی را به فرآیند تبدیل تزریق کرده و 1828.8 کیلوگرم اورانیوم به شکل دی اکسید اورانیوم (UO2) را تولید کرده است. از زمان شروع فعالیت این کارخانه در جولای 2014، و تا 9 نوامبر 2015 ایران 4334 کیلوگرم UF6 غنی شده تا غنای 5% اورانیومU-235 را برای تولید دی اکسید اورانیوم (UO2) به فرآیند تبدیل تزریق کرده و 2330 کیلوگرم اورانیوم به شکل دی اکسید اورانیوم تولید کرده است.

61. از زمان گزارش پیشین مدیرکل آژانس، ایران تزریق هگزافلورید اورانیوم ضعیف شده به فرایند تبدیل در کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده و، تا تاریخ 9 نوامبر 2015، مجموع 8 هزار و 650 کیلوگرم از این اورانیوم به فرایند تبدیل تزریق کرده و 5 هزار و 839 کیلوگرم اورانیوم به شکل UO2F2 تولید کرده است.

62. در نتیجه راستی‌آزمایی فیزیکی موجود انجام شده توسط آژانس در تاریخ 4 تا 6 آوریل 2015 در تأسیسات پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده، آژانس، با عدم قطعیت اندازه‌گیری طبیعی مرتبط با چنین تأسیساتی، موجودی اعلام شده توسط ایران در تاریخ 3 آوریل 2015 را تأیید کرد.

63. کارخانه تولید سوخت (FMP): کارخانه تولید سوخت، تأسیساتی است که برای نیروگاه‌ها و رآکتورهای تحقیقاتی مجموعه های سوخت هسته ای تولید می کند (پیوست 3 را ملاحظه نمایید).

64. همانطور که قبلا گزارش شده بود، در فوریه سال 2015 ایران آژانس را از قصد خود برای انجام یک "آزمایش رسوب پذیری نمونه پودر UO2" (غنی شده و طبیعی) به شکل "قرص‌های UO2 نمونه VVER" که به همین منظور آنها را تولید می کند، مطلع ساخت. تا تاریخ 10 نوامبر 2015، آژانس راستی آزمایی نمود که تولید نمونه های قرص های دی اکسید اورانیوم (UO2) نوع LEU VVER در حال انجام است. آژانس همچنین قرص‌های LEU تولید شده در 7 میله سوختی با سطوح غنی سازی مختلف اسمبل کرده است، که برای درجه بندی اسکنر گامای میله سوختی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

65. آژانس از تاریخ 11 تا 15 نوامبر 2015، یک بازرسی و یک مورد راستی آزمایی اطلاعات طراحی را در کارخانه تولید سوخت انجام داد و تایید کرد که ایران به توقف تولید مجموعه­های سوخت هسته ای با استفاده از دی اکسید اورانیوم طبیعی برای رآکتور IR-40 ادامه داده و این که همه مجموعه های سوختی که قبلاً تولید شده­ بودند در کارخانه تولید سوخت باقی مانده­اند.

66. کارخانه ساخت صفحه سوخت (FPFP): کارخانه ساخت صفحه سوخت، تأسیساتی است که UF6 غنی شده تا غنای 20 درصد اورانیوم U-235 را به U3O8 تبدیل و مجموعه های سوخت ساخته شده از صفحات سوخت حاوی U3O8 را تولید می کند (پیوست 3 را ملاحظه نمایید).

67. همان گونه که قبلاً گزارش شد، ایران در ژانویه 2014 اعلام کرد که «در خلال مرحله اول بازه زمانی (شش ماه)، ایران اعلام می دارد که هیچ­گونه خط بازتبدیل برای بازتبدیل اکسید اورانیوم غنی شده تا 20 درصد U-235 به UF6 غنی شده تا 20 درصد U-235 وجود ندارد.» ایران در نامه‌ای به آژانس به تاریخ 27‌ آگوست 2014 خاطرنشان ساخت که این «اقدام داوطلبانه» در راستای تمدید برنامه اقدام مشترک (JPA) تمدید شده است. آژانس در تاریخ 8 و 9 نوامبر 2015 یک مورد بازرسی و یک مورد راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) از کارخانه تولید صفحه سوخت (FPFP)‌ انجام داد که طی آن تایید نمود که هیچ خط فرآوری در کارخانه برای بازتبدیل اکسید اورانیوم به UF6 وجود ندارد.

68. همان گونه که قبلاً گزارش شده است، ایران در مجموع میزان 2/337 کیلوگرم UF6 غنی شده تا غنای 20 درصد اورانیوم U-235 (6/227 کیلوگرم اورانیوم) را به فرآیند تبدیل کارخانه ساخت صفحه سوخت (FPFP) تزریق نموده است. ایران تا تاریخ 7 نوامبر 2015 مقدار 8/162 کیلوگرم اورانیوم به شکل U3O8 تولید و پسماندهای جامد و مایع حاوی 4/55 کیلوگرم اورانیوم ایجاد کرده ‌است. باقیمانده اورانیوم نیز که به فرآیند تزریق شده بود همچنان در فرآیند و در پسماند باقی مانده است.

69. ایران از مقدار 8/162 کیلوگرم اورانیوم به شکل U3O8، ایران 68/125 کیلوگرم آن را برای ساخت اقلام سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR) مورد استفاده قرار داده و 33 کیلوگرم پسماند تولید نموده است. باقیمانده اورانیوم در فرآیند و در پسماند باقی مانده است. ایران اعلام کرده است که از اقلام سوختی که با استفاده از 125.6 کیلوگرم اورانیوم تولید شده، اقلام سوختی حامل 17.3 کیلوگرم اورانیوم هستند.

70. ایران 95.9 کیلوگرم اورانیوم را به صورت مایع، جامد و پسماند اقلام سوختی وارد فرآیند احیای اورانیوم کرده که از آن 44.7 کیلوگرم اورانیوم در قالب U3O3 به دست آمده و 11.8 کیلوگرم اورانیوم هم به صورت پسماند مایع و جامع تولید شده است. تا تاریخ 7 نوامبر 2015، ایران 30.4 کیلوگرم اورانیوم از این 44.7 کیلوگرم را صرف ساخت اقلام سوختی برای رآکتور تحقیقاتی تهران کرده است. تا همان تاریخ، ایران بازیابی اورانیوم از پسماندهای مایع، جامع و اقلام سوختی در کارخانه ساخت صفحه سوخت را متوقف کرده است.

71. آژانس تایید نموده است که ایران تا تاریخ 7 نوامبر 2015 یک مجموعه سوخت آزمایشگاهی و 39 مجموعه سوخت از نوع رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR) را در کارخانه تولید صفحه سوخت (FPFP) تولید کرده است. تا تاریخ 15 نوامبر 2015، مجموعه سوخت آزمایشگاهی و تعداد 29 مورد از این مجموعه های سوخت شامل مجموعه آزمایشگاهی به رآکتور تحقیقاتی تهران  (TRR) ‌انتقال یافته است. 

H. ابعاد نظامی احتمالی

72. گزارشهای قبلی مدیر کل مسایل باقیمانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل و فصل این مسایل انجام دهد را مشخص نموده اند. همانطور که در بالا نیز گفته شد(بخش B.1)، ایران و آژانس بر سر شفاف‌‌سازی مسائل باقیمانده قبلی و فعلی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران موافقت کردند، همانگونه که در ضمیمه گزارش 11 نوامبر مدیرکل (GOV/2011/65) آمده است. اقدامات مورد اشاره در نقشه راه تا 15 اکتبر بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، انجام شده است. تا 15 دسامبر 2015، مدیرکل برای اقدام شورای حکام، ارزیابی نهایی از حل این موارد را آنگونه که در ضمیمه GOV/2011/65 آمده است، ارائه خواهد کرد.

.I اطلاعات طراحی

73. بر اساس مفاد موافقتنامه پادمان، ایران ملزم شده است تا مفاد کد اصلاحی 1/3 بخش عمومی ترتیبات فرعی در مورد ارائه زود هنگام اطلاعات طراحی را اجرا نماید. همانگونه که پیش از این (در بند 18) مورد اشاره قرار گرفت، ایران ذیل بند 8 ضمیمه شماره 5 برجام، اعلام کرده که کد اصلاحی 3.1 را که از روز اجرا، عملی می‌شود، به صورت کامل اعمال خواهد شد.

J. پروتکل الحاقی

74. ایران ملزم به اجرای پروتکل الحاقی می باشد. همانگونه که پیش از این (در بند 18) گفته شد، ایران پیروی بند 8 ضمیمه شماره 5 برجام که از روز اجرا، اعمال می‌شود، به آژانس اعلام کرده که به صورت موقت، پرتکول الحاقی را در مورد توافق پادمانی خود اجرا می‌کند و این اجرا در انتظار تصویب مجلس (پارلمان) ایران باقی خواهد ماند.

75. اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران یک پیش نیاز ضروری برای آژانس می باشد تا بتواند به یک موقعیتی برسد که تضمین معتبری در باره عدم وجود مواد و فعالیتهای اعلام نشده در ایران ارائه نماید.

K. سایر موضوعات  

76. درتاریخ 15 نوامبر 2015 میلادی، آژانس تایید کرد که 22 مجموعه سوختی که در ایران تولید شده و حاوی اورانیومی که در ایران تا 20 درصد U-235  غنی سازی شده بود در قلب راکتور تحقیقاتی تهران (TRR)  قرار دارد. در همان تاریخ آژانس مشاهده نمود که مجموعه سوخت مدل آزمایشی کوچک IR-40  ( Mini IR-40 prototype‌ )در استخر ذخیره قرار داشت.

77. تا تاریخ 14 نوامبر 2015 میلادی، آژانس تایید نمود که یک صفحه سوخت (مانند آنچه در گزارشات قبلی مدیرکل اشاره شده) شامل ترکیبی از U3O8 (تا 20 درصد U-235  غنی شده) و آلومینیم، در تاسیسات مولیبدن، ید و زینون ( MIX  ) وجود داشت که برای فعالیتهای تحقیق و توسعه با هدف بهینه سازی تولید ایزوتوپ های مولیبدن 99 ، زنون 133 و ید 132 ( 99MO 133Xe و 132I (   مورد استفاده قرار گرفته است.

78. در تاریخ های 16 نوامبر 2015 میلادی ، آژانس یک مورد بازرسی و یک مورد راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV)‌ در نیروگاه برق اتمی بوشهر انجام داد که در آن زمان رآکتور  با توان صد درصد اسمی خود در حال کار بود.

L. خلاصه:

79 . درحالی که آژانس به فعالیت های راستی آزمایی در خصوص عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج از تاسیسات هسته ای اعلام شده از سوی ایران که تحت توافقنامه پادمان هستند، ادامه می دهد ، آژانس در وضعیتی قرار ندارد که اطمینان موثقی درباره فقدان فعالیت ها و مواد هسته ای اعلام نشده در ایران ارائه دهد، و بنا بر این نمی تواند نتیجه گیری نماید که تمامی مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز هستند.

80. در تاریخ 20 سپتامبر 2015 میلادی، مدیرکل با رئیس‌جمهور روحانی، معان رئیس‌جمهور صالحی و وزیر خارجه ظریف در خصوص اجرای نقشه راه مذاکره کرد. آنها همچنین در خصوص موارد مربوط به اجرای تعهدات هسته‌ای ایران ذیل برجام، تبادل نظر کردند.

81. در تاریخ 20 سپتامبر 2015 میلادی، مدیرکل و معاون مدیرکل در امور پادمان‌ها از منطقه مشخصی که مورد علاقه آژانس بود، در سایت پارچین دیدار کردند. نمونه‌های محیطی با فاصله‌ای بسیار کوتاه در روزهای قبل از این بازدید، گرفته شد.

82. اقدامات مربوط به نقشه راه تا تاریخ 15 اکتبر، بر اساس برنامه زمان‌بندی انجام شده است. تا 15 دسامبر 2015 میلادی، میرکل برای اقدام شورای حکام، ارزیابی نهایی از حل تمامی مسائل باقی‌مانده پیشین و فعلی را بر اساس مفاد ضمیمه GOV/2011/65 ارائه خواهد داد.

83. ایران به آژانس اطلاع داده که از روز اجرای برجام، پرتکول الحاقی خود را به صورت موقت و کد اصلاحی 3.1 را به صورت کامل، اجرا می‌کند.

84. در تاریخ 18 اکتبر 2015 میلادی، روز تصویب برجام فرا رسید.

85. آژانس آماده‌سازی‌های مربوط به راستی‌آزمایی و پایش تعهدات هسته‌ای ایران بر اساس برجام را آغاز کرده و راستی‌آزمایی و پایش گام‌هایی که ایران برای اجرای آن تعهدات آغاز کرده، در زمره همین اقدامات قرار می‌گیرد.

86. ‌آژانس به نظارت و راستی آزمائی در ارتباط با اقدامات مرتبط هسته ای مندرج در برنامه اقدام مشترک (JPA) به ترتیبی که تمدید شده، ادامه می دهد.

87. مدیرکل به گزارش دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.


ن : داود داودی
ت : پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴

گفت‌وگوی تفصیلی تسنیم با همسر شهید صدرزاده ــ بخش دوم

یک اتفاق عجیب در تدفین فرمانده مدافع حرم: «می‌دانم زنده‌ای! با تو زندگی می‌کنم مصطفی»

شناسه خبر: 915520 سرویس: فرهنگی
 ۲۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۹
شهید مصطفی صدرزاده

مصطفی آرام داخل قبر خوابیده، همسرش می‌خواهد مثل همیشه او را از زیر قرآن رد کند، قرآن را در می‌آورد و روی صورت مصطفی می‌گذارد، یک اتفاق عجیب... همسرش همانجا می‌گوید:«می‌خواستی نشانم دهی که شهدا زنده‌اند؟ اینها را می‌دانم. من با تو زندگی می‌کنم مصطفی».

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم؛ مصطفی صدرزاده با نام جهادی «سید ابراهیم» فرمانده ایرانی گردان عمار از لشکر مقتدر فاطمیون بود. او چند هفته قبل و درست در شب عاشورای حسینی بشهادت رسید. او نیز یکی از شهدای عملیات محرم است که همچنان در حلب جریان دارد.

فاطمیون از رزمندگان افغانستانی مدافع حرم تشکیل شده و همراه شدن مصطفی با فاطمیون روایت عجیبی دارد. همسرش می‌گوید که مصطفی توانایی عجیبی در یادگیری زبان و تقلید لهجه‌ها داشته است. او به مشهد می‌رود، ریش‌هایش را کوتاه ‌می‌کند و به مسئول اعزام می‌گوید که یک افغانستانی است. مصطفی بیشتر از دو سال در مناطق مختلف سوریه درگیر نبرد با جریان تکفیر بود.

خانم ابراهیم پور همسر او روایتی خواندنی از 8سال «زندگی شیرین» با مصطفی تعریف می‌کند.

پیش از این بخش اول گفت‌وگو درباره زندگی و سلوک رفتاری شهید صدرزاده با خانواده‌اش منتشر شده بود و حالا بخش دوم این گفت‌وگو منتشر می‌شود. این گفت‌وگو درباره اعزام شهید صدرزاده به سوریه و مبارزه با جریان تکفیری است.

 

 

 

 

 

تسنیم: چندین دهه قبل پدران ما و جوان‌های آن‌زمان به جنگ رفتند و عده‌ای از آنها هم از این معرکه برنگشتند. بعد از آن فقط حسرت سال‌های دهه 60 برای نسل ما ماند. هرجا می‌رفتیم از همت و باکری و همرزمانش می‌گفتیم و اینکه ایکاش ماهم آنموقع را درک می‌‎کردیم. امروز دوباره ماجرا عوض شده است. دوباره معراج الشهدای تهران پر شده از شهدای جبهه حق. انگار که در سال‌های دهه 60 هستیم که کرور کرور شهید به معراج شهدای تهران می آوردند. حالا دوباره این مسیر هموار شده است، ولی برای همه نیست. مصطفی باب شهادت را برای خودش باز دید و نمی‌خواست که فقط حسرت سال‌های دهه 60 را بخورد. چه شد که او وارد فضای مدافعان حرم شد؟ از چه زمانی بحث رفتن به سوریه را در خانه مطرح کرد؟

دهم رمضان سال 92 حرفهایش برای رفتن به سوریه شروع شد و دیگر تا 15 رمضان به اوج رسید. حتی یکبار تا فرودگاه رفت و برگشت. گذرنامه‌اش مشکل داشت و نتوانست به سوریه برود.

تسنیم: این مسئله را چطور با شما مطرح کرد؟

گفت که می‌خواهد برود در آشپزخانه کار کند و هیچ خطری نیست. گفت فقط در حد پخت و پز برای رزمنده‌ها است و خطری نیست.  تا همین حد را رضایت دادم. تا فرودگاه رفت و همانطور که گفتم نتوانست برود و برگشت. خودمان به دنبالش رفتیم و مصطفی را از فرودگاه آوردیم. در مسیر فرودگاه تا خانه فقط با صدای بلند گریه می‌کرد. روزه بود، سریع در خانه سفره افطار را پهن کردم. بعد از افطار مشغول جمع کردن وسایل بودم که گفت می‌خواهد برود و با یکی از دوستانش دعوا کند. مصطفی همیشه قربان صدقه دوستانش می‌رفت و لفظش در مقابل دوستانش «فدات شم» بود. تعجب کردم. مصطفی ای که همیشه آرام بود و اهل دعوا نبود می‌خواهد با کدام دوستش دعوا کند؟ او کم عصبانی میشد اما خیلی بد عصبانی میشد. به او گفتم که من هم همراهش می‌آیم، طبق روال همیشه زندگی.

«اگر کار اعزامم را جور نکنید به همه می‌گویم که "عند ربهم یرزقون" بودنتان دروغ است»

آن زمان ماشین نداشتیم. با آژانس به میدان شهدای گمنام در فاز 3 اندیشه رفتیم. آنجا اصلا محل زندگی نبود که مصطفی دوستی داشته باشد و بخواهد با او دعوا کند.

چندتا پله می‌خورد و آن بالا 5 شهید گمنام دفن بودند. من از پله ها بالا رفتم و دیدم که مصطفی حتی از پله ها هم بالا نیامد. پایین ایستاده بود و با لحن تندی گفت: «اگر شما کار اعزام مرا جور نکنید، هرجا بروم می‌گویم که شما کاری نمی‌کنید. هرجا بروم می‌گویم دروغ است که شهدا عند ربهم یرزقون هستند، می‌گویم روزی نمی‌خورید و هیچ مشکلی از کسی برطرف نمی‌کنید. خودتان باید کارهای من را جور کنید».

دقیقا خاطرم نیست که 21 یا 23 رمضان بود. من فقط او را نگاه می‌کردم.گفتم من بالا می‌روم تا فاتحه بخوانم. او حتی بالا نیامد که فاتحه‌ای بخواند؛ فقط ایستاده بود و زیر لب با شهدا دعوا می‌کرد. کمتر از ده روز بعد از این ماجرا حاجتش را گرفت. سه روز بعد از عید فطر بود که برای اولین بار اعزام شد.

تسنیم: به آشپزخانه رفت؟

بله. فقط یک بار به آشپزخانه رفت و همان اولین ماموریتش 45 روز طول کشید.

تسنیم: بعد چه شد؟

آشپزخانه دیگر نتوانست خواسته‌های مصطفی را برآورده کند. مصطفی اصلا برای آشپزخانه نبود. بدون اینکه کسی خبر داشته باشد از آشپزخانه رفت. غذا پختن کار مصطفی نبود. او اصلا آشپزی بلد نبود. ممکن است اگر آقایان در خانه تنها باشند برای خودشان یک نیمرو درست کنند، مصطفی حتی نیمرو هم درست نمی‌کرد. آشپزخانه بهانه‌ای برای رسیدن به چیز دیگری بود.

همه افرادی که برای ماموریت آشپزخانه رفته بودند 20 یا 25 روزه برگشتند. از آنها پیگیر بودم که مصطفی کی بر می‌گردد؟ آنها به من نمی‌گفتند که هیچ خبری از مصطفی ندارند اما می‌گفتند که رفته و با کاروان بعد می‌آید. او با رزمندگان عراقی آشنا شده و همراه آنها شده بود. مصطفی بالاخره بعد از 45 روز برگشت.

تسنیم: چطور از مصطفی خبر نداشتید؟ به شما هم چیزی نگفته بود؟

نه. چیزی به من نگفته بود. بعد از 45 روز که آمد برایم تعریف کرد از آشپزخانه رفته و ده روزی را با رزمندگان عراقی بوده است.

تسنیم: یعنی با رزمندگان عراقی به عملیات رفته بود؟

بله.

تسنیم: شما که راضی نبودید.

خواست خودش بود. برخی از ماجراهایی که در این 8 سال زندگی مشترکمان رخ داد، باب میلم نبود ولی آدم اگر کسی را دوست داشته باشد به خاطر او همه کاری می‌کند. اوایل درباره خطرهایی که داشت به من چیزی نمی‌گفت. حدود سه ماه کنارمان بود و بعد به عراق رفت  تا سری دوم با رزمندگان عراقی اعزام شود.

رزمندگان عراقی 24ساعت عملیات می‌کردند و بعد بر میگشتند و 48 ساعت استراحت می‌کردند. مصطفی می‌گفت در این 48 ساعتی که عقب از میدان جنگ هست اذیت می‌شود. می‌گفت که چرا باید 48 ساعت بیکار باشد؟

بار دومی هم که با عراقی‌ها رفت بخاطر آن 48 ساعتی که استراحت داشتند از آنها جدا می‌شود و در حرم حضرت زینب (س) با رزمندگان فاطمیون آشنا می‌شود. دومین ماموریتش 75روز طول کشید.

تسنیم: خب اینجا یک چیزی ناقص می ماند؛ اینکه این وابستگی شدید شما به مصطفی قطعا دوطرفه بوده است.

نه.مصطفی به هیچ چیزی در دنیا وابسته نبود؛ بهمینخاطر خیلی راحت توانست برود.

پای فیلم‌های دفاع مقدس ضجه میزد

تسنیم: چرا به مصطفی نگفتید که نرود؟

مصطفی اصلا برای ماندن نبود. نمی توانست بماند. آن زمانی هم که اینجا بود، اینجا نبود. گمشده خودش را پیدا کرده بود. وقتی فیلم‌های دفاع مقدس را می‌دید ضجه میزد. هفته دفاع مقدس حسی داشت که من در هیچکس حتی برادرانم ندیدم. کنترل تلویزیون کلا دست او بود. از این شبکه به آن شبکه، فقط دنبال فیلم های دفاع مقدس می‌گشت. از دیدن فیلم‌های دوران دفاع مقدس لذت می‌برد. هفته بسیج هم همینطور بود. اگر فیلمی پخش نمیشد شروع می‌کرد به اعتراض و گفتن این حرف‌ها که: «الان وقت نمایش این چیزهاست. بچه‌ها باید این تصاویر را ببینند و بدانند که چه اتفاقاتی افتاده است».

تسنیم: ماموریت‌های مصطفی معمولا چند روزه بود؟

ندیدن‌های ما از 45 روز شروع میشد، 75 روز هم داشتیم. این سری آخر قرار بود خیلی طولانی شود که دیگر سر 73 روز به شهادت رسید.

تسنیم: مصطفی برای سومین اعزام می‌خواست همراه فاطمیون باشد. گفته ‌می‌شود که او به مشهد رفته و خودش را افغانستانی معرفی کرده است، درست است؟ پای مصطفی که به سوریه باز شده بود دیگر چه نیازی به این کار بود؟

بله منم همراه او به مشهد رفتم. فاطمیون رزمنده ایرانی راه نمی‌دادند.

مصطفی برای همراهی با فاطمیون لهجه افغانستانی را بسرعت یاد گرفت

تسنیم: فاطمیون برای افغانستانی‌ها است اما مگر مصطفی همان سری دوم اعزامش با آنها رفیق نشده بود؟

خب آنها قوانین خاص خودشان را داشتند. مصطفی مهارت خاصی در یادگیری زبان و لهجه داشت. عربی را دوست داشت و کمتر از یکی دوماه یاد گرفت. خیلی سریع لهجه افغانستانی را هم یاد گرفت. فقط باید می‌خواست و اراده می‌کرد.

تسنیم: درباره سفرتان به مشهد بگویید. چه اتفاقاتی افتاد؟

زمانی که در هتل بودیم به بهانه سر زدن به دوستان مجروحش از هتل خارج شد. رفت عکسی گرفت و دیدم که این عکس با چهره او خیلی فرق می‌کند. مصطفی آدمی نبود که بخواهد محاسنش را کوتاه کند، من هم خیلی به ظاهرش حساس بودم. وقتی آمد دیدم که محاسنش را کاملا کوتاه کرده است. علتش را پرسیدم، گفت که می‌خواست عکسی بگیرد تا کسی او را نشناسد. با خنده و شوخی ماجرا را تمام کرد و من هم دیگر اصراری برای فهمیدن داستان نکردم.

برای اینکه آماده‌ام کند و کم کم بطور غیر مستقیم بگوید که قصدش چیست، من را به حرم برد.آنجا با دو نفر از رزمندگان فاطمیون که با همسرانشان آمده بودند نشستیم و صحبت کردیم.

تسنیم: چه چیزی را غیر مستقیم بگوید؟ مگر شما نمی‌دانستید که برای چه کاری به مشهد رفته‌اید؟

نه، چیزی نمی‌دانستم. فقط برای زیارت رفته بودیم. بعد که برگشتیم و سری بعد با فاطمیون اعزام شد، فهمیدم که آن زمان می‌خواست غیر مستقیم من را با فضا آشنا کند. همه کارهایش را در همان سفر مشهد انجام داد.

تسنیم:متوجه نشدند که مصطفی ایرانی است؟

فهمیدند.

تسنیم: بعد از اینکه عضو فاطمیون شد فهمیدند؟

بله.

این لباس را از کجا آوردی؟ «هدیه فرمانده ابوحامد است»

تسنیم:از افغانستانی‌های فاطمیون چیزی برای شما تعریف می‌کرد؟ مثلا از فاتح یا ابوحامد.

نه. آن زمانی که برگشت چیزی نگفت.  یک دوره قبل از اینکه ابو حامد شهید شود، چیزهای مختصری به من گفت؛ مثلا لباسی که ابوحامد هدیه داده بود را آورده بود. از او پرسیدم که این لباس جدید را از کجا آورده؟ او هم گفت: «هدیه فرمانده ابوحامد است».

با دیدن عکس‌های مصطفی در جنگ بشدت استرس می‌گرفتم؛ اصلا نمی‌گذاشتم چیزی از عملیات بگوید

چیزهای مختصری از رزمنده‌ها به من می‌گفت چون خودم ظرفیت این را نداشتم که خیلی عملیاتی برایم تعریف کند. می‌دانست که وقتی می‌رود با رفتنش استرس می‌گیرم. هر وقت می‌خواست از عملیات‌های نظامی و رزمی‌اش چیزی بگوید، خودم موضوع را عوض می‌کردم یا اصلا از کنارش بلند می‌شدم. با دیدن عکس‌هایش به شدت استرس می‌گرفتم، چه برسد به اینکه بخواهد چیزی را برایم تعریف کند.

تسنیم: سرلشکر قاسم سلیمانی صحبتی کرده بود و گفته بود که عاشق مصطفی شده‌ است. این را مصطفی تعریف کرده بود؟

بله. مصطفی چه آن زمانی که در بسیج مسجد بود و چه زمانی که به سوریه رفت، وقتی می‌خواست با بچه‌های گروه خودش کاری انجام دهد، از لفظ‌هایی استفاده می‌کرد که بچه‌ها بخندند و انرژی بگیرند. هیچ وقت لفظ‌های کتابی و فرماندهی به کار نمی‌برد. لفظی را که در جریان عملیات گفته بخاطر ندارم اما با ادا و اصول خاصی به بچه‌ها فرمان حمله داده است. آن زمانی که پشت بی سیم صحبت می‌کرده نمی‌دانسته که پشت بی سیم حاج قاسم هم نشسته است.

ماجرای حرف‌های پشت بی سیم و  دیدار مصطفی با سرلشکر قاسم سلیمانی

مصطفی برایم تعریف کرد: «وقتی از عملیات برگشتیم من خسته بودم. بچه‌ها صدایم کردند که حاجی با شما کار دارد. با همان سرو وضع نامرتب وارد اتاق شدم و دیدم که حاج قاسم نشسته است. بچه ها معرفی‌ام کردند و گفتند که سید ابراهیم آمده است. وقتی حاجی متوجه شد که من سید ابراهیم هستم، از جایش بلند شد و همدیگر را بغل کردیم. بعد گفتند اصلا فکر نمی‌کردند که جثه و قیافه‌ام اینطور باشد. حاج قاسم گفت وقتی صدایم را پشت بی سیم شنیده فکر کرده که از آن هیکلی‌ها هستم».

تسنیم: آخرین اعزامش کِی بود؟

چهارشنبه 20 مرداد.

با مصطفی خداحافظی نمی‌کردم، همیشه کاری می‌کردم تا موقع اعزامش در خانه نباشم

تسنیم: شما همینجا در خانه با مصطفی خداحافظی کردید و او خودش راهی فرودگاه شد؟

 نه؛ من خداحافظی نمی‌کردم. او همیشه بدون خداحافظی می‌رفت. مثلا به بهانه انجام کاری از خانه خارج میشدم و بعد مصطفی تماس می‌گرفت و می‌گفت که باید برود.

تسنیم: شما نمی‌آمدید که او را ببینید؟

نمی‌آمدم.

نمی‌توانستم جدا شدن از مصطفی را تماشا کنم

تسنیم: چرا این کار را می‌کردید؟

نمی توانستم از مصطفی جدا شوم. نمی‌توانستم جدا شدن از او را تماشا کنم.

سوال: یعنی خودتان را جایی مشغول می‌کردید که زمان خداحافظی کنار مصطفی نباشید؟

بله.حتی یک بار خودم را به خواب زدم که مصطفی برود.

دوست دارم 28امین و 38امین سالگرد ازدواجمان را جشن بگیریم، مصطفی گفت:«هرچه خدا بخواهد؛ افوض امری الی الله»

تسنیم: 8 سال زمان کمی برای زندگی با مصطفی بود.

خیلی کم بود اما از محبت مصطفی اشباع شدم. دوست داشتم که خیلی بیشتر از این با هم زندگی کنیم. سالگرد ازدواجمان را 19 شهریور در سوریه گرفتیم. به او گفتم که دوست دارم بیست و هشتمین و سی و هشتمین سالگرد ازدواجمان را هم جشن بگیریم اما او گفت: «هرچه خدا بخواهد؛ افوض امری الی الله».

تسنیم: آخرین دیدار در سوریه چطور انجام شد؟

14 یا 15 شهریور بود که همراه فاطمه و محمدعلی به سوریه رفتیم. این دیدار را مصطفی هماهنگ کرده بود تا قبل از عملیات محرم او را ببینیم. برای اولین بار بود که به سوریه می‌رفتیم.

تسنیم:می‌دانستید که قرار است عملیات بزرگی صورت بگیرد و اتفاق بزرگی بیافتد؟

یک شب قبل از اینکه از سوریه برگردیم به او زنگ زدند و گفتند که ماموریت حلب دارد و باید به حلب برود.

تسنیم: آخرین باری که با مصطفی حرف زدید کِی بود؟

دو روز قبل از شهادتش. آخرین باری هم که صدایش را شنیدم اما دیگر به صحبت نکشید، شب تاسوعا بود. شب تاسوعا تماس گرفتم و او مشغول صحبت با بی‌سیمش بود. منتظر ماندم تا صحبتش با رزمنده‌ها تمام شود که دیگر ارتباطمان قطع شد. فقط صدایش را شنیدم.

ماجرای یک خواب عجیب از وعده حضرت زهرا(س) به رزمندگان فاطمیون

تسنیم: از همان آخرین مکالمه برایمان بگویید. شب هشتم محرم چه گفتید و چه شنیدید؟

یکی از دوستان او خواب حضرت زهرا(سلام الله علیها) را دیده بود. حضرت به او گفته بودند: «مرحله اول عملیات را شما پشت سر بگذارید، بعد از آن با من». مصطفی همین خواب را با آب و تاب برایم تعریف کرد.گفتم حس خوبی به این عملیاتی که می‌خواهد برود ندارم؛ او به من گفت: «قرار نشد که نگران باشی چون خود بی بی فرمانده ما هستند».

تسنیم: هیچ وقت در این دو یا سه سال این حس را نداشتید؟

استرس که همیشه داشتم اما اینکه بخواهم نسبت به موضوعی اینهمه ترس و دلهره داشته باشم نبود.

تسنیم: ولی باز هم خداحافظی نکردید؟

آخرین بار خداحافظی کردم. آخرین بار کاری را که از من خواست برایش انجام دادم. آنموقع در سوریه بودیم و از من خواست ساکش را آماده کنم و او را از زیر قرآن رد کنم.

تسنیم: هیچ وقت این کار را نکرده بودید؟

نه. فقط همان یک بار که در سوریه از او جدا شدم اینکار را بخواست خودش انجام دادم.

از صبح تاسوعا دلهره داشتم

تسنیم: چه زمانی متوجه شدید که مصطفی به شهادت رسیده است؟

روز تاسوعا. من از صبح تاسوعا خیلی دلهره داشتم. سعی کردم که خودم را مشغول کارهای دیگر کنم اما نشد. از صبح که بیدار شدم می‌خواستم به یکی از مسئولینش پیغام بدهم و خبری از مصطفی بگیرم اما ترسیدم که اگر بگویند «آخرین بار کی از ایشان خبر داشتی؟» و من بگویم «دیشب»، خنده‌دار باشد.

تا ساعت 4 و 5 به آن مسئول پیامی نفرستادم. اگر یک زمانی خبری نداشتم و پیام می فرستادم سریع جواب من را می‌دادند. آن روز من از ساعت 4 به ایشان پیام دادم. ایشان پیام را دیدند و تا ساعت 5 جواب ندادند. وقتی من دیدم ایشان جواب نمی‌دهند مطمئن شدم که یک اتفاقی برای مصطفی افتاده است. خودم را مشغول کردم و پیش خودم گفتم که لابد مجروح شده است. باز گفتم نه، اگر مصطفی مجروح شده بود به من می‌گفتند. دیگر یک جورهایی اطمینان قلبی پیدا کردم که مصطفی بشهادت رسیده است.

به مصطفی دل نبستم که بعد از مدتی بخواهم دل بکنم

تسنیم: توانستید از مصطفی دل بکنید؟

نه. به مصطفی دل نبستم که بعد از مدتی بخواهم دل بکنم؛ دل بستم که دلبستگی‌ام همیشگی باشد.

تسنیم: شما یک سخنرانی عجیب و غریب در مراسم تشییع پیکر مصطفی کردید. گفتید که جلوی حضرت زهرا(سلام الله علیها) روسفید شدید و گفتید که از مقلد خمینی غیر از این انتظاری نمی‌رود.

من از مصطفی غیر از این انتظار نداشتم. مصطفی اصلا برای زمین و زندگی زمینی نبود.

تسنیم: از حال و روزتان وقتی خبر قطعی شهادت مصطفی را شنیدید بگویید. حتما خیلی گریه کردید.

خب اولش طبیعی است. وقتی به من خبر دادند احساس می‌کردم که دیگر مصطفی نمی‌آید و دیگر زندگی ما تمام شد چون وابستگی و دلبستگی‌ای که به مصطفی دارم به بچه‌ها ندارم.

به مصطفی گفتم که اگر از او جدا شوم نمی‌توانم زندگی کنم

همیشه به او می‌گفتم اندازه‌ای که به او وابسته هستم، به بچه‌ها وابستگی ندارم. می‌گفتم: «اگر الان از دو تا بچه‌ها جدا شوم، خیلی اذیت نمی شوم اما اگر از تو جدا شوم دیگر نمی‌توانم زندگی کنم».

زنده بودن شهدا برایم ملموس نبود و نمی‌توانستم آن را درک کنم؛ تا اینکه مصطفی شهید شد

وقتی خبر شهادتش را به من دادند کلا این فکرها در ذهنم بود که اگر دیگر او را نبینم یا صدای مصطفی را نشنوم چطور زندگی کنم؟ اما بعد، حرف‌های مصطفی در ذهنم آمد که همیشه برای من این آیه قرآن را می‌خواند: «و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا  بل احیا عند ربهم یرزقون. شهدا همیشه زنده هستند و نزد خداوند روزی می‌خورند». عند ربهم یرزقون یعنی پیش خدا هستند؛ واسطه رسیدن خیر بین بنده‌هایی که روی زمین زندگی می‌کنند هستند. شهدا خیر، روزی و بر طرف شدن مشکلات را با واسطه از خدا می‌گیرند. هیچ وقت فکر نکنید که شهدا مرده‌اند.

این برای من غیر قابل لمس بود و برای من قابل درک نبود که شهدا زنده هستند؛ ولی بعد از شهادت مصطفی، زنده بودن شهدا را درک کردم. زنده بودن مصطفی را با تمام وجودم درک کردم و این من را آرام می کرد. آرامشی که شاید می‌توانستم به دیگران انتقال دهم.

خیلی‌ها نمی‌توانند درک کنند و حتی شاید برایشان خنده دار باشد اما من حضور مصطفی را حس می‌کنم

قابل گفتن نیست. شاید خیلی‌ها نتوانند این موضوع را درک کنند. حتی شاید برای برخی خنده‌دار باشد اما من حضور مصطفی را حس می‌کنم. خودش این را به من نشان داد؛ این موضوع را با بسته شدن چشم‌ها و دهانش در ثانیه‌های آخری که مراسم تدفین و تلقین تمام شده بود، به من نشان داد.

نهایتا یک روز بعد از فوت انسان خون بدن دلمه می‌شود. اصلا زنده نیست که بخواهد خونریزی داشته باشد ولی مصطفی بعد از 7 یا 8 روز خونریزی داشت؛ مجبور شدند که دوباره غسل و کفن کنند. با آب گرم غسل دادند که پیکرش برای دیدن فاطمه مهیا شود. اولین باری که فاطمه پدرش را دید خیلی به چهره‌اش حساس شد چون داخل دهانش پنبه بود. خواست خدا این بود که دوباره خونریزی کند و پیکر دوباره شسته شود تا بتوانند پنبه‌ها را خارج کنند و مهیای دیدن فاطمه شود.

وقتی خانواده شهید صابری از زمان شهادت آقا مهدی تعریف می‌کردند، گفتند که چون مقداری بی‌تابی کردند دیگر نتوانستند تا ثانیه‌های آخر کنار شهیدشان باشند و او را ببینند. همه اینها در ذهن من بود. همان اول به خودم گفتم که اگر الان ضعف نشان دهم، این آخرین باری خواهد بود که چهره خاکی مصطفی را نشانم می‌دهند اما مقاومت کردم تا در مراسم تشییع و تدفین هم بتوانم کنار پیکر مصطفایم بمانم.

سعی کردم که خیلی محکم باشم.وقتی که می‌خواستند مصطفی را داخل خانه ابدیش بگذارند، من همانجا کنار قبر نشستم و بلند نشدم. از همان ثانیه داخل را نگاه کردم و تمام مراحل خاکسپاری مصطفی را دیدم.

یک اتفاق عجیب در آخرین لحظه: «می‌خواستی نشانم دهی که شهدا زنده‌اند؟ همه اینها را می‌دانم. من با تو زندگی می‌کنم مصطفی»

همیشه به من می‌گفت که او را از زیر قرآن رد کنم. تصمیم گرفتم تا برای آخرین بار او را از زیر قرآن رد کنم. وقتی تربت امام حسین(علیه السلام) را در قبر گذاشتند و پرچم گنبد حضرت را روی مصطفی انداختند، قرآنم را درآوردم و به عموی مصطفی که داخل قبر بود دادم. گفتم که این قرآن را روی صورت مصطفی بگذارند و بردارند. به محض اینکه قرآن را روی صورت مصطفی گذاشتند، شاید به اندازه دو یا سه دقیقه نشده بود که دهان و چشم مصطفی بسته شد. همانجا گفتم: «می‌خواستی در آخرین لحظه، "عند ربهم یرزقون" بودنت را نشانم دهی و بگویی که شهدا زنده هستند؟ همه اینها را می‌دانم. من با تو زندگی می‌کنم مصطفی».

تسنیم: پیکر مصطفی را بوسیدید؟

خیلی.

تسنیم: آخرین باری که مصطفی را بوسیدید چیزی هم به او سپردید؟

بله. تربیت بچه ها را سپردم. قرار بود که با هم بچه‌ها را تربیت کنیم. از این به بعد هم باهم تربیت‌شان می‌کنیم:: موضوعات مرتبط: اخبار علمی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی
ن : داود داودی
ت : پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴
اختصاصی/ با حکم دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی
فرزند عطاالله مهاجرانی در رابطه با پرونده دکل گمشده نفتی بازداشت شد

فرزند عطاء الله مهاجرانی وزیر اسبق ارشاد موسوم به زینت الوزرای دولت اصلاحات در رابطه با پرونده مشهور دکل نفتی گم شده بازداشت شد.

خبرگزاری فارس: فرزند عطاالله مهاجرانی در رابطه با پرونده دکل گمشده نفتی بازداشت شد
 

به گزارش  خبرگزاری فارس، با حکم بازپرس دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی ، محمد محسن مهاجرانی فرزند عطاءالله مهاجرانی وزیر لندن نشین فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات بازداشت شد.

منابع آگاه علت بازداشت فرزند مهاجرانی را بخاطر نقش وی در پرونده موسوم به دکل گمشده نفتی 87 میلیون دلاری عنوان کردند.

برای اولین بار اواخر سال  گذشته خبر دکل گمشده نفتی متعلق به شرکت تاسیسات دریایی درخبرگزاری فارس منتشر شد.

کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد.

در دی ماه 93 نیز یکی از متهمان فساد در این شرکت بازداشت شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز 6 ماه بعد در اواخر تیر ماه 94 این خبر را تایید کرد. دکل نفتی فورچونا از سوی مالک اصلی آن به خریدار دیگری فروخته شده و پس از حمل به مکزیک، هم اکنون در حال حفاری در آب‌های خلیج‌ مکزیک است.

البته ماجرای دکل فورچونا تنها بخشی از پرونده مفصل شرکت تاسیسات دریایی را از ابتدای تاسیس این شرکت و در دوره‌های مختلف مدیریتی تشکیل می‌دهد.

در حال حاضر این دکل نفتی در خلیج مکزیک در حال حفاری نفت است. این موضوع بر اساس اخباری است که در سطح رسانه‌های خارجی منتشر شده و برخی رسانه‌های داخلی نیز به آن اشاره کرده‌اند.

بر این اساس که دکل نفتی Furtuna متعلق به شرکت رومانیایی GSP که پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده با واسطه شرکت اماراتی با نام DEAN قرار بوده است که به ایران منتقل شود، در نهایت این دکل نه تنها به ایران منتقل نشده، بلکه از امارات مستقیم‌ به خلیج مکزیک رفته ‌تا در قالب قرارداد 894 روزه بین GSP و پمکس به کار حفاری بپردازد.

اما نکته جالب در این میان نحوه خرید این دکل نفتی به واسطه دو دلال نفتی است که گفته می‌شود یکی از آنها  پسر یکی از مقامات سابق دولتی  (فرزند مهاجرانی ) است

به گزارش فارس، پسر وزیر اصلاحات به عنوان پیشانی و مرد در صحنه یک تیم پشت پرده از نیروهای مشغول به کار و اخراجی یک نهاد خاص، در موضوع دلالی دکل‌های نفتی فعالیت می‌کرده است.

بر این اساس، پسر مهاجرانی یک قرارداد مفصل با یکی از دلالان اصلی دکل یعنی رضا طباطبایی منعقد کرده است که بر اساس آن 40 درصد از همه قراردادهایی با موضوعیت نفت و عاملیت وی سهم می‌برده و برای این قرارداد 300 میلیون تومان پیش‌پرداخت گرفته است.

نکته بسیار مهم اینجا است که دلالان شناخته شده دکل در ایران یعنی طباطبایی و شیرانی قرارداد دیگری را با مهرداد (همایون) انصاری شیرازی دلال بین‌المللی و مشهور نفت و اسلحه در بارسلون اسپانیا منعقد کرده بودند که بر اساس آن معاملات دلالی و فروش دکل به ایران سازماندهی می‌شود.

ردپای همایون انصاری در بسیاری از معاملات و قراردادهای شبهه‌ناک و محل بحث دیگر هم دیده می‌شود.

از جمله این قراردادها می توان به قرارداد مشهور کرسنت و شرکت اینوک که 5.3 میلیارد دلار بابت فروش نفت به ایران بدهی دارد اشاره کرد.

بعضی مدیران نفتی می‌گویند، وی نفوذ بی‌نظیری در معاملات خارجی نفتی ایران دارد و در اغلب معاملات نفتی ایران از خرید دکل گرفته تا قراردادهای توسعه میادین یا صادرات گاز می توان نشانی از او یافت.

در فروردین 88 یکی از سایت‌های خبری از ارتباطات یک آقازاده مشهور با وی برای تامین مالی انتخابات و برهم زدن معادلات سیاسی کشور خبر داده بود.

گفته می‌شود، بسیاری از پروژه‌های اقتصادی ایران که به تامین تجهیزاتی از خارج از کشور نیاز دارد، معطل و منوط به تصمیم همایون انصاری است.

پیگیری موضوع دکل گمشده 87 میلیون دلاری پرده از شبکه عنکبوتی، گسترده و به هم پیوسته‌ای از معاملات و دلالی‌های شبهه‌دار اقتصادی و سیاسی بر می‌دارد و هر یک از افراد درگیر در این مساله از جمله مدیران سابق شرکت تاسیسات دریایی و بستگان نزدیک آنها و باید به تناسب نقش خود در این پرونده پاسخگو باشند.

انتهای پیام/ب


ن : داود داودی
ت : پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴
مشاور عالی فرمانده سپاه:            یک موی گندیده کسانی که «تندرو» خطاب می شوند را به کسانی که از کلمات قشنگی چون «اعتدال» استفاده می کنند، نمی‌دهیم
یک موی گندیده کسانی که «تندرو» خطاب می شوند را به کسانی که از کلمات قشنگی چون «اعتدال» استفاده می کنند، نمی‌دهیم
 
کسانی که فکر می‌کنند اگر فروشگاه‌هایی چون مک‌دونالد در ایران راه اندازی شود ایرانی‌ها یک سر و گردن بزرگ می‌شوند، خودشان احمق هستند و مردم را احمق فرض کرده‌اند.
 
 
مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به تلاش برخی برای ایجاد دوقطبی مخالفان و طرفداران آمریکا گفت: هیچ اصول‌گرای انقلابی دندان طمع برای نشستن پای سفره وابستگی به آمریکا تیز نکرده است و آن لجن‌زار ارزانی خودتان.

محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که صبح امروز در راهپیمایی 13 آبان پیشوا و در جمع مردم این شهر سخن می‌گفت، با گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدا، اظهار داشت: 13 آبان یک روز مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است که باید ابتدا دلیل گرامی‌داشت این روز را بررسی کرد.

وی با اشاره به ماجرای کاپیتولاسیون و سخنرانی امام راحل تصریح کرد: رژیم شاه امام را به‌دلیل سخنرانی علیه کاپیتولاسیون تبعید کرد و روز 13 آبان را مردم مسلمان و ولایی را به‌دلیل مخالفت با تبعید امام از یاد نمی‌برند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در سالروز گرامیداشت 13 آبان در سال 57 بود که جمعی از دانش‌آموزان و دانشگاهیان تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند اما با گلوله‌های رژیم شاه که بر سینه‌شان نشست پاسخ گرفتند.

صفارهرندی با توجه به وقایع 13 آبان سال 58 گفت: در سالروز 13 آبان در سال 58 دانشجویان انقلابی اقدامی جانانه را انجام داده و در راستای اقدامی که خواسته تمام آزادی‌خواهان بود سفارتخانه‌ای را که تبدیل به جاسوسخانه شده بود تسخیر کردند و از آن زمان است که ما 13 آبان را به روز مبارزه با استکبار می‌شناسیم.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی روز 13 آبان را به‌عنوان روز مبارزه با استکبار تصویب و قانونی کرد، گفت: با مصوبه مجلس در سال 67 این مرگ بر آمریکا گفتن‌های مردم ایران صبغه قانونی هم پیدا کرد، البته انگیزه‌های اعتقادی و الهی مردم ایران کمتر از آن مصوبه نبود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اینکه آمریکایی‌ها مداخله در امور دیگر کشورها را دنبال کرده و می‌کنند، افزود: آنها قبول نکردند که ملت‌ها و کشورها در چارچوب یک نظام جهانی که حق اداره کشور را برای آنها به رسمیت شناخته کشورشان را اداره کنند.

صفارهرندی گفت: آمریکایی‌ها مداخلات زیادی در 50، 60 سال گذشته در کشور ما انجام داده‌اند که کودتای 28 مرداد از جمله آن بود.

وی تصریح کرد: مقوله نفوذ با تجربیاتی که ما از گذشته داشته‌ایم بسیار مهم است چرا که جریان استکباری با ورود به سازوکارهای رسمی و قانونی کشورها و با جایگیر کردن افراد نفوذی ضربه‌های بزرگی به آنها زده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفوذ دشمنان به بدنه کشور در اوایل انقلاب اشاره کرد و گفت: از همان روزهای اول انقلاب ما شاهد نفوذ عوامل آمریکا بودیم که اسناد آن در پرونده‌های لانه جاسوسی موجود است، حتی سخنگوی دولت موقت فردی بود که با سفارت آمریکا در ارتباط بود و تمام اقدامات محرمانه نظام از جمله مفاد جلسه شورای عالی انقلاب، مفاد گفتگوهای دولت و رهبری و برخی مباحث مهم و سری را تحویل سفارت آمریکا می‌داد.

صفارهرندی با تأکید بر اینکه خطر عضو نفوذی این است که سرّ نانوشته‌ای بین خودی با دشمن باقی نمی‌ماند و اسرار نظام در اختیار دشمن قرار می‌گیرد، اظهار داشت: عنصر نفوذی ــ امنیتی که با پنهان کردن چهره واقعی خود به دفتر حزب جمهوری اسلامی نفوذ کرده بود موجب شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران انقلاب شد و این نفوذ نفوذ مهمی است؛ آن نفوذی‌ها که موجب شهادت شهید بهشتی شدند امروز هم نوکری آمریکا را می‌کنند و از آمریکایی‌ها مواجب می‌گیرند که امنیت داشته باشند، اما الحمدلله امروز می‌بینید که با اقدامات مردم و گروه‌های انقلابی عراق این جرثومه‌های فساد امنیت هم ندارند.

وی درباره ماجرای شهادت شهیدان رجایی و باهنر گفت: عامل نفوذی دیگر فردی بود که موجب شهادت شهیدان رجایی و باهنر شد.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای نگهبان را مهمترین جایگاه و نهاد برای مقابله با حضور نفوذی‌ها در بدنه سیاسی کشور اعم از مجلس و دولت خواند و با توصیف این اقدام به یک مأموریت بزرگ گفت: شورای نگهبان اجازه نمی‌دهد افراد مرتبط با بیگانگان به دولت و مجلس راه یابند که ما باید این جایگاه را عزیز بشماریم چرا که مانع نفوذ سیاسی و امنیتی می‌شود.

صفارهرندی در ادامه به نفوذ از بعد فرهنگی اشاره کرد و با خطرناک توصیف کردن این نفوذ گفت: در جاسوس‌خانه آمریکا اسنادی کشف شد که نشان می‌داد کسانی که مرتبط با آمریکا بودند با آنها بده بستان می‌کردند و حتی در سطح رئیس جمهوری که از مردم رأی گرفته بود در اوایل انقلاب جاسوسی می‌کردند، به‌طوری که این فرد اسم رمزی برای خود در سفارت آمریکا تعیین کرده بود که این پدیده‌ها ما را آگاه می‌کند که جلوی ارتباط‌های مشکوک افراد با سفارتخانه‌ها را بگیریم تا جلوی نفوذ گرفته شود، اما باید بگویم که جلوی نفوذ فرهنگی را نمی‌توان به‌راحتی گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نفوذ فرهنگی را به‌معنای دستکاری کردن در باورهای مردم، مسئولین و مقامات کشور با هدف وارونه جلوه دادن واقعیات و حقایق دانست و افزود: برخی امروز این‌گونه القا می‌کنند که ما پیشرفته نمی‌شویم و پیشرفت نمی‌کنیم مگر به استخدام آمریکا و غرب دربیاییم که این یک اقدام فرهنگی و نفوذ است که باید افراد صاحب نظر در حوزه، دانشگاه، اهالی قلم و کسانی که تریبون دارند نسبت به این موضوعات آگاهی داشته باشند و اجازه نفوذ را ندهند.

صفارهرندی با بیان اینکه برخی‌ها براساس القائات غلط جاده‌صاف‌کن آمریکا شده‌اند که این نوع نگاه، نگاه خطرناکی است، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم جلوی نفوذ را بگیریم می‌توانیم ظرفیت‌های واقعی کشور را بالا ببریم که جوانان و دانشمندان ما ثابت کرده‌اند که می‌توانند این ظرفیت‌ها را افزایش دهند؛ از افتخاراتی که در کشور ما رخ داده ارسال ماهواره به فضا بود که حدود 10 کشور قدرتمند جهان چنین توانایی دارند یا در بحث فناوری هسته‌ای، نانوتکنولوژی و دیگر بخش‌های علمی و برخی موفقیت‌ها که شاید گفتن آن به‌دلیل احتمال شنیدن گوش‌های نامحرم لازم نباشد، دستاوردهای خوبی داشته‌ایم.

وی با اعلام اینکه برخی نفوذی نیستند اما نفوذپذیرند، تأکید کرد: اکنون در کشور ما تحرکاتی سامان داده‌اند تا جای خادم و خائن و دوست و دشمن را تغییر دهند و به کسانی که مقابل زیاده خواهی‌های آمریکا مقاومت می‌کنند برچسب‌هایی مانند افراط بزنند و به او بگویند تندرو. اینها به کسانی که معتقدند کشور باید با دانش و توانایی داخلی اداره شود افراطی می‌گویند، اما کسانی را که به‌دنبال پیوند زدن سرنوشت کشور با اجنبی‌ها هستند عنصر مطلوب و موجه نشان می‌دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از برخی اقداماتی که در راستای فرشته جلوه دادن شیطان و بزک کردن آمریکا صورت می‌گیرد، انتقاد کرد و گفت: عده‌ای می‌خواهند کشور را به دوقطبی طرفداران و مخالفان آمریکا تبدیل کنند، اما بدانند که آمریکا نزد کل ملت ایران منفور است. در نظرسنجی‌ها بیش از 70 درصد گفته‌اند که از آمریکا و سیاست‌های آمریکا متنفرند، حتی زمانی که ما با آمریکایی‌ها وارد مذاکره‌ای که مقام معظم رهبری آن را تأیید کرده بود، شده بودیم نیز مردم باز هم می‌گفتند که از سیاست‌های آمریکا متنفرند.

صفارهرندی همچنین گفت: کسانی هستند که 13 آبان، روز قانونی برای ابراز تنفر از سیاست‌های استکباری را به روز مهرورزی به آمریکا تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه برخی نفوذی‌ها با تندرو توصیف کردن حزب اللهی‌ها در صدد اختلاف و انشقاق میان جریان انقلاب هستند، گفت: من به آنها می‌گویم که این راه را ادامه ندهند چون تأثیری ندارد و ما یک موی گندیده کسانی را که با آمریکا مبارزه می‌کنند و شما آنها را تندرو خطاب می‌کنید به کسانی که با کلمات قشنگی چون اعتدال و اصلاح به‌دنبال وابستگی کشور به بیگانگان هستند، نمی‌دهیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: البته اشتباه نشود. ما برجامی را که با چندین قید در مجلس تصویب شده و به شورای عالی امنیت ملی رفته و با ذکر قیودی به تأیید رهبری رسیده است محترم می‌دانیم و حتی برای اجرا شدنش حاضریم جانمان را نیز اهدا کنیم، اما برجامی را که برخی به‌گونه‌ای دیگر از آن تعریف می‌کنند، قبول نداریم و زیر بار چنین برجامی نمی‌رویم.

صفارهرندی گفت: برخی شرکت‌های توزیع کننده آشغال در صف ایستاده‌اند تا جنس‌های بنجل خود را وارد کشور کنند و فروشگاه‌های مواد غذایی و ساندویج فروشی‌های خود را راه اندازی کنند که ما این را قبول نداریم و می‌گوییم: اگر می‌خواهید به‌طور منطقی و معقول در بازار ایران مشارکت کنید، بیایید و در پروژه‌های زیرساختی من‌جمله شرکت‌های نفتی ما سرمایه گذاری کنید.

وی تلاش برخی برای فریب دادن مردم و تغییر ذهنیت‌های مردمی نسبت به آمریکا را بی‌نتیجه خواند و گفت: کسانی که فکر می‌کنند اگر فروشگاه‌هایی چون مک‌دونالد در ایران راه اندازی شود ایرانی‌ها یک سر و گردن بزرگ می‌شوند، خودشان احمق هستند و مردم را احمق فرض کرده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام اینکه برخی تلاش می‌کنند با نفوذ به نهادهای رسمی و غیررسمی شیطنت‌ها و توطئه‌های آمریکا را توجیه کنند، گفت: البته ما بارها گفتیم همان‌طور که امام فرمود غیر از رژیم نامشروع و پلید صهیونیستی حاضریم با همه کشورها ارتباط داشته باشیم و اگر می‌گوییم مرگ بر آمریکا منظورمان مردم آمریکا نیستند بلکه سیاست‌های آمریکاست.

صفارهرندی با اشاره به موضع گیری‌های آمریکایی‌ها بعد از برجام اظهار داشت: آن مقام دولتی آمریکا در کنگره به‌صراحت گفت: "ما با ایران توافق کردیم، چرا که از راه توافق می‌توانیم براندازی کنیم"، لذا برخی نباید به‌بهانه‌های واهی چهره شیطانی آمریکا را بزک کنند./انتخاب

ن : داود داودی
ت : جمعه پانزدهم آبان ۱۳۹۴
تشکیل حزب اتحاد ملت با حضور اصحاب فتنه؛

 وطن‌فروشان فتنه 88 با نقاب جدید آمدند!

عصر روز پنج‌شنبه نخستین کنگره حزب موسوم به اتحاد ملت ایران با حضور افراد دخیل در فتنه 88 و نیز اعضای حزب منحله مشارکت تشکیل شد. با نگاهی به برخی اعضای حاضر در این نشست کاملا مشخص می‌شود که حزب فتنه‌گر و منحله مشارکت این بار با نقابی جدید کار خود را برای فتنه‌ای دیگر آغاز کرده است.
به گزارش مشرق، بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، شخصیت‌هایی چون سید عبدالواحد موسوی لاری، محمدرضا عارف، عبدالله نوری،‌ غلامحسین کرباسچی، محمدرضا خاتمی،‌ حسین کاشفی،‌ ولی‌الله شجاع‌پوریان،‌ غلامرضا انصاری،‌ محمدعلی ابطحی، ‌آذر منصوری،‌ هادی خانیکی،‌ محمد رضا خباز،‌ مصطفی معین،‌ فیاض زاهد،‌ عمادالدین باقی،‌ فاطمه راکعی، حبیب‌الله پیمان، حسین کمالی، لطف‌الله میثمی، زهرا اشراقی، عرب‌سرخی،‌ جواد اطاعت،‌ فرج کمیجانی و ملاوردی معاون رئیس جمهور در این مراسم حضور داشتند.
نگاهی به اسامی حاضران در اولین کنگره حزب موسوم به اتحاد ملت ایران نشان از آن دارد که اکثریت حاضران از افراد دخیل در فتنه 88 و حتی حرکت‌های ضد انقلابی دهه 60 و 70 بودند که این مسئله اثبات‌گر این واقعیت است که وطن‌فروشان فتنه 88 این بار با نقابی جدید پای به میانه میدان گذاشته‌اند. 
حضور اعضای مرکزی حزب منحله و ضد انقلاب مشارکت در حزب جدید این سوال را ایجاد می‌کند که آیا مشارکت می‌خواهد قانون را دور زده و با اسمی جدید فعالیت خود را ادامه دهد؟ 
سابقه نشریات زنجیره‌ای نشان از آن دارد که اصلاح‌طلبان همواره با تعطیلی یکی از نشریات قانون‌شکن خود فعالیت را در نشریه‌ای دیگر و با اسمی دیگر ادامه می‌دادند و می‌دهند و ظاهرا این روش در مورد احزاب و گروه‌ها نیز تسری پیدا کرده و عملی می‌شود. 

حزبی با اسم مستعار؟!
این سوال که آیا اتحاد ملت ایران اسم مستعار حزب دیگری چون حزب منحله مشارکت است،  سوالی بود که برخی حاضران در کنگره روز پنج‌شنبه تلاش کردند بدان پاسخ دهند.
در اولین کنگره حزب موسوم به اتحاد ملت ایران علی شکوری‌راد به عنوان نخستین دبیرکل این حزب انتخاب شد. 
وی که از اعضای مرکزی حزب منحله مشارکت بوده و این بار فعالیت‌های خود را در حزب جدید پی گرفته است، در کنگره فوق  با بیان اینکه حزب اتحاد ملت ایران اسم مستعار هیچ حزبی نیست، گفت: البته اتحاد از تجربیات همه احزاب گذشته برای رسیدن به اهداف خود استفاده خواهد کرد.
وی بدون اینکه به سوابق خود و دوستانش و از جمله اعضای حزب جدید و حزب منحله مشارکت در فتنه 88 هیچ‌گونه اشاره‌ای داشته باشد، با حمله به دولت‌های پیشین گفت: اوج این مشکلات پس از حوادث تلخ سال 88 بود. تا آنجا که توانست در همه جا و در هر زمینه‌ای دوستداران واقعی انقلاب، ‌نظام و نخبگان و کارآمدان را حذف کرد. وحدت ملی را به انشقاق و جدایی سوق داد. 
شکوری راد بدون اشاره به نامه سران فتنه 88 به مقامات آمریکایی که خواستار افزایش تحریم‌ها و فشار به ملت ایران شده بودند، اظهار داشت: [این مشکلات] کارآیی و کارآمدی نظام اجرایی و سیاسی را کاهش داد که حاصل همه اینها سخت شدن زندگی بر مردم و تحمیل فشارهای بی‌سابقه در تاریخ این کشور بر این ملت شد. 
وی در ادامه با حمایت از دولت یازدهم گفت: خوشبختانه ظرفیت‌های بزرگی که در این کشور و در میان طبقات مختلف اجتماعی نهفته است بار دیگر معجزه آفرید و با تدبیر و دوراندیشی مقام معظم رهبری و با درایت و فداکاری و ازخودگذشتگی همه جریان‌های اصلاح‌طلب، خرداد 92 چون ستاره‌ای در تاریکی شب درخشید و بار دیگر امید به این سرزمین بازگشت.

اظهارنظر عجیب
 شکوری راد؛ به قانون اساسی پایبندیم!!
شکوری راد در بخش دیگری از سخنان خود در اظهارنظری عجیب که با سوابق اکثریت حاضران در کنگره منافاتی واضح دارد، گفت:  اصلاح‌طلبی از دید ما چیزی جز تلاش برای پیاده کردن همه اصول قانون اساسی و جز به رسمیت شناختن جایگاه قانونی همه نهادهای کشور نیست و چیزی نیست جز رابطه منطقی بین اختیارات و پاسخگویی و در نهایت چیزی نیست جز تعیین سرنوشت به دست خود مردم و چرخش قدرت براساس صندوق‌های رای.
این عضو سابق حزب منحله مشارکت و دبیر‌کل کنونی حزب موسوم به اتحاد ملت ایران به این سوال اشاره‌ای نکرد و پاسخ نداد که اگر اصلاح‌طلبی تلاش برای پیاده کردن همه اصول قانون اساسی است چرا در فتنه 88 در خیابان‌ها حاضر شده و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دادند و همچنین با حذف اسلام از «جمهوری ایرانی» سخن گفتند و اساساً حاضر نشدند به روند قانونی کشور و نتیجه انتخابات تن در دهند.

درخواست از آمریکا برای تحریم‌های بیشتر
شکوری راد در ادامه و بی‌هیچ اشاره‌ای به درخواست فتنه‌گران از آمریکا برای تحریم بیشتر ایران که لازمه آن تحت فشار قرار گرفتن مردم همین کشور بوده است، مدعی شد: هدف اصلاح‌طلبی از دید ما این است که این کشور و این مردم بتوانند در رفاه و آسایش زندگی کنند!
سوابق اعضای مرکزی حزب جدید در فتنه 88
نگاهی به لیست هیئت موسس حزب اتحاد ملت ایران نشان از حضور پررنگ مشارکتی‌ها در آن دارد. 
محمد آقایی،  حسین خلیلی اردکانی،  علی‌محمد مظفری،  رؤیا بلوری،  پیروزی و سید حسن موسوی‌نژاد از جمله مشارکتی‌های حزب جدید هستند. 
یک جستجوی ساده درباره اعضای هیئت موسس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نکات جالبی را به دنبال دارد.  
23 مهر 1390 یعنی پس از گذشت 2 سال از فتنه 88  و آشکار شدن ماهیت این فتنه و نقش دولت‌های آمریکا و انگلیس به عنوان گردانندگان اصلی آن، نامه‌ای تحت عنوان «نامه 143 فعال سیاسی و مدنی به رئیس دولت اصلاحات» در سایت‌های ضدانقلاب همچون رادیو فردا و کلمه منتشر شد. 
در این نامه تصمیم مهم‌ترین نهاد مربوط به امنیت ملی یعنی شورای عالی امنیت ملی برای حصر سران داخلی فتنه، اقدامی «غیرقانونی» توصیف شده و در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید شده است که «حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد»!
در این نامه همچنین ضمن اصرار مجدد بر ادعاهای فتنه‌گران مبنی بر سالم نبودن انتخابات‌ها در ایران، این‌گونه آمده است که: «در صورت ادامه وضع موجود، کمترین چشم‌انداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت!»
و جالب آنجاست که اکثریت هیئت موسس فعلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از امضاکنندگان این نامه بوده‌اند! حال مشخص نیست کسانی که معتقدند حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم وجود ندارد، چند ماه مانده به انتخابات با چه هدفی اقدام به تشکیل حزب کرده‌اند.
 اروجعلی محمدی، حیدر زندیه،  بهروز صحابه تبریزی، حسین خلیلی اردکانی و داوود کریمی از جمله این افراد هستند که نامشان در ذیل نامه مذکور مندرج است و پس از آن نیز هیچ‌گاه طی هیچ اطلاعیه‌ای این امضای خود را تکذیب نکرده‌اند.
نکته فوق تنها سوابق اعضای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران نیست،  از امضای مژگان اثباتی در ذیل نامه‌های حمایت از «نرگس محمدی»  که خود از محکومان قضایی در ایران به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بوده و جزو فعالان سیاسی تحت حمایت غرب و آمریکاست، هم اگر بگذریم، سخنان ساختارشکنانه اروجعلی محمدی علیه شورای نگهبان را باید یادآور شد. سخنانی که حتی برخی سایت‌های اصلاح‌طلب نیز در پوشش آن از عبارت «حملات تند محمدی به شورای نگهبان»  استفاده کردند!
اروجعلی محمدی در دوم خرداد 93 نیز  در همایش اصلاح‌طلبان آذربایجان شرقی که با حضور محمدرضا عارف برگزار شد، بنا به گزارش سایت‌های اصلاح‌طلب استان، سخنرانی خود را با نام بردن از یکی از سران فتنه و تشکر از وی شروع کرد.

آیا «اتحاد ملت ایران» بسترساز فتنه جدید است؟

و در پایان باید این سوال را مطرح کرد و پرسید که آیا تاسیس این حزب که اعضای مرکزی آن در فتنه 88 نقش واضحی داشته‌اند نشان از آغاز یک فتنه جدید در آستانه انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری دارد؟
سوابق اعضای مرکزی این حزب که پیش از این در حزب منحله مشارکت حضور داشته و همچنین نقش محوری حزب مشارکت در فتنه 88 نشان از آن دارد که نگرانی فوق یعنی برنامه حزب تازه‌تاسیس برای فتنه‌های آتی جدی و قابل تامل است.  
چندی پیش بود که اندیشکده آمریکایی «امنیت آمریکای جدید» در گزارشی اعلام کرده بود دولت اوباما باید پس از توافق هسته‌ای به سراغ اصلاح‌طلبان رفته و از آنان حمایت کند. ارتباط راهبرد سیاسی کاخ سفید برای فضای داخلی ایران و سربرآوردن احزابی مانند اتحاد ملت، موضوعی است که نمی‌توان و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

*کیهان


:: موضوعات مرتبط: اخبار علمی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی
ن : داود داودی
ت : شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴
در افتتاحیه نشست سراسری تبیین مبانی و آرمان های انقلاب اسلامی و امام (ره)؛

دکتر احمدی نژاد:شمشیردار با شمشیر می زند، نیزه دار با نیزه اما پیروزی انتظار ما را می کشد

داراخبر:دکتر احمدی نژاد به دیدار خود با رهبرمعظم انقلاب اسلامی برای پیگیری بازخوانی و تبیین آرمان های امام و انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: زمانی خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدم و برنامه بازخوانی آرمان های امام (ره) و انقلاب را خدمت ایشان عرض کردم، ایشان راهنمایی ها و رهنمودهایی را بیان فرمودند و در نتیجه، این بازخوانی تکلیف بنده شد. اما وقتی رهبر معظم انقلاب در یک سخنرانی عمومی مساله بازخوانی آرمان های امام را مطرح کردند، این مساله برای هر کسی که سخنان رهبر معظم انقلاب را شنیده است، تکلیف آور است. ۰۲۱۳به گزارش داراخبر،دکتر محمود احمدی نژاد در افتتاحیه نشست سراسری تبیین مبانی و آرمان های انقلاب اسلامی و امام (ره) با بیان اینکه انقلاب اسلامی و بزرگترین دستاورد عینی آن، جمهوری اسلامی بر اساس مبانی و تئوری مشخصی شکل گرفته است، گفت: انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران متکی بر مبانی بسیار مستحکم و قابل دفاع است. مبانی انقلاب را اصطلاحا خط امام (ره) می نامیم، خط امام همان آرمان ها و مبانی انقلاب و حقیقت اسلام ناب محمدی (ص) است. دکتر احمدی نژاد در ادامه با طرح این پرسش که چرا باید خط امام و مبانی انقلاب را دائما بازخوانی و به روزرسانی کنیم، افزود: اگر به روز نباشیم، اقدامات و برنامه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مان بی پایه و بنیان می شود و سرگشتگی پدید می آید و هرکس به یک سو می رود و حجم بسیار زیادی از ادعاهای متناقض و متضاد و در نقطه مقابل هم، همگی به اسم امام (ره) و انقلاب مطرح می شود. رئیس جمهور سابق کشورمان تاکید کرد که مبانی و آرمان ها باید به طور دائم بازخوانی و بروز رسانی شود تا هدف از آن یعنی نهادینه کردن این مبانی محقق شود، در غیر این صورت دچار حیرت و سرگشتگی و در نهایت فراموشی آرمان هایمان خواهیم شد. دکتر احمدی نژاد دومین دلیل بازخوانی مبانی انقلاب اسلامی و آرمان های امام (ره) را مقابله با طراحی دشمنان برای زدن خط امام (ره) دانست و افزود: ما در فضایی آرام، مطمئن و بدون دشمن به سر نمی بریم که برخی ها خیال کنند اگر سستی و غفلتی کردیم اشکال مهمی پیش نمی آید و بعدا می توان آن را جبران کرد. دشمنان قسم خورده، با انگیزه های شیطانی در کمین نشسته اند تا مبانی انقلاب را نابود کنند. وی در همین زمینه اضافه کرد: دشمنان در ابتدای پیروزی انقلاب کوشیدند اصل انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران را نابود کنند و امروز هم به دنبال زدن ریشه انقلاب یعنی تخریب اندیشه های ناب امام خمینی (ره) هستند که اگر در این راه موفق شوند، حیات و موجودیت ملت مسلمان و انقلابی ایران را به خطر می اندازند. رئیس دولت های نهم و دهم با بیان اینکه دشمنان با طراحی بسیار پیچیده و خباثت آمیز، هجمه ای گسترده و همه جانبه علیه امام و خط امام به راه انداخته اند، گفت: تقاضای من این است که از این به بعد مواضعی را که در فضای کشور و فضای بین الملل مطرح می شود، با مواضع امام تطبیق بدهید، خواهید دید که تمام اندیشه های امام (ره) زیر سنگین ترین بمباران ها قرار دارد، حتی اسم امام را می آورند و ایشان را تکریم می کنند اما در عمل نابودی اندیشه های او را دنبال می کنند. دکتر احمدی نژاد با اشاره به بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، تصریح کرد: رهبری عزیز در این سخنرانی فرمودند اگر دشمنان بتوانند اندیشه های امام را کنار بزنند، ملت ایران سیلی خواهد خوردکه تعبیر بسیار درستی است که نشان می دهد به درستی برنامه دشمن را تشخیص داده اند. وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین ماموریت های انقلابیون اصیل، تبیین و بازخوانی آرمان های انقلاب است، خاطرنشان کرد: همه مشکلات ما ناشی از فاصله گرفتن از خط امام (ره) و راه نورانی ایشان است. اندیشه های امام سند بالادستی است، اگر سند بالادستی را فراموش کنیم، از مسیر خارج خواهیم شد و وقتی از مسیر خارج شویم دیگر فرقی نمی کند که به کدام سو حرکت می کنیم. دکتر احمدی نژاد، با اشاره به تشکیل کارگروه های استانی برای بازخوانی آرمان های امام، گفت: وقتی می گوییم ماموریت اصلی انقلابیون بازخوانی مبانی انقلاب و آرمان های امام است، بدین معنی نیست که نسبت به مسائل روز سیاسی و دیگر رسالت های یک انسان انقلابی بی اعتنا هستیم، اما باید بدانیم که اگر بازخوانی مبانی انقلاب باشد، همه چیز هست و می توان برخی خلل ها را جبران کرد، اما اگر آرمان ها فراموش شود، همه چیز را از دست خواهیم داد. دکتر احمدی نژاد افزود: با امید به خدا و با همدلی و همراهی یکدیگر باید یک موج فرهنگی را برای بازگشت به خط امام (ره) و تبیین و تبلیغ آرمان های امام در کشور پایه گذاری کنیم. متاسفانه انقدر مسائل سیاسی روزمره و مشغله های سیاسی درست کرده اند که کسی فرصت نمی کند به مبانی و اندیشه های امام فکر کند. دکتر محمود احمدی نژاد با بیان اینکه در اینجا قرار نیست پاسخ هجمه های گسترده به دولت های نهم و دهم را بدهیم، گفت: امروز هرکس در وجودش انگیزه نادرستی دارد، بهانه ای پیدا می کند برای هجمه و توهین به دولت های نهم و دهم، هر کس هرچه در دست دارد می زند، یک نفر سنگ و دیگری لگد می زند، یک با شمشیر و دیگری با نیزه می زند، در واقع از ۶ جهت هجوم آورده اند. رئیس دولت های نهم و دهم علت اصلی هجمه ها و فشار های وارده به دولت های نهم و دهم را ایستادگی بر مبانی انقلاب و کوتاه نیامدن از آرمان ها ذکر کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب دو علت را برای حمله به دولت های نهم و دهم ذکر کرده اند که در آخرین دیدارشان با هیات دولت دهم نیز این دو مورد را متذکر شدند؛ یکی زنده کردن ارزش های انقلاب و سردست گرفتن آن ها و دیگری خدمت به مردم. ما معتقد نیستیم کامل بودیم و صد در صد توانستیم آرمان ها را حفظ کنیم اما برگ سبزی بود تحفه درویش و با همه توانمان روی آرمان ها ایستادیم. رئیس جمهور سابق کشورمان با بیان اینکه ما موجودیتی نداریم الا به همان میزانی که در مسیر امام عصر (عج) قدم بر می داریم، تاکید کرد: در دنیا خیلی ها از عدالت و آزادی سخن گفتند اما در عمل پوست مردم را کندند، امروز می بینیم چه خفقانی در جهان وجود دارد. با این وجود، آینده بسیار روشن است و پیروزی انتظار ما را می کشد. هر روز که در مسیر ارزش ها و آرمان های امام (ره) حرکت می کنیم، پیروز هستیم و پیروزی چیزی جز این نیست، باید دست به دست هم بدهیم و کمی حوصله کنیم، خواهیم دید اگر مقداری دل بدهیم به خط امام (ره) چه ثمراتی خواهد داشت. وی با تاکید بر ایستادگی بر باورهای امام، گفت: ما اهل دعوا و فحاشی نیستیم، این اعمال متعلق به عقب افتاده های تاریخ است، ما به کسی جز آمریکا هجمه نمی کنیم. امام و رهبری فرمودند حواستان باشد که با چه کسی طرفیم، معلوم است که خیلی ها را دشمن جلو می اندازد و برخی ها هم به انگیزه ها و بهانه های مختلف وارد می شوند اما نباید فراموش کرد که دشمن ما آمریکاست. دکتر محمود احمدی نژاد با اشاره به تشدید دامنه دشمنی و کینه ورزی نظام سلطه و صهیونیسم بین الملل علیه انقلاب اسلامی افزود: هر بار که شبکه های استکباری را باز می کنیم و می بینیم مشغول فحاشی به ما هستند، خدا را شکر می کنیم، آن ها تصور می کنند که ما از این مساله ناراحتیم در حالی که خدا را به سبب دشمنی آنان سپاسگزاریم. رئیس جمهور سابق کشورمان با تاکید بر آینده روشن انقلاب اسلامی تصریح کرد: درست است که مسیر پر پیچ و خم و سرشار از موانع و توطئه ها را می گذارنیم اما مهم آن است که در مسیر درست و به سمت هدف روشن حرکت کنیم. دکتر احمدی نژاد به دیدار خود با رهبرمعظم انقلاب اسلامی برای پیگیری بازخوانی و تبیین آرمان های امام و انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: زمانی خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدم و برنامه بازخوانی آرمان های امام (ره) و انقلاب را خدمت ایشان عرض کردم، ایشان راهنمایی ها و رهنمودهایی را بیان فرمودند و در نتیجه، این بازخوانی تکلیف بنده شد. اما وقتی رهبر معظم انقلاب در یک سخنرانی عمومی مساله بازخوانی آرمان های امام را مطرح کردند، این مساله برای هر کسی که سخنان رهبر معظم انقلاب را شنیده است، تکلیف آور است.(راه مردم) روایت پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد از نشست بازخوانی اندیشه های امام (ره) متن سخنرانی ایشان به شرح ذیل می باشد: بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه خیلی خوش آمدید، بزرگواری فرمودید، خدای بزرگ را سپاسگذارم که توفیق زیارت شما و شرکت در این جلسه ارزشمند را عنایت فرمود. باز خدا را سپاسگذارم این توفیق را عنایت فرمود یک حرکت ان شالله تاثیرگذار و عمیق و ماندگار فرهنگی را آغاز کنیم و به اتفاق هم جلو ببریم. اجتماع ما برای تبیین مبانی انقلاب و بازخوانی خط امام (ره) است. چرا این مساله مهم است؟ انقلاب اسلامی و بزرگترین دستاورد عینی انقلاب یعنی جمهوری اسلامی متکی بر یک مبانی و تئوری است. همینطوری اتفاق نیافته است. اینطور نبوده که یک ملتی به ستوه آمده یا از یک مدلی خوششان نیامده باشد، آن را کنار گذاشته و یک مدل دیگر آورده اند. مثل هر جریان و ساختاری، انقلاب اسلامی و ساختار جمهوری اسلامی متکی بر یک مبانی و ساختار بسیار مستحکم و قابل دفاع است. این مبانی را اصطلاحا خط امام (ره) می گوییم. خط امام (ره) همان حقیقت اسلام ناب محمدی (ص) و آرمان های انقلاب و مبانی انقلاب است. اگر بروز نباشیم، اقدامات، حرکات و برنامه های سیاسی و فرهنگی ما بی پایه و اساس می شود. وقتی بی بنیان شد سرگشتگی اتفاق افتاده و نمی دانیم که به کجا می روبم. آنوقت ادعاهای متناقض و در مقابل هم پدید آمده و همه هم به نام انقلاب تمام می شود. باید بشناسیم و بروز باشیم و هرلحظه بدانیم که پای خود را کجا گذاشته و به کجا می رویم. دائما باید این مبانی و آرمان یادآوری شود. می بینید شما این سی و شش سال انقلاب را می بینید. من اول انقلاب یادم است اگر امام (ره) بر مبانی پافشاری نمی کرد در این سالها تمام انقلاب ملت ایران و حاصل صدها سال مجاهدت و فداکاری از بین می رفت. امام (ره) دائما این مسیر نورانی را تبیین و یادآوری می کردند.. این نیست که ما در یک فضای آرام بدون مزاحم و دشمن حرکت کرده و اگر هم سستی و غفلتی هم بشود بعدا درست می کنیم. دشمنان قسم خورده، با انگیزه و قدار نشسته اند که آسیب بزنند. اول سعی کردند اصل را ریشه کن کنند. یادتان هست که اوایل انقلاب چه شد؟ بعد سعی کردند کل انقلاب اسلامی را ریشه کن کنند. امروز آمده اند که آن ریشه یعنی امام (ره) را بزنند. دنبال زدن امام (ره) هستند. چرا؟ اگر فونداسیون یک ساختمان را بزنیم دیگر تمام است. همه ی جمهوری اسلامی و آنچه که امروز هست مبتنی بر خط امام (ره) است. با طراحی های پیچیده و خبیثانه می خواهند راه و نام و اندیشه امام (ره) را نابود کنند. خواهش می کنم از دوستان حرفهایی که در ایران و دنیا زده می شود را با دقت بیشتری با مواضع امام (ره) تطبیق دهیم. ببینید چطور زیرکانه خط و اندیشه امام (ره) زیر بمباران سنگین است. بعضی وقت ها می بینیم همان کسی که امام (ره) را تخریب می کند اسم امام (ره) را آورده و ظاهرا او را تکریم می کند، ولی ذیل آن در حال تخریب کردن است. همان که مقام معظم رهبری به درستی و هوشمندانه تشخیص داده و تاکید کردند. ایشان فرمودند که اگر خدای نکرده خط امام (ره) فراموش شود ملت ایران سیلی خواهد خورد. این تعبیر بسیار تندی است. من همچنان معتقدم یکی از مهم ترین ماموریت های انقلابیون حقیقی و اصیل، تبیین و بازخوانی آرمان های انقلاب و خط امام (ره) است. همه ی مشکلات، ناشی از فاصله گرفتن از این راه نورانی می باشد. اندیشه های امام (ره)سند بالا دستی است. سند بالا دستی را اگر ما کنار گذاشته و مخدوش کنیم کاری نمی توانیم بکنیم. چیزی گیرمان نمی آید و از راه بیرون می رویم. دیگر اصلا مهم نیست کجا ایستاده و چه حرفی می زنیم. خوشبختانه از یک سال و نیم قبل کارگروه هایی تشکیل شده و این موضوعات به بحث گذاشته شده و مختصر ارتباطاتی هم در استان ها تنظیم شده است. این معنایش بی اعتنایی به سایر مسئولیت های یک انسان انقلابی نیست و ولی این مساله بسیار مهم است. اگر این باشد بقیه ی مسائل هم خواهد بود ولی اگر این را از دست بدهیم هیچ چیز باقی نخواهد ماند. ان شاالله همت کنید با امید به لطف خدا و اتکا به قدرت الهی دست به دست هم بدهیم و یک موج فرهنگی و اعتقادی برای بازگشت به آرمان های انقلاب و خط امام (ره)، تبیین و معرفی آن شکل بدهیم. آنهایی که از سال ۵۰ به بعد به دنیا آمدند تصویری از آن خط ندارند. انسان های مومن، پاک و شریفی هستند ولی به طور منسجم و مدون با اندیشه ی امام (ره) و آرمان های انقلابی ارتباطی ندارند. انقدر مسائل سیاسی روزمره مشغله برای همه درست کرده که فرصتی برای پرداختن به اصل باقی نمانده است. ما در اینجا نمی خواهیم جواب هجمه های گسترده را بدهیم. اصلا چرا انقدر هجمه علیه دولت نهم و دهم وجود دارد؟ بعد از انقلاب که قطعا نداریم و قبل از انقلاب که اصلا نداریم. مقام معظم رهبری عزیزمان در دو جمله علت هجمه ها به دولت نهم و دهم را بارها گفتند، از جمله در آخرین جلسه ای که دولت دهم با ایشان داشت. ایشان فرمودند تمام هجمه ها برای دو چیز است: اول اینکه ارزش های انقلاب را سر دست گرفته و ایستاده اید و دوم اینکه به مردم خدمت کرده اید. علت اصلی هجمه ها این بود که ایستادگی بر روی آرمان و ارزش ها انجام شد. نمی گویم که صددرصد و کامل اما در حد توان این انفاق افتاد. برگ سبزی تحفه ی درویش، ما کسی نیستیم، بنده کسی نیستم. الا خداوند توفیق دهد قدمی برای آرمان و ارزش های انقلاب و آن کسی که به عشق او نفس می کشیم برداریم. همه ی دشمنی ها با خط امام است. همه ی دشمنی ها با قرائت امام (ره) است و الا در دنیا خیلی ها گفتند عدالت ولی اینطور هجمه وارد نشد. البته آینده روشن است و پیروزی در انتظار است. پیروزی یعنی همین که در این مسیر هستیم. اگر به مبانی امام (ره) برگردیم دستاوردهای ما صدها برابر می شود. آقای مهندس ثمره هاشمی هم ان شاالله گزارشی از مسائل روز خواهند داد. بنده هم به عنوان وظیفه شروع کرده و بر اساس فهم خودم با تکیه بر نظرات رهبری و تفسیرهایی که شده است این مسائل را در سخنرانی های استانی مطرح کنم. هر کدام از شما در این مباحث ورود کنید مطالب زیادی را درخواهید یافت. بسیار زیباست. من سعی می کنم ان شالله در وعده ی بعدی دو یا سه ویژگی را با مثال های روز برای شما تشریح کنم. البته اهل دعوا و توپیدن به کسی جز آمریکا نیستیم. امام (ره) و رهبری فرمودند که۱باید حواسمان باشد که با کجا طرف هستیم. نه اینکه بنده و شما اشکال و ضعف نداریم، بنده از همه ی شما بیشتر اشکال دارم. عرصه عرصه ی جهانی و تاریخی است. یک ماموریت بزرگ تاریخی است و ریشه ی تمام هجمه ها به امام (ره) و انقلاب از آنجاست. تمام خط های دنیا علیه انقلاب از طرف صهیونیسم جهانی، آمریکا و انگلیس است. برنامه ی رسمی می گذارند و حمایت می کنند. البته ما را هم همچنان می کوبند. خداروشکر هنوز به ما فحش می دهند. ما خوشحال می شویم، اگر روزی فحش ندهید ما ناراحت هستیم. باید محکم باشیم. به فضل الهی آینده ی بسیار درخشانی داریم. در راه می رویم ولی دست انداز و موانع شیطانی هم هست. اگر نبود که رفتن در این راه ارزشی نداشت. ان شالله در این کار از نظرات دوستان استفاده بکنیم و امروز به جمع بندی برسیم که در استان ها با یک انرژی کار را آغاز کنیم. بالاخره یک زمان رهبری خصوصی توصیه ای می کند، این برای آن افراد تکلیف می شود؛ که در این موضوع بنده خصوصی هم خدمت ایشان رسیده و برنامه را عرض کردم و ایشان هم تائید کردند و تاکیدات و راهنمایی هایی نیز داشتند که این تکلیف من می شود. ولی وقتی عمومی اعلام کردند یعنی هرکس توان دارد، برای آن فرد تکلیف می شود. البته از ما نخواستند عالم را زیر و رو کنیم، بلکه در حد توان کمک کنیم. اگرچه من فکر می کنم اگر برای خدا حرکت کنیم می توانیم عالم را هم زیر و رو کنیم.:: موضوعات مرتبط: اخبار علمی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی
ن : داود داودی
ت : جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۹۴

دارا نيوز:توفانی که بعد از تعطیلات عید فطر 14 استان البرز، تهران، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، کرمان، مازندران، آذربایجان غربی، اصفهان، لرستان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری را در نوردید و در مجموع 39 شهرستان و 58 روستا درگیر سیلاب کرد، با قصور مدیریتی فراوانی همراه شد.

 

۳۰۲۴۸۲_۶۴۶ به گزارش دارانیوز،توفانی که بعد از تعطیلات عید فطر ۱۴ استان البرز، تهران، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، کرمان، مازندران، آذربایجان غربی، اصفهان، لرستان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری را در نوردید و در مجموع ۳۹ شهرستان و ۵۸ روستا درگیر سیلاب کرد، با قصور مدیریتی فراوانی همراه شد.اینک آمارهای ضد و نقیضی از کشته شدگان و مفقودین این توفان در استانهای مختلف کشور به گوش می رسد و مدیرانی که وظیفه مهار بحران را داشتند حالا به برون سپاری مسئولیت و اتهام زدن به دیگر دستگاه‌هایی که البته همه مسئولیت خطیری در این باره داشتند، روی آوردند تا بار مسئولیت خود را در برابر چنین حادثه دلخراشی که بخشی از آن نیز به موضوع عدم مدیریت صحیح باز می گردد، کم کنند.از یک سو مدیران اجرایی و فرمانداران از غافلگیر شدن در برابر توفان خبر می دهند و از سوی دیگر سازمان هواشناسی بیان می کند که وقوع توفان را به دستگاه‌های مربوطه اطلاع داده بود و کم کاری از سوی دستگاه‌های ذی ربط اتفاق افتاده است.

 

در این زمینه محمدتقی ایرانی، فرماندار کرج که شهرش ساعاتی قبل از تهران، توفان شدید را تجربه کرده بود، در اظهارات قابل تاملی گفت: متاسفانه برخی آقایان مدیرانی که عضو ستاد بحران هستند، در مرخصی بوده و مجبور شدیم نفرات دوم و سوم این دستگاه‌ها را احضار کنیم! تعطیلات عید فطر و مدارس دست به دست هم داد تا رکوردی تازه در ترددهای جاده‌ای به ثبت برسد اما همزمان با اوج‌گیری مسافرت‌ها و حضور خانواده‌ها در جاده‌های خارج از شهر غرش آسمان و وزش توفان ساکنان ۱۰ استان کشور را غافلگیر کرد.

اما سازمان هواشناسی در اطلاعیه‌ای که صادر کرد با کمال تعجب مدعی شد که وقوع توفان را اعلام کرده است.

امین‌حسین نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با بیان اینکه دیروز اطلاعیه شماره ۳۸ روی سایت سازمان هواشناسی قرار گرفت و حتی وضعیت آب و هوا برای تمام مدیریت‌های استان تهران فکس و پیامک شد، گفت: این اطلاعیه که وزش شدید باد در تهران و البرز را پیش‌بینی کرده بود در ساعت ۱۲.۳۰ دقیقه روی سایت قرار گرفت و این پدیده در ساعت ۱۷.۳۰ دقیقه رخ داد.

کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: متن پیامکی که برای مدیران ارسال شد بدین شرح بود «روز یکشنبه ۹۴/۴/۲۸ در استان‌های البرز و تهران رگبار و رعد و برق و در بعضی ساعات وزش شدید باد و گرد و خاک در ساعات بعد از ظهر و شب پیش‌بینی می‌شود.»

وی افزود: در ایستگاه مهر‌آباد سرعت وزش باد به صورت لحظه‌ای به ۴۲ نات رسید که این از نظر ما طوفان نیست و وزش باد شدید است.

نقشینه تصریح کرد: در برخی از پیش‌بینی‌ها ما می‌توانیم به صورت کوتاه‌مدت پیش‌بینی کنیم و ۲ یا ۳ ساعت قبل از وقوع پدیده اطلاع‌رسانی کنیم ولی پدیده دیروز بعد از ظهر از روزها قبل اعلام شده بود.

پخش تصاویر و کشته شدگان این حادثه دلخراش نیز بیشتر دل مردم کشورمان را به درد آورد و باعث واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان ذی ربط شد. این حادثه ناراحت کننده بیشتر از همه موارد سوء مدیریت در ستاد مدیریت بحران را نمایان ساخت. درواقع ستاد مدیریتی که بیشتر ستاد آماده باش بحران است و باید آمادگی لازم در هر شرایطی را برای پیش بینی و کنترل و مدیریت بحران داشته باشد در این حادثه هم غافلگیر شد، هم نتواست به وظیفه خود به خوبی عمل کند و هم اینک با سلب مسئولیت خود سعی دارد افکار عمومی را از بی‌کفایتی و کم‌کاری صورت گرفته منحرف کند این درحالی است که عذرخواهی از خانواده قربانیان کمترین کار ممکن است که باید انجام شود و برخی از کارشناسان و مسئولان نیز در این زمینه خواستار پاسخگو بودن مدیران مسئول شده‌اند.

موضوع دلخراش دیگر آمار ضد ونقیض فراوانی است که در این زمینه از سوی این ستاد مطرح می شود که خود بیانگر این واقعیت است که سازمان مدیریت بحران کشور هنوز نتوانسته است به یک تقسیم کار دقیق و مبتنی بر نظام مشخص بین اعضای سازمان و برای ارزیابی سریع حادثه دست یابد.

البته این انحراف افکار عمومی فقط در دستور کار مدیران مربوطه قرار ندارد و متاسفانه روزنامه و رسانه‌هایی که در موارد بسیار کوچکتر با فاز سیاسی سعی می کنند از کاه کوه بسازند حالا با سکوت معناداری به این موضوع بی اعتنایی می کنند.

این درحالی است که در گذشته در حادثه زمستان سال ۱۳۹۲ در یک سانحه آتش‌سوزی در تهران که  دو تن از زنان هموطن به علت ترس از آتش گرفتن و عوامل چندی مانند عمل نکردن نردبان آتش نشانی خود را از ساختمان به پایین انداختند و متاسفانه جان خود را ازدست دادن در بوق و کرنا کردند و با فشار رسانه‍‌‌ ای حتی خواستار استعفای مقامات بلند پایه شهر تهران شدند. این درحالی است که در حادثه توفان اخیر که بسیار بزرگتر و قصور مدیریتی در آن به طور فاحش دیده می شود همگان به این سوء مدیریت اعتراض دارند و کمتر خطاهای معمول در آن دخیل بوده است، این رسانه ها با سکوت خاصی سعی دارند، این واقعه را کوچک جلوه دهند.

متاسفانه این نوع سیاسی کاری‌ها و این نوع استانداردهای دوگانه که تنها و تنها نشات گرفته از منافع حزبی و جناحی است تا دلسوزی برای مردم در افعال روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلب که اغلب مدعی رکن چهارم دمکراسی بوده و فریاد آزادی بیان را سر می دهند بسیار دیده میشود که برخورد دوگانه با آتش سوزی در یک ساختمان در خیابان جمهوری و توفان در ۱۴ استان کشور و کشته شدن و مفقود شدن تعداد زیادی از هموطنانمان در این زمینه یکی از این موارد دلخراش است.

حال به نظر می رسد رسانه‌های زنجیره‌ای که در آن سال کمترین خواسته خود را استعفا و عذرخواهی مقامات بلند پایه قلمداد کرده بودند نیز در این زمینه که فاجعه بسیار بزرگتر بوده و خطای فاحش مدیریتی در سطوح مختلف آن رخ داده است بایستی نسبت به عذرخواهی و استعفای فوری مقامات مسئول واکنش نشان دهند که البته به وضوح دیده می شود که منافع حزبی بیش از جان قربانیان برای این رسانه‌ها مطرح است و سکوت تنها تاکتیک رسانه‌های زنجیره‌ای برای عبور از بحران توفان اخیر است.   (فردا)

 

 
 
 

 :: موضوعات مرتبط: اخبار علمی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی
ن : داود داودی
ت : پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۹۴
قسمت دوم؛

علت مخالفت‌ها با دکتر احمدی‌نژاد چیست؟

ورود شجاعانه‌ی دکتر محمود احمدی‌نژاد به عرصه‌ی سنگین انتخابات ۸۴ که صحنه‌ی حقیقی نبرد مستضعفین و اشرافیت بود و پیروزی معجزه گونِ او در این انتخابات، در حقیقت فصلی نو در تاریخ انقلاب اسلامی بوده و هست.

میدان72/آمنه شمس: در شماره‌ی قبل گفتیم که مخالفت‌های بی‌سابقه‌ی تاریخی که با دولت و رییس‌جمهور سابق صورت می‌گیرد را باید با توجه به امتیازات و ویژگی‌های آن دولت موردبررسی و قضاوت قرار داد.
در این شماره به شاخصه‌ی دوم این دولت اشاره می‌کنیم؛
۲. این دولت شعارهای انقلاب را سردست گرفت.
در ۱۶ سال دولت‌های سازندگی و اصلاحات، آنچه در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور -به استناد مدارک موجود- مشهود بود و هرروز پررنگ‌تر می‌شد، فاصله گرفتن از شعارهای انقلاب و ارزش‌های انقلابی بود و کلید این اقدامات از ابتدای دولت سازندگی زده شد؛
از آنجا که مدل توسعه‌ی غربی، جای پیشرفت انقلابی و جهادی را گرفت،
ازآنجاکه ساده زیستی مسئولان و مردم، جای خود را به اشرافی گری و تجمل‌گرایی داد و اشرافیت ممدوح و ساده زیستی مذموم شمرده شد،
و از آنجاکه مستضعفان و پابرهنگان که صاحبان اصلی انقلاب بودند به له شدن در زیر چرخ‌های توسعه‌ی غربی محکوم‌شده و قشر آسیب‌پذیر نام گرفتند،
و کار تا آنجا پیش رفت که در دولت اصلاحات، در روزنامه‌های رسمی کشور، علیه ائمه معصومین علیهم‌السلام، هتاکی می‌کردند و می‌خواستند که علیه خدا هم تظاهرات کنند!
در این شرایط، دست قدرت الهی، خود را در انتخابات ۸۴ به‌خوبی نشان داد؛ و بار دیگر این حرف امام خمینی (ره) را ثابت کرد که دستی غیبی این انقلاب و این نظام را پیش می‌برد و حمایت می‌کند.
ورود شجاعانه‌ی دکتر محمود احمدی‌نژاد به عرصه‌ی سنگین انتخابات ۸۴ که صحنه‌ی حقیقی نبرد مستضعفین و اشرافیت بود و پیروزی معجزه گونِ او در این انتخابات، در حقیقت فصلی نو در تاریخ انقلاب اسلامی بوده و هست. فصلی که در آن شعارهای امام (ره) و آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی احیاشده و غبار و حجاب ۱۶ ساله از این حقیقت کنار رفته و نور انقلاب دوباره خود را درصحنه‌ی جامعه‌ی اسلامی -و نه‌فقط در ایران اسلامی- به ظهور رساند.
امام خامنه‌ای در آخرین دیدار خود با اعضای هیات دولت دهم، درباره‌ی این ویژگی دولت این‌گونه می‌فرمایند:
“یک نکته ی دیگر هم که در مورد این دولت در طول این هشت سال موردنظرم بود و بارها هم به آن اشاره کردم، این است که این دولت بحمدالله توانست شعارهای انقلاب را سردست بگیرد و به آن‌ها افتخار کند و آن‌ها را در جامعه مطرح کند. یکی از کارهای مهمی که جبهه ی ضدانقلاب – چه انقلاب ما و چه انقلاب‌های دیگر – در طول تاریخ و در عرض دنیا داشتند و می‌کردند، این بوده است که سعی کنند ارزشهای انقلاب را کمرنگ کنند. به اینجا هم محدود نمی‌شود؛ اول ارزش‌ها را کمرنگ می‌کنند، به‌تدریج آن‌ها را محو می‌کنند؛ اگر میدان پیدا کنند، آن‌ها را تبدیل به ضد ارزش می‌کنند؛ این کاری است که در دنیا معمول است؛ این را ما در تاریخ انقلاب‌های دنیا مشاهده می‌کنیم؛ و در انقلاب‌هایی هم که زمان خود ما – در طول این عمر طولانی ای که ما کردیم – دیدیم و خبر شدیم، این را مشاهده کردیم. جبهه ی مقابل انقلاب و ضدانقلاب، شعارهای انقلاب را هرگز فراموش نخواهد کرد؛ یعنی می‌داند که در این رویارویی، در این هماوردی، آن چیزی که توانست جبهه ی انقلاب را پیروز کند و جبهه ی ضدانقلاب را به هزیمت وادار کند، در درجه ی اول این شعارها بود؛ که هرچه شعارها پرمغز و جذاب و واقعی و برای مردم مفهوم و ملموس بود، کمک آن به پیشرفت انقلاب بیشتر شد. سعی می‌کنند این شعارها را به‌تدریج محو کنند، کمرنگ کنند.
در مورد کشور و انقلاب ما هم این کار را دشمن شروع کرد؛ البته موفق نشدند؛ خدا را شکر می‌کنیم. دشمن نتوانست شعارهای انقلاب را کمرنگ و سپس محو کند ”
احیای ارزش‌ها و شعارهای انقلاب اسلامی درصحنه‌ی مدیریت کشور و میان مردم، توسط دولت نهم و دهم، روح تازه‌ای در جامعه‌ای اسلامی ایرانی دمید ولی در جبهه‌ی مقابل، آن‌ها که منفعت خود را در احیای شعارهای انقلاب نمی‌دیدند و روحیه‌ی انقلابی گریِ توحیدیِ برآمده از اسلام ناب را، منافی و مخالف اهداف غیر الهی و غیرانقلابی و منافقانه‌ی خود می‌دیدند، از ابتدا شروع به مخالفت و سنگ‌اندازی و هتاکی علیه دولت کردند تا شاید بتوانند جایگاه اجتماعی این دولت را در میان مردم تضعیف کرده و فضا را برای ورود دوباره‌ی خود به قدرت باز کنند.
مدت ۸ ساله‌ی دولت سابق و اقدامات غیرقابل‌پیش‌بینی و انقلابی و صادقانه‌ی دکتر احمدی‌نژاد مانند کابوسی در تمام زندگی این افراد یعنی، خواصِ مدعیِ حق و خط امام و یار امام بود و همچنان هست و علت اصلی و محور این مخالفت‌ها هم این است که حیات و زنده‌بودنِ این افراد در محو و نابودی و بی‌اثر کردن شعارها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است که البته این رویکرد دکتر احمدی‌نژاد درصحنه‌ی مدیریتی کشور مانع فعالیت‌ها و اقدامات این گروه و خاری در چشمشان می‌باشد.
ترس از برگشتن دکتر احمدی‌نژاد به صحنه‌ی مدیریت کشور باعث شده در اقداماتی متهورانه و بی‌محابا هرروز تهمتی جدید علیه این دولت، علم کنند و از هیچ اقدامی هم فروگذار نمی‌کنند؛ از کلاه‌برداری خواندنِ قرائتِ دعای فرج درصحنه‌ی بین‌الملل گرفته تا تشبیه ۸ سال خدمت پاک و صادقانه‌ی دولت سابق به انقلاب و مردم را به تزریق سم هاری در کشور!
البته درباره‌ی این موضوع، یعنی تلاش‌های دولت‌های سازندگی و اصلاحات بر محو و کمرنگ کردن شعارهای انقلاب و احیا و سردست گرفتن شعارها و ارزش‌های انقلاب توسط دولت سابق، می‌توان ساعت‌ها و روزها سخن گفت و طبق شواهد و مدارک موجود همه‌ی این حرف‌ها را ثابت کرد که البته تبیین این موارد از اصلی‌ترین وظایف جوانان مؤمن و انقلابی و حق‌طلب و صداقت پیشه‌ی جبهه‌ی حق است که هر چه سریع‌تر باید آستین‌ها را بالا بزنند و مردم عزیز ایران اسلامی را از حقایق موجود مطلع کنند تا مردم، خود با حقایق، آن‌گونه که هست آشنا شوند نه آن‌گونه که منفعت‌طلبان و قدرت‌طلبان داخلی و خارجی می‌خواهند.
وظیفه‌ی دیگر این است که بایستی اصولِ اندیشه امام خمینی (ره) را که مبانی انقلاب اسلامی است به‌درستی شناخت و به مردم و جوانان شناساند.
“آنچه امام بزرگوار از اظهارات خود، از گفته های خود، از نوشته های خود در میان ما باقی گذاشت، بیّنات است، محکمات است؛ متشابهات نیست که کسی آن‌ها را نفهمد. آخرین سخن امام هم وصیتنامه ی امام است. من همیشه به مسئولین و کسانی که در دولت‌های گوناگون یک کار مهمی دستشان بوده است، توصیه می‌کردم که به وصیت‌نامه‌ی امام مراجعه کنند. وصیت‌نامه‌ی امام، لبّ ارزش‌های موردنظر امام است؛ این‌ها را امام باقی گذاشته، زنده گذاشته است.
لذاست که این ارزش‌ها قابل تحریف نیست، قابل‌تغییر نیست. بله ندیده گرفتن این‌ها امری است که میسر است برای کسانی که بخواهند ندیده بگیرند.
این دولت این شعارها را مطرح کرد، برجسته کرد، سردست گرفت، به آن‌ها افتخار کرد؛ در مجامع جهانی، احساس شرم از انگیزه های انقلابی و از اهداف انقلابی و از شیوه های انقلابی نکرد؛ این خیلی کار بزرگی بود.
آنچه برای خدا کردید، خدای متعال آن‌ها را در نامه ی عمل شما ثبت کرده و کرام الکاتبین آن‌ها را نگه‌داشته‌اند و بلاشک به درد شما خواهد خورد. آنچه را که شما عمل کردید، چه حالا بنده و امثال بنده ببینیم، بدانیم و تشکر کنیم، چه نبینیم، ندانیم و تشکر نکنیم، «انّ الله شاکر علیم»؛ خدا، هم می‌داند – علیم است – هم سپاسگزار است. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به شماها توفیق دهد. “

منبع: سایت قطره:: موضوعات مرتبط: اخبار علمی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی
ن : داود داودی
ت : چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴
قابل توجّه رئیس جمهور محترم! استاندار محترم آذربایجان شرقی و شورای نگهبان:

آِیا امانت داری و بی طرفی در انتخابات برای مجریان انتخابات این است؟!!!

لطفا به خبری که یکی از وبلاگ های مرند درج کرده است توجه نمایید و قضاوت کنید!! گویا در این مراسم فرماندار مرند سخنرانی کرده و موضع گیری های تندی داشته است!!! آیا کسی که می خواهد انتخاباتی بی طرفانه برگزار کند شایسته است که در متینگ انتخاباتی حضور یابد؟!!

 

اولین چراغ انتخابات مرند را اصلاحات روشن کرد

شنبه ششم تیر ۱۳۹۴

انتخابات مرند همیشه با حرف و حدیثهایی همراه بوده و نسبت به شهرهای استان زودتر از موعود مقرر سوت قطار انتخابات به صدا در می آید!

هر چند  کسانی که سودای کرسی سبز را در سر دارند مدتها قبل فعالیت خود را شروع کرده اند ، ولی اکثر این فعالیتها در خفا بوده و بیشتر شناسایی و مذاکره با افراد صاحب نفوذ و یارگیری خلاصه شده است.

جند روز پیش(94/4/3)  سران اصلاحات مرند در کافی شاپ وحید گرد هم آمدند و اولین چراغ انتخابات مرند را روشن کردند ، تا با بصدا در آوردن سوت قطار انتخابات ، به رقبای خویش هشداری جدی داده باشند.

در این افطار انتخاباتی  افراد صاحب نامی همچون  جعفر تقوی فرماندار سابق مرند ، سیروس سازدار نماینده سابق مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی ، تقی کرمی فرماندار ویژه مرند ،   زاهد محمودی فرماندار جلفا ، عادل اصغر پورمقدم معاون فراندار ویژه مرند ، علی امیری راد بخشدار مرکزی مرند حضور داشتند و همچنین می توان به حضور فعالان سیاسی و سران اصلاحات مرند آقایان دکتر فرید عبدالزاده ، دکتر اکبر یحیوی ، سلمان اباذری ، دکتر سید مرندی ، میر جعفر حسینی ، مجید غیبی و ... اشاره کرد.

سخنران اصلی این جلسه جعفر تقوی فرماندار سابق مرند بود که خواستار فعالیت فعالان سیاسی بخصوص فعالان اصلاحات برای بدست آوردن کرسی سبز مجلس در انتخابات دهم شد.

لازم به ذکر است غایب اصلی این جلسه میرزا عباس روحانی اصلاح طلب شهرستان مرند بود ، که غیبت ایشان تا حدودی مجلس را تحت شعاع قرار داده بود.

ارسال شده توسط غلامرضا قاسمي در ساعت 16:34 | نظرات شما (0)

منبع: وبلاگ marankhabar.blogfa.com:: موضوعات مرتبط: اخبار علمی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی
ن : داود داودی
ت : یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴

روحانی: رفتار علی(ع) با خوارج زبان نرم بود!

کسانی که تصور می کنند در رحمت نظام برای خائنین به ولایت باز است اشتباه می کنند. شاید ممکن است برخی سیاسیون تحت فشار باشند و به برخی امیدواری هایی را در مورد سران فتنه بدهند اما من خواهش می کنم از سیره اهل بیت خرج نکنند.

 

n00430409به گزارش دارانیوز،حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در همایش هفته قوه قضائیه با اشاره به سیره برخورد امیرمؤمنان با مخالفان گفت: «قبل و پس از انقلاب همواره یکی از فخرهای ما پیروی از شیوه حکومتی مولایمان، امیرمومنان (ع) بود که چگونه با مخالفین رفتار کرد و چگونه آنها که تا دست به شمشیر نبردند از آزادی‌های متنوعی در جامعه مولایمان امیر مومنان (ع) برخوردار بودند. رفتار امیرالمومنین(ع) با مخالفین و با خوارج که تندترین زبان‌ها را داشتند و بدترین شیوه‌ها را عمل می‌کردند، زبان نرمی بود و باید ببینیم که مولای ما چگونه عمل می‌کرد. آیا می‌توانیم از سیره پیامبر عظیم الشأن اسلام و امیرالمومنین و روایات‌مان به خوبی این تفکیک را انجام دهیم تا در فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردم آینده‌ای بس روشن را پیش چشم خود ببینند.»هر چند این اظهارات و تاسی به شیوه بزرگان دینی در برخورد با مخالفان بارها و بارها از سوی موافقان رفع حصر سران فتنه مطرح گشته و هر بار نیز با پاسخ های مستدل تاریخی روبرو گشته، اما این بار نیز حجت الاسلام حسن روحانی با ادبیاتی کنایه آمیز در همایش هفته قوه قضائیه سخن از نرم‌خویی با مخالفان برانداز نظام به زبان می آورد.محمدحسن رجبی دوانی یکی از کارشناسان مسایل تاریخی است که در برهه های زمانی مختلف به این تحریف‌های تاریخی واکنش نشان داده و تاکید کرده است که حتی امیرالمومنین(ع) نیز در برخی مقاطع اقدام به «حصر» مخالفین حکومت اسلامی کرده‌اند.

 

رجبی دوانی با اشاره به ریشه تاریخی مسئله حصر خاطرنشان کرد: در جریان فتنه جمل وقتی آن توطئه شکست خورد و عایشه اسیر شد، کلام امیر المومنین خطاب به او گویای جرم وی بوده است.

وی افزود: حکم جرایم عایشه اعدام بود اما امام علی(ع) به حرمت همسری پیامبر(ص) و مصلحتی بالاتر او را محاکمه نکرد بلکه در حصر قرار داد.

رجبی دوانی با بیان اینکه امیر المومنین صرفا برای مصلحتی بالاتر عایشه را در حصر قرار داد، گفت: امام علی (ع) به عایشه گفت باید به مدینه بازگردد و در خانه ای که پیامبر (ص) تعیین کرده است تا دم مرگ در آن باشد؛ این یعنی حصر.

http://www.jahannews.com/images/docs/files/000430/nf00430409-1.jpg

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: برخی مصلحت های بالاتر ایجاب می کند که حکم خدا مسکوت گذاشته شود و احکام ثانویه در قبال آن اجرا گردد.

وی با تاکید بر اینکه در خلافت امام علی(ع) ما مواردی داریم که فردی بدون محاکمه به زندان انداخته شده بود، گفت: در تاریخ آمده است یک فردی از بیت المال اختلاس کرده بود و امیر المومنین او را به زندان انداخت و آن فرد سپس فرار کرد که امام خانه او را خراب کرد. حتی یک موردی داریم که یکی از افراد کوفی به امام علی(ع) خیانت ورزید که امام بعد از فرار او خانه او را تخریب کرد.

رجبی دوانی با اشاره به اعمال مصلحت های امام خمینی(ره) در ابتدای انقلاب نیز گفت: امام(ره) سران حزب توده و ناخدا افضلی فرمانده نیروی دریایی وقت را که به نظام اسلامی خیانت کرده بود را اعدام کرد اما کیانوری و طبری را اعدام نکرد و این به خاطر مصلحت های بالاتر بود.

وی در جایی دیگر، از توصیه پیامبر اکرم(ص) به امیرمومنان(ع) در رابطه با برخورد با مخالفین خبر می دهد و می گوید: “در ارتباط با فتنه زمان امیرالمومنین(ع)، پیامبر اکرم(ص) پیشاپیش این موارد را برای حضرت پیش‌بینی کرده بود و تکلیف آن بزرگوار را هم روشن کرده بود. فرموده بود: یاعلی (ع) تو بعد از من با سه گروه ناکثین، قاسطین و مارقین مواجه می‌شوی و چاره‌ای جز جنگ و سرکوبی آنها را نداری.

یعنی کسی که بیعت خود را می‌شکند یا در روی نظام حق می‌ایستد یا نظام حق را متهم به خروج از مسیر اسلام می‌کند و براندازی پیشه می‌کند، این‌ها مستحق مقابله و سرکوبی و نابودی هستند. این را پیغمبر (ص) می‌فرماید و این نام‌ها را هم وجود مقدس حضرتش بر مخالفان و دشمنان امیرالمومنین (ع) نهاد. بنابراین کسی که فتنه‌انگیزی می‌کند و این فتنه را تا مرحله براندازی می‌کشاند حکم او سرکوبی و قتل است، مگر رهبر جامعه اسلامی مصلحتی ببیندو به خاطر آن مصلحت حکم الهی را بر او جاری نکند.

فتنه گران سال ۸۸ دقیقا مثل فتنه‌گران جمل، حکم آنها سرکوبی بود و هر کسی که در آن عرصه آمده و ایستاد تا وقتی که ایستادگی می‌کند باید سرکوب شود و از میان برود. کسی که امنیت جامعه را به هم زده، خرابی به بار می آورد، متعرض جان و مال و ناموس مردم و اموال عمومی می‌شود، این محارب است و در آن شکی نیست. براندازی نظام را پیشه کرده، حتی اگر سلاح هم در دست نگرفته باشد ولی وقتی تخریب می‌کند و شهر را ناامن می‌کند این محارب است و حکم محارب هم در قرآن مشخص است و سرانی که آنها را به عرصه آوردند و این جسارت و گستاخی را به آنها دادند که این اعمال را انجام دهند، به طریق اولی، به عنوان سران مفسد فی الارض تلقی می‌شوند.”

وی عنوان می کند: اما همان طور که عرض کردم حضرت آقا با تأسی به سیره پاک امیرالمومنین (ع)، خویشتن‌داری کرد، زیرا این‌ها فضایی را ایجاد کرده بودند، همانطور که آن فتنه‌گران و پیمان‌شکنان عمل کرده بودند و امیرالمومنین (ع) را مقصر در قتل خلیفه سوم تلقی کرده بودند و به جامعه القا کردند و خلیفه سوم به خاطر عملکرد غلطش که چه جنگ روانی درست کردند، چنان مورد نفرت قرار گرفت که انقلاب به پا شد و مردم آن را از بین بردند.

به گفته این کارشناس ارشد مسائل تاریخ صدر اسلام “ولی فتنه‌گران با عملیات روانی شدید چگونه عمل کردند که از خلیفه منفور یک خلیفه مظلوم ساختند و امیرالمومنین (ع) را که به یاری این خلیفه آمده بود تا او را از این سختی‌ها و شقاوتی که خود برای خود ایجاد کرده بود بیرون بیاورد ولی امیرالمومنین (ع) را مؤثر و مقصر در قتل او جلوه دادند، حال آنکه به استناد منابع مهم اهل تسنن که امروزه در اختیار ما هست، همین سران فتنه جمل، خود عاملان مهم براندازی قتل عثمان بودند. عایشه، طلحه، زبیر و عمرعاص، این‌ها کسانی هستند که در قتل عثمان مؤثر بودند و حالا به خون خواهان عثمان تبدیل می‌شوند و امیرالمومنین (ع) باید تاوان پس بدهد و مردم را هم با سوء‌استفاده از جایگاه همسری پیغمبر، صحابی‌های بزرگ پیغمبر فریب دادند و عده‌ای احساس کردند که وظیفه دارند بیایند و با این‌ها بر ضد امیرالمومنین (ع) که نعوذ بالله مقصر است، همراه شوند و براندازی شود.”

رجبی دوانی افزود: “در این فتنه هم ما می‌بینیم که این‌ها به این شیوه عمل کردند. فضایی را ایجاد کردند و گروهی را فریب دادند. بنابراین کار این‌ها مقابله بود و درآن شکی نیست ولی امیرالمومنین (ع) که می‌دانست خیلی از مردم هنوز توجیه نشدند. اگر چه حق سران آن فتنه و بازمانده فتنه‌گران، مرگ بود و امیرالمومنین (ع) بعد از جنگ جمل دستور داد، فراری‌ها را تعقیب نکنید، زخمی‌ها را نکشید و کاری به آنها نداشته باشید، خود عایشه که از رئوس این جریان بود را با احترام، در حصر قرار داد که عایشه دیگر حق نداشته باشد به فتنه انگیزی‌های خود ادامه دهد.

حضرت ۴۰ خانم اهل بصره را دستور داد که لباس مردانه بپوشند و صورت‌های خود را بپوشانند و او را از بصره به مدینه ببرند و حق ندارند از آن شهر بیرون بیاید و همانجا باید بمانند و الحق تا آخر خلافت امیرالمومنین (ع) ما دیگر تحرکی از عایشه بر ضد امیرالمومنین (ع) نمی‌بینیم.

در حقیقت امیرالمومنین (ع) او را در یک حصری قرار داد و از مجازات خود صرف‌نظر کرد. نه اینکه حق او مجازات نیست. داریم که وقتی امیرالمومنین (ع) او را سرزنش کرد که این چه فتنه‌ای بود؟ خلاف دستور پیغمبر بیرون آمدی و این وضع را پیش آوردی، تقاضای عفو کرد و امیرالمومنین (ع) هم به حرمت جایگاه همسری پیغمبر (ص) و هم اینکه مصالح حکومت اینگونه ایجاب می‌کرد، او را مجازات نکرد و با احترام به مدینه برگرداند.”

وی با اشاره به اینکه سران فتنه با خیانت و خباثتی که مرتکب شدند جرمی بدتر از قتل نفس انجام دادند، اظهار کرد: اگر آنها قتل نفس انجام می دادند برایشان بهتر بود که به نظام اسلامی خیانت کردند. اگر انتظار دارید شمر و عبیدالله بن زیاد از اعمالشان توبه کنند، سران فتنه هم از اقدامات خود توبه می کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه معتقد است “کسانی که تصور می کنند در رحمت نظام برای خائنین به ولایت باز است اشتباه می کنند. شاید ممکن است برخی سیاسیون تحت فشار باشند و به برخی امیدواری هایی را در مورد سران فتنه بدهند اما من خواهش می کنم از سیره اهل بیت خرج نکنند.

بر این اساس آنچه که از رأفت مولای متقین در جریان های متعدد تاریخی نام برده می شود در حق کسانی بوده است که با هدایت سران منحرفین اغفال شده و آلت دست قرار گرفته و فریب خورده اند نه در حق آنانی که خود عامل، محرک و هدایت کننده توطئه ها و خباثت ها در حق حکومت اسلامی بوده اند و رهبری براندازی را بر عهده داشتند.(جهان)


ن : داود داودی
ت : یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴
"شیخ" باز هم سکوت کرد!
عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: حضور افراد و سخنانی که در راستای تطهیر سران فتنه مطرح شد توهین به شخص رئیس‌جمهور است.

صراط: عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: حضور افراد و سخنانی که در راستای تطهیر سران فتنه مطرح شد توهین به شخص رئیس‌جمهور است.

حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به جلسه شب گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهور با برخی از روحانیون و ائمه جمعه اظهار داشت: در این جلسه چند تن از روحانیون به ایراد سخنرانی پرداختند و فردی به نام آقای ادیب که می‌گفت طلبه‌ای از حوزه علمیه قم است و ما شناختی از وی نداشتیم نیز سخنرانی کرد.

عضو جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: آقای ادیب طی سخنان ساختارشکنانه خود به تطهیر جریان فتنه و حمایت از سران فتنه پرداخت که با واکنش جمعی از طلاب حاضر در این جلسه مواجه شد به گونه‌ای که عده‌ای خطاب به آقای روحانی گفتند ما را آورده‌اید که جریان فتنه را تائید کنید!

وی ادامه داد: برخی از روحانیون قصد ترک جلسه را داشتند که با وساطت عده‌ای ماندند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی تاکیدکرد: سخنرانان این جلسه گزینشی و از پیش تعیین شده بودند و به عنوان نمایندگان جمع حاضر به شمار نمی‌رفتند؛ حضور افرادی مانند آقای ادیب وسخنانی که مطرح شد توهین به شخص رئیس جمهور به شمار می‌رود.

 
منبع: فارس

ن : داود داودی
ت : شنبه ششم تیر ۱۳۹۴
وی بیان کرد: برخی از مسئولان می‌گویند آب خوردن ما به تحریم مربوط است یا مشکل ازدواج جوانان با لغو تحریم حل می‌شود، باید گفت که به هیچ وجه این گونه نیست، چراکه ما از سال 59 با همین روش و سبک و سیاق با وجود تحریم و محاصره اقتصادی مملکت را اداره کرده‌ایم و اگر برخی از مسئولان ناتوان هستند، نباید کاری کنند که دشمنان از صحبت‌های آنها سوءاستفاده کند.
صراط: نماینده مردم شهرستان‌های تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس با انتقاد از صحبت‌های اخیر معاون استاندار تهران گفت: گره زدن تمام مشکلات کشور به تحریم‌ها و اینکه باید امتیاز بدهیم تا جنگ نشود، تفکر خطرناکی است.

اسماعیل کوثری با اشاره به صحبت‌های اخیر برخی از دولت‌مردان درباره لزوم لغو تحریم به هر قیمتی برای حل مشکلات کشور و تعمیم تمام مشکلات به بحث تحریم اظهار کرد: باید بگوییم که این اظهار نظرها که برخی از مسئولان انجام می‌دهند، متاسفانه به دلیل بی‌برنامگی آنها و ناتوانی در پیاده کردن اقتصاد مقاومتی متکی به مردم و توانمندی‌های داخل است.

وی با توجه به صحبت‌های اخیر سید شهاب‌الدین چاووشی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران که در مورد مذاکرات هسته‌ای کشور با گروه 5+1 گفته بود «هیچ مذاکره‌ای بدون دادن امتیاز و گرفتن امتیاز موفق نخواهد بود و اگر هر یک از طرفین در مذاکره به دنبال خواسته‌های خود باشد، صلح از بین در خطر قرار می‌گیرد و جنگ اجتناب‌ناپذیر است» بیان کرد: به همین دلیل مسئولان تمام مشکلات را به تحریم گره می‌زنند و اینکه به هر نحوی باید مذاکرات به نتیجه برسد و باید امتیاز بدهیم تا جنگ نشود، تفکر بسیار خطرناک و غلطی است که برخی از مسئولان آن را مطرح می‌کنند.

نماینده مردم شهرستان‌های تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس با اشاره به پیغام ملت ایران در مراسم تشییع پیکر 270 شهید دوران هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد: مردم در روز تشییع 270 شهید گفتند که «هیهات من الذله»، ملت ایران به هیچ وجه زیر بار ظلم، فشارها و زیاده‌خواهی استکبار جهانی در مذاکرات هسته‌ای نمی‌رود.

وی با اشاره به لزوم رعایت خط قرمزهای نظام و مردم در صحبت‌های مسئولان خاطرنشان کرد: مسئولان در هر مقطع و جایگاهی که هستند باید در صحبت کردن خود مراعات و فرمایشات مقام معظم رهبری و خواسته ملت ایران را رعایت بکنند.

کوثری به لزوم پرهیز مسئولان از خوشحال کردن دشمنان با صحبت‌های خود اشاره کرد و گفت: مسئولان نباید به صورتی صحبت کنند که موجب خوشحالی استکبار جهانی باشد، ملت ایران نشان داده است که می‌خواهد با عزت و سربلندی به اهداف خود برسد.

نماینده مردم شهرستان‌های تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس با اشاره به لزوم ایستادگی مسئولان در برابر زیاده‌خواهی دشمنان اظهار کرد: اگر برخی از مسئولان ناتوان هستند این ناتوانی را به گردن کل ملت نیندازند و این صحبت‌های بی‌پایه و اساس را انجام ندهند.

وی بیان کرد: برخی از مسئولان می‌گویند آب خوردن ما به تحریم مربوط است یا مشکل ازدواج جوانان با لغو تحریم حل می‌شود، باید گفت که به هیچ وجه این گونه نیست، چراکه ما از سال 59 با همین روش و سبک و سیاق با وجود تحریم و محاصره اقتصادی مملکت را اداره کرده‌ایم و اگر برخی از مسئولان ناتوان هستند، نباید کاری کنند که دشمنان از صحبت‌های آنها سوءاستفاده کند.

کوثری در پایان متذکر شد: برخی از مسئولان فکر نکنند که می‌توانند با این حرفا و مسائل دشمن را راضی کنند، چراکه دشمن به دلیل روحیه استکباری خود هرچه از ملت ایران امتیاز بگیرد باز هم زیاده‌خواهی می‌کند و به دنبال چیزهای دیگر است و مسئولان باید بدانند که مردم به آنها اجازه این قبیل کارها را نمی‌دهد.
 
منبع: فارس

ن : داود داودی
ت : شنبه ششم تیر ۱۳۹۴
رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام:
تحریم‌ها باید فوراً هنگام امضای موافقتنامه لغو شود/ تیم مذاکرات امین، غیور، شجاع و متدین هستند
 
  
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (سه شنبه) در دیدار رمضانی سران قوا و مسئولان و مدیران ارشد نظام، ضمن «تبیین پیامدهای مثبت، چالش ها و راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی»، درباره روند مذاکرات هسته ای نکات تعیین کننده ای بیان کردند و با اعلام و تشریح صریح خطوط قرمز هسته ای ایران تأکید کردند: امریکایی ها به دنبال نابود کردن صنعت هسته ای ایران هستند در مقابل همه مسئولان ایران ضمن تأکید بر خطوط قرمز، به دنبال توافقی خوب یعنی توافقی منصفانه و عادلانه، عزتمند و منطبق با منافع و مصالح ایران هستند.
تحریم‌ها باید فوراً هنگام امضای موافقتنامه لغو شود/ تیم مذاکرات امین، غیور، شجاع و متدین هستند
به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی در ابتدا با اشاره به ماه مبارک رمضان که ماه تقوا است، به تبیین دو نوع تقوای شخصی و اجتماعی پرداختند و گفتند: تقوای شخصی در واقع آن حالت و مراقبت دائمی است که انسان را از ضربه های مهلک معنوی در امان نگه می دارد و البته در امور دنیوی او نیز تأثیرات بسیار مهمی دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای تقوای جامعه را قابل تعمیم به مسائل اجتماعی و اقتصادی دانستند و تأکید کردند: تقوای جامعه در مسائل اقتصادی، همان اقتصاد مقاومتی است که کشور را در مقابل تکانه های ناشی از حوادث جهانی یا در مقابل تیرهای زهرآگین سیاستهای معارض جهانی حفظ می کند.

ایشان با یادآوری هشدارهای مکرر خود در سالهای گذشته درخصوص لزوم استحکام بخشی کشور در مقابل خیز اقتصادی قدرتها خاطرنشان کردند: در این سالها مسئولان در حد و توان خود تلاشهای خوبی را انجام دادند اما موضوع اقتصاد مقاومتی باید با استفاده از همه توان و ظرفیت کشور پیگیری و محقق شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی در برخی کشورهای دیگر اجرا و تأثیرات مثبت آن دیده شده است، نقطه کانونی اقتصاد مقاومتی را درون زایی و نگاه به درون دانستند و گفتند: این درون زایی به معنای انزوا طلبی نیست بلکه تکیه به ظرفیت ها و توانایی های درونی، با نگاه به بیرون است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه تدوین سیاستهای اقتصاد مقاومتی محصول خرد جمعی و مشورت های طولانی بوده است، افزودند: بعد از ابلاغ این سیاستها، بسیاری از صاحبنظران اقتصادی آن را تأیید کرده اند و اکنون اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات و فرهنگ رایج اقتصادی کشور شده است.

ایشان مدل اقتصاد مقاومتی را، مقابل مدل قدیمی دیکته شده از طرف قدرتها به کشورهای جهان سوم دانستند و خاطرنشان کردند: این مدل قدیمی مبتنی بر نگاه به بیرون است اما مدل اقتصاد مقاومتی، الگویی مترقی و متکی به ظرفیت های درونی است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: ممکن است عده ای اینگونه تصور کنند که مدل اقتصاد مقاومتی، الگویی مطلوب است اما امکان تحقق آن وجود ندارد در حالیکه قاطعانه می گویم، اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور و با توجه به ظرفیت های موجود، کاملاً امکان پذیر است.

حضرت آیت الله خامنه ای بعد از این مقدمه به بیان برخی از ظرفیت های فراوان کشور که می توانند مبنای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار گیرند، پرداختند. نیروی جوان تحصیل کرده ی متخصص و دارای اعتماد به نفس اولین ظرفیتی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند و گفتند: وجود این تعداد نیروی جوان تحصیل کرده در کشور از برکات انقلاب است به شرط آنکه سیاستهای غلط موجب پیر شدن جامعه و کاهش نیروی جوان، نشود.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به وجود ۱۰ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی و بیش از چهار میلیون دانشجوی در حال تحصیل در کشور که ۲۵ برابر اول انقلاب است، تأکید کردند: این تعداد نیروی تحصیل کرده جوان و متخصص از افتخارات نظام اسلامی و یک فرصت بسیار بزرگ است.

ایشان جایگاه اقتصادی کشور را یکی دیگر از ظرفیت ها برشمردند و افزودند: براساس آمارهای جهانی، جمهوری اسلامی ایران دارای رتبه بیستم در اقتصاد دنیا است که در صورت بهره برداری از ظرفیت های استفاده نشده، امکان رسیدن به رتبه دوازدهم اقتصاد دنیا وجود دارد.

رهبر انقلاب اسلامی جایگاه اول ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز را از جمله ظرفیت ها دانستند و با اشاره به موقعیت جغرافیایی ممتاز کشور به عنوان نقطه اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب، گفتند: همسایگی با ۱۵ کشور، با جمیعتی ۳۷۰ میلیونی به عنوان بازار خارجی بسیار نزدیک و همچنین جمعیت بیش از ۷۰ میلیون کشور به عنوان بازار داخلی بزرگ، از دیگر ظرفیت هایی هستند که اگر فقط به همین بازار داخلی توجه شود، وضعیت تولید دگرگون خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای زیر ساخت های اساسی کشور در انرژی، حمل و نقل، ارتباطات، نیروگاهها، و سدها و همچنین تجربه مدیریتی متراکم در کشور را از دیگر ظرفیت ها برشمردند و خاطرنشان کردند: ما باید از این ظرفیت ها بصورت مناسب و صحیح استفاده کنیم زیرا مشکل کشور، نبود طرح و یا سخن صحیح و کارشناسی نیست بلکه مسئله اصلی که در محیط های نخبگانی هم تکرار می شود، استفاده شایسته نکردن از طرح ها و سخن های صحیح است.

ایشان برخی مشکلات را ناشی از چالش های درونی کشور دانستند و در بیان بخشی از این چالش ها، گفتند: چالش بزرگ کشور ما سهل انگاری در عمل و ساده و سطحی نگریستن به مسائل است.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: مباحث لفظی و روشنفکری کار را پیش نمی برد بلکه حل مسائل، نیازمند حرکت و اقدام و پیگیری بلندمدت امور است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه به نتیجه رسیدن برخی کارهای بزرگ شاید نیازمند سپری شدن مدت زمانی به اندازه یک نسل باشد، افزودند: آن زمانی که درباره نهضت علمی در کشور، در دانشگاهها صحبت می شد، شاید کسی باور نمی کرد که بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال حرکت علمی کنونی در کشور، به همت اساتید و جوان های با استعداد بوجود آید اما امروز در مقایسه با آن سالها، شاهد پیشرفت چشمگیر و در برخی زمینه ها شاهد پیشرفت خیره کننده هستیم.

راههای موازی و آسان ولی در عین حال مهلک، یکی دیگر از چالش های داخلی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند و در تبیین این موضوع گفتند: برخی اوقات تأمین برخی کالاها و نیازها از دو مسیر امکان پذیر است. یک مسیر از طریق اروپا و آسان و مسیر دیگر از طریق غیر اروپا ولی سخت. مسیر اول انسان را در تنگنا قرار خواهد داد و دوستان او را ضعیف و دشمنان او را قوی می کند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: یکی دیگر از چالش های درونی که خطای بسیار بزرگ و اساسی است، این است که تصور شود با فاصله گرفتن از مبانی اعتقادی و اصول نظام اسلامی، همه راهها باز خواهد شد.
ایشان خاطرنشان کردند: مسئولان در دولت خدمتگزار، انسانهای معتقد به مبانی و اصول انقلاب هستند و من از آنها گله ای ندارم ولی در مجموعه دست اندرکاران، برخی تصور می کنند با کوتاه آمدن از اصول، درها گشوده خواهد شد در حالیکه نتیجه این خطای بزرگ را در سالهای اخیر در برخی کشورها دیده ایم.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: تنها راه پیشرفت، ایستادگی و پافشاری بر مبانی و اصول است.
حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از چالش های درونی را این موضوع دانستند که برخی تصور می کنند، مردم مشکلات را تحمل نخواهند کرد.

ایشان گفتند: اگر حقایق امور با صداقت لازم و به درستی برای مردم بیان شود، مردم خواهند ایستاد و مقاومت خواهند کرد.

ایشان، تردید در توانایی های درونی کشور را یکی دیگر از چالش ها خواندند و افزودند: باید به دانشمندان جوان خود و به مجموعه های مردمی در امور اقتصادی اعتماد و از توانایی های آنها استفاده کرد.

رهبر انقلاب اسلامی شرط اصلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را عزم راسخ و جدی و پرهیز از سهل انگاری و راحت طلبی و تکیه بر مدیریت جهادی برشمردند و تأکید کردند: مدیریت جهادی عبارت است از توکل بر خداوند و استفاده از تدبیر و عقلانیت و در عین حال پیش بردن کارها با عزم راسخ و بدون هراس از جوانب.

حضرت آیت الله خامنه ای، ترویج فرهنگ متناسب با اقتصاد مقاومتی را در کنار بکارگیری مدیریت جهادی، ضروری دانستند و خاطرنشان کردند: صدا و سیما، رسانه ها، مسئولین، ائمه جمعه و همه کسانی که سخن آنان در میان مردم تأثیرگذار است، باید ترویج گر فرهنگ اقتصاد مقاومتی باشند.

ایشان، صرفه جویی، مصرف کالاهای داخلی بویژه در دستگاههای دولتی، مقابله جدی با واردات بی منطق، مقابله جدی با قاچاق، توجه ویژه به کارگاههای تولیدی کوچک و متوسط و بازنگری در سیاستهای پولی و فعالیتهای نظام بانکی را از ضروریات اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برشمردند و تأکید کردند: شرط اصلی تحقق همه این موارد، همدلی و همزبانی و انسجام درونی است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه همه باید به دولت و مسئولان کمک کنند، افزودند: حاشیه سازی از هر طرفی غیر قابل قبول است و باید از آن پرهیز شود.

حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی تأکید کردند: ما می توانیم در زمینه اقتصادی کارهای بزرگی انجام دهیم و از این گذرگاه حساس عبور کنیم.

رهبر انقلاب اسلامی در سخنان بسیار مهم شان درباره موضوع هسته ای، قبل از تشریح برخی جزئیات مذاکرات و تبیین صریح خواسته ها و خطوط قرمز هسته ای، سه نکته را مورد تأکید قرار دادند.

نکته اول اینکه هر آنچه رهبری در جلسات عمومی می گوید عیناً همان مسائلی است که در جلسات خصوصی به رئیس جمهور و دیگر مسئولان ذیربط می گوید بنابراین این خط تبلیغی غیرصحیح که از برخی خطوط قرمز رسمی در جلسات خصوصی صرف نظر شده است، خلاف واقع و دروغ است.

دومین نکته ای که حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان مقدمه بحث هسته ای بیان کردند، امانت داری، غیرت، شجاعت و تدین اعضای تیم مذاکره کننده کشورمان بود.

ایشان گفتند این تیم، با غیرت ملی و دقت کامل و با قصد باز کردن گره و پیش بردن کار کشور، در مقابل تعداد کثیر مذاکره کنندگان طرفهای مقابل، مشغول تلاش است و انصافاً با شجاعت، مواضع را بیان و دنبال می کند.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند هرکسی از جزئیات مذاکرات با خبر شود حتماً به این مطالبی که درباره تیم هسته ای گفته شد، اذعان خواهد کرد البته آنها ممکن است در تشخیص و عمل خطا کنند اما متدین و غیور هستند.

مخاطب سومین نکته مقدماتی رهبری، منتقدان هسته ای بودند.

ایشان افزودند: با انتقاد مخالف نیستم و آن را لازم و کمک کننده می دانم اما این یک واقعیت است که انتقاد کردن از عمل کردن آسان تر است چرا که دیدن عیبهای طرف مقابل راحت است اما درک دشواریها و نگرانی های او، مشکل می باشد.

رهبر انقلاب افزودند: این حرف من، نباید مانع ادامه انتقادها شود اما متوجه باشیم که تیم هسته ای برخی از مسائلی را که مورد انتقاد است می داند اما بعضی ضرورتها او را به برخی اقدامات می کشاند.

حضرت آیت الله خامنه ای سپس به بیان تاریخچه کوتاهی از روند مذاکره با امریکاییها پرداختند که به درک روند مذاکرات کمک قابل توجهی می کند.

ایشان گفتند: موضوع مذاکره با امریکایی ها مربوط به زمان دولت قبل است و به فرستادن واسطه به تهران برای درخواست مذاکره مربوط می شود.

رهبر انقلاب در توضیح بیشتر افزودند: در آن زمان، یک نفر از محترمین منطقه به عنوان واسطه به دیدارما آمد و به صراحت گفت رئیس جمهور امریکا از او خواهش کرده که به تهران بیاید و درخواست امریکایی ها برای مذاکره را مطرح کند امریکایی ها به این واسطه گفته بودند می خواهیم ضمن شناخت ایران به عنوان قدرت هسته ای، مسئله هسته ای را حل و فصل کنیم و تحریم ها را ظرف ۶ ماه برداریم البته ما به آن واسطه گفتیم به امریکایی ها و حرفهایشان اطمینانی نداریم، اما با اصرار آن واسطه، قبول کردیم که این مسئله را یک بار دیگر امتحان کنیم و مذاکرات شروع شد.

رهبر انقلاب اسلامی با تذکر دو نکته مهم در هماوردیهای جهانی خاطرنشان کردند: در هر رویارویی دیپلماتیک دو میدان وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد میدان اصلی که میدان واقعیت، عمل و تولید دارایی است و مدیران دیپلماسی و سیاست که عرصه تبدیل این داراییها به امتیاز و تأمین منافع ملی است.

ایشان افزودند: دست خالی هر کشور در میدان اول، محدوده انعطاف او را در میدان دوم می بندد و با توجه به همین منطق، ایران با دستاوردهای مهم و قوی وارد میدان مذاکره شد که برخورداری از قدرت تولید سوخت ۲۰ درصد، یکی از آنها بود.

رهبر انقلاب یادآوری کردند همه قدرتهای هسته ای از فروختن سوخت ۲۰ درصد برای تولید داروهای هسته ای در مرکز تهران خودداری می کردند و حتی جلوی خرید ما از کشورهای دیگر را می گرفتند اما جوانان دانشمند و افتخارآفرین ایران، این سوخت را تولید و به صفحه سوخت تبدیل کردند و طرف مقابل مات شد.

ایشان افزودند: علاوه بر سوخت ۲۰ درصد، دستاوردهای واقعی و میدانی دیگری هم داشتیم و در واقع راهبرد ایستادگی ایران در مقابل فشارها جواب داد و امریکایی ها به این نتیجه رسیدند که تحریم ها اثر مورد نظر و مطلوب آنها را ندارد و باید راه دیگری پیدا کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نگاه شک آلود ایران به طرف امریکایی گفتند: با وجود این، ما حاضر بودیم اگر امریکایی ها سر حرفها و وعده های خود به آن واسطه منطقه ای ایستادند ما هم هزینه بدهیم چون در مذاکرات می توان براساس عقل و محاسبه، عقب گردهایی نیز داشت اما آنها اندکی بعد از مذاکرات زیاده خواهی و بدعهدی را آغاز کردند.

رهبر انقلاب با اشاره به اینکه توافق خوب از نظر ایران یعنی توافق عادلانه و منصفانه افزودند: در جریان مذاکرات امریکایی ها ۶ ماهِ وعده داده شده برای لغو تحریم ها را ابتدا به یک سال تبدیل کردند و بعد با زیاده خواهی های مکرر مذاکرات را طولانی و حتی تهدید به تحریم بیشتر کردند و از نظامی گری و روی میز و زیر میز سخن گفتند.

حضرت آیت الله خامنه ای در نوعی جمعبندی از روند مذاکرات تأکید کردند: تأمل و مطالعه در روند مطالبات امریکایی ها نشان می دهد هدف آنها ریشه کن کردن صنعت هسته ای ایران، از بین بردن ماهیت هسته ای کشور و تبدیل آن به یک کاریکاتور و تابلوی بی محتوا است.

ایشان با اشاره به نیاز حقیقی و مطالعه شده کشور به ۲۰ هزار مگاوات برق هسته ای افزودند: آنها ضمن تلاش برای نابودی صنعت هسته ای و محروم کردن ایرانیان از فواید فراوان این صنعت، قصد دارند ضمن ادامه فشارها، تحریم ها را نیز به نوعی حفظ کنند.

رهبر انقلاب سپس در تبیین واقعیات صحنه پیچیده مذاکرات با امریکایی ها، یک نکته مهم دیگر یعنی نیاز دولت امریکا به توافق هسته ای را مورد بررسی قرار دادند.

ایشان افزودند: اگر آنها بتوانند به اهداف خود در مذاکرات برسند به یک پیروزی بزرگ رسیده اند چرا که ملت استقلال طلب ایران را تسلیم کرده اند و کشوری را که می تواند الگوی دیگر کشورها باشد شکست داده اند و تمام بدعهدی ها و چانه زنی های آنها برای تحقق همین اهداف است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر خواستهای منطقی ایران از اول مذاکرات تا امروز خاطرنشان کردند: ما از ابتدا گفته ایم می خواهیم تحریم های ظالمانه برداشته شود که البته در مقابل آن، حاضریم یک چیزهایی بدهیم به شرط اینکه صنعت هسته ای متوقف نشود و لطمه نخورد.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه سخنانشان به ترسیم صریح خطوط قرمز هسته ای پرداختند.

ایشان به عنوان اولین خط قرمز گفتند: ما برخلاف اصرار امریکایی ها محدودیتهای بلند مدت ۱۰، ۱۲ ساله را قبول نداریم و مقدار سالهای مورد قبول محدودیت را به آنها گفته ایم.

رهبر انقلاب ادامه کار تحقیق و توسعه و ساخت و ساز حتی در زمان محدودیت را دومین خط قرمز ایران اعلام کردند و افزودند: آنها می گویند در مدت ۱۲ سال هیچ کاری نکنید اما این، یک حرف زور مضاعف و غلط مضاعف است.

رهبر انقلاب در توضیح سومین خط قرمز هسته ای تأکید کردند: تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی چه مربوط به شورای امنیت، چه کنگره امریکا و چه دولت امریکا باید فوراً هنگام امضای موافقتنامه لغو و بقیه تحریم ها هم در فواصل معقول برداشته شود.

ایشان افزودند: امریکایی ها درباره تحریم ها یک فرمول پیچیده، چند لایه و عجیب و غریب مطرح می کنند که معلوم نیست از آن، چه چیزی در می آید اما ما صریحاً مطالبمان را می گوییم.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه بحث درباره خطوط قرمز مذاکرات هسته ای افزودند: لغو تحریم ها نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود نگویند شما تعهدات را انجام دهید بعد آژانس گواهی دهد تا تحریم ها لغو شود ما این مسئله را مطلقاً قبول نداریم.

رهبر انقلاب افزودند: اجرائیات لغو تحریم ها نیز باید با اجرائیات تعهدات ایران متناظر باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین تأکید کردند: ما با موکول کردن اجرای تعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس، مخالفیم چون آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عادل نیست بنابراین ما به آن بدبین هستیم.

ایشان افزودند: می گویند «آژانس باید اطمینان پیدا کند» این چه حرف نامعقولی است چگونه اطمینان پیدا کند مگر اینکه وجب به وجب این سرزمین را بازرسی کند.

رهبر انقلاب مخالفت قاطع با «بازرسی های غیر متعارف، پرس و جو از شخصیتهای ایران و بازرسی از مراکز نظامی» را از دیگر خطوط قرمز هسته ای اعلام کردند.

رهبر انقلاب به صراحت تأکید کردند: در ایران، همه از جمله بنده، دولت، مجلس، دستگاه قضایی، دستگاههای امنیتی و نظامی و همه نهادها خواهان توافق خوب هسته ای هستیم توافقی که عزتمندانه، منصفانه و مطابق با مصالح و منافع ایران، تدوین شود.

رهبر انقلاب افزودند: اگر چه دنبال لغو تحریم ها هستیم اما آنها را از زاویه ای نوعی فرصت می دانیم چرا که باعث شده به نیروها و ظرفیتهای داخلی توجه بیشتری داشته باشیم.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین در ابتدای سخنان خود به لزوم بهره گیری از برکات ماه مبارک رمضان بویژه 
بهره مندی از ادعیه این ماه و مضامین والای آن توصیه کردند و گفتند: ماه مبارک رمضان، ماه خشوع و استغفار و ماه بازگشت به خدا و خودسازی و اخلاق است.

* * *

پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب، حجت الاسلام والمسلمین روحانی با اشاره به آغاز به کار دولت یازدهم در ۲۲ ماه قبل، رویکرد دولت در زمینه مسایل داخلی را حسن اعتماد، رفتار مسالمت آمیز، کاهش فاصله ها و دوری از افراطی گری دانست و گفت: رویکرد دولت در زمینه سیاست خارجی تعامل سازنده با جهان با خط قرمز «حفظ استقلال، عزت و غرور ملی» و در زمینه مسائل فرهنگی، فضای بازتر برای همه اصحاب فرهنگ و هنر با خط قرمز اخلاق و احکام اسلام بوده است.

آقای روحانی حل و فصل مسئله مذاکرات در چارچوب احقاق حقوق هسته ای و تامین نیازهای جامعه و کشور را دو اولویت دولت برشمرد و افزود: آنچه کشورهای قدرتمند را پای میز مذاکره آورد، مقاومت ملت ایران در برابر فشار بدخواهان و شکست تحریم ها بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه تحریم هرگز موفق نخواهد بود و ملت ایران حتی در شرایط تحریم قادر است مسائل اجتماعی، اقتصادی سیاسی و فرهنگی خود را بخوبی حل و فصل کند، گفت: در شرایط تحریم توانستیم با کمک مردم، تورم را مهار کنیم و از رکود خارج شویم و در همان شرایط تحریم بود که رشد سرمایه گذاری بالا رفت.

رئیس جمهور افزایش ذخائر کالاهای استراتژیک، رفع موانع صادرات، ارائه لایحه خروج از رکود، کاهش واردات گندم، تغییر الگوی کشت کشاورزی، ارائه خدمات درمانی، کمک به اقشار کم‌درآمد و ارائه یارانه کالایی، کاهش اتکا به نفت در بودجه، صرفه جویی در هزینه های جاری، راه اندازی ۸ هزار واحد صنعتی تولیدی و برداشتن قدمهای مفید در حوزه محیط زیست را از جمله اقدامات دولت در شرایط تحریم خواند.

آقای روحانی کاهش درآمدهای نفتی دولت را از شرایط خاص امسال دانست و افزود: باید با تلاش، وحدت، همدلی و انسجام، از مشکلات بخوبی عبور کنیم که این کار را با کمک مردم انجام خواهیم داد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم در شرایط کنونی فرسایش های غیرضروری در جامعه ایجاد شود، اظهار داشت: در صورتی که طرف مقابل زیاده خواهی نکند توافق در دسترس خواهد بود و از این گردنه تاریخی عبور خواهیم کرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ملتهای منطقه امروز تحت فشار مضاعف در برابر مداخلات برخی کشورها و تروریستها قرار دارند خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران پیشتاز مبارزه با تروریسم و حمایت از ملت های منطقه بوده و این راه را ادامه خواهد داد.
منبع: جهان نیوز


:: موضوعات مرتبط: اخبار علمی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی
ن : داود داودی
ت : چهارشنبه سوم تیر ۱۳۹۴
سید بهلول حسینی در گفتگو با آناج:

اقتصاد مقاومتی را فقط در بالای نامه‌های اداری نوشتند/ اصلاحات یعنی ظلم و عدم رعایت عدالت؟!

 
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون اقتصاد مقاومتی را فقط در بالای نامه‌های اداری به عنوان شعار سال نوشته‌اند و در عمل، اقتصاد مقاومتی اجرایی نمی‌شود.

سید بهلول حسینی، در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی آناج با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، ابراز کرد: تاکنون اقتصاد مقاومتی را فقط در بالای نامه‌های اداری به عنوان شعار سال نوشته‌اند و در عمل، اقتصاد مقاومتی اجرایی نمی‌شود.

وی ادامه داد: برخی از دولتمردان فکر می‌کنند، اقتصاد مقاومتی به معنی زندگی در فقر و جنگل است، اقتصاد اسلامی به معنی قناعت، حمایت از تولید داخل و ایجاد ارزش افزوده می‌باشد.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی اصلی‌ترین خریداران ابزارآلات خارجی می‌باشند، اظهار کرد: تمام هزینه‌های دولت باید در چارچوب ضرورت باشد، زمانی که مسئولی در نظام با هزینه بیت المال سفر شخصی می‌کند نباید انتظار عملی شدن اقتصاد مقاومتی را داشته باشیم. در این مقطع زمانی قطعا حضرت آقا احساس نیاز کردند که مباحث اقتصادی را دوباره مطرح کردند.

وی افزود: وقتی نهادهای دولتی پول بیت‌المال را هدر می‌دهند، نشان از این دارد که وضعیت خراب است. اگر به رهنمودهای مقام معظم رهبری به طور جد، عمل شود قطعا وضعیت بهتر از این خواهد شد.

حسینی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص فاصله گرفتن برخی از دست اندرکاران نظام از مبانی اعتقادی و اصول نظام را حقیقتی تلخ دانست و گفت: بنده قصد توهین به جناح خاصی را ندارم، اما واقعا گروه سیاسی اصلاحات، قصد اصلاح در مملکت را دارد؟

وی خاطرنشان کرد: اسم تشویش اذهان عمومی، عدم رعایت عدالت، ظلم و فتنه را نمی‌توان اصلاحات گذاشت، مسیری که به نفع مردم و ارزش‌های انقلاب است، اصلاحات نام دارد. هر مورد نامعقولی باید با حفظ اصول اصلاح شود اما معقولات جامعه قابل اصلاح نیست. بیش از 50 درصد جریان اصلاح طلب خود نمی‌دانند چه راهی را می‌پیمایند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه غنی سازی 20 درصد برای ساخت برخی داروهای موردنیاز کشور، ضروری است، اذعان کرد: رهبر معظم انقلاب حفظ غنی‌سازی 20 درصد را جزو خطوط قرمز عنوان نکردند، اما مصاحبه با دانشمندان، دسترسی به اماکن نظامی و رفع کل تحریم‌ها همزمان با امضاء توافق‌نامه نهایی جزو خطوط قرمزی است که باید رعایت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دشمن ایران گفته بود اگر بتوانیم تمام پیچ و مهره‌های تاسیسات هسته‌ای ایران را باز می‌کنیم، در برابر این همه زیاده‌خواهی باید ایستادگی شود.


ن : داود داودی
ت : چهارشنبه سوم تیر ۱۳۹۴
در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که سه الزام زیر به صورت شفاف در آن رعایت شود.
جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای تصویب شد

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان جزئیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را با رأی بالایی به تصویب رساندند.

متن کامل این ماده واحده به شرح ذیل است:

در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌آی هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:

1- لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود.

2-آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.

3-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره یک- بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره دو- وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.:: موضوعات مرتبط: اخبار علمی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی
ن : داود داودی
ت : سه شنبه دوم تیر ۱۳۹۴
پروژه بعدی دروغ چیست؟
 
پایانی بر یک دروغ سال با عنوان 3000بورسیه غیرقانونی!!
 
کمیسیون اصل ۹۰ با ارسال نامه ای به وزارت علوم:اکثر قریب به اتفاق این بورسیه ها روال قانونی خود را طی کرده اند و این وزارتخانه موظف است نسبت به ادامه دانشجویان اقدام کند.
 
 
سرانجام پس از نزدیک به یک سال غوغاسالاری رسانه های دولتی و برخی مقامات ارشد دولت یازدهم درباره بورسیه های تحصیلی دولت قبل و ادعای غیر قانونی بودن آنها، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به وزارت علوم اعلام کرد اکثر قریب به اتفاق این بورسیه ها روال قانونی خود را طی کرده اند و این وزارتخانه موظف است نسبت به ادامه دانشجویان اقدام کند.
از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت یازدهم زمانی که مشخص شد بسیاری از وعده های انتخاباتی مطرح شده اجرایی نیست، رسانه های زنجیره ای با طرح دروغ بزرگی به نام ۳۰۰۰ بورسیه غیر قانونی! مدعی شدند دولت جدید در برابر این مساله ایستادگی کرده و مانع ادامه دانشجویان خواهد شد.

همزمان رییس جمهور، وزیر علوم و تعدادی دیگر از مقاماتی دولتی نیز با طرح این مساله افکار عمومی را به سمت و سوی خاصی بردند و جالب آنکه در بسیاری از زمانهایی که دولت در مذاکرات به بن بست می رسید یا در اجرای وعده های انتخاباتی خود ناکام می ماند، به یکباره این مساله مطرح می شد تا افکار عمومی از مسایل اصلی کشور منحرف شود و دولت در میان مردم «قهرمان» مبارزه با فساد قلمداد شود.

اما سرانجام پس از مدتها کش و قوس در این باره و بیان اظهارات موافقان و مخالفان این موضوع در رسانه های مختلف، رییس کمیسیون اصل ۹۰ با انتشار نامه ای خطاب به وزیر علوم اعلام کرد بر اساس بررسی های این کمیسیون، اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان بورسیه به طور کاملا قانونی مشغول به تحصیل شده اند و وزارت علوم موظف به ادامه تحصیل آنهاست.

این در حالی است که پیش از این نیز در گزارشی که وزارت علوم قبل از آمدن محمد فرهادی منتشر کرده بوده به صراحت تاکید شده بود که از میان چند هزار دانشجوی بورسیه دولت قبل، تنها ۳۶ نفر از آنها به علت اعلام اطلاعات نادرست به مسئولان وقت، بورسیه شان غیر قانونی است و باید ابطال شود.

با این حال در همان گزارش آمده بود که بیش از ۸۰۰ نفر از دانشجویان دیگر به علت مشکلاتی مانند کسری معدل، کبر سن و... بورسیه شان لغو شده است، اما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده است که تمامی این موراد منطبق با قانون بوده است و وزارت علوم با بررسی جناجی و ناعادلانه، این پرونده ها را منطبق با قانون بررسی نکرده و با ارائه ناقص قانون به افکار عمومی، مدعی غیر قانونی بودن این بورسیه ها شده است، زیرا بر اساس نص صریح قانون بورس، هیچ کدام از این موراد غیر قانونی محسوب نمی شوند.

به عنوان مثال اگر دانشجویی معدل دوره کارشناسی اش ۱۲ ولی معدل دوره کارشناسی ارشد اش ۲۰ باشد بر اساس قانون می تواند از بورسیه تحصیلی استفاده کند، زیرا اگر معدل دوره کارشناسی ضرب در عدد ۳ و معدل کارشناسی ارشد ضرب در عدد ۲ و مجموع این دو عدد بالای ۷۵ باشد، مشکل معدل ملغی بوده و بورسیه تحصیلی کاملا قانونی است.

این در حالی است که مسئولان فعلی وزارت علوم با علم به این قانون، این مساله را به افکار عمومی اعلام نکرده و مثلا دانشجویی که معدل کارشناسی وی مثلا زیر ۱۴ بوده را بورسیه غیر قانونی اعلام کرده اند در حالی که بر اساس این قانون، اگر همان دانشجو معدل دوره کارشناسی ارشدش به مقداری بالا باشد که طبق فرمول یاد شده، بالای ۷۵ باشد بورسیه اش قانونی است.

با این اوصاف پیش بینی می شود در شرایطی که سناریوی نخ نمای «فسادیابی دولت یازدهم» دیگر با مانور روی دروغ بزرگ ۳۰۰۰ بورسیه غیر قانونی جواب نمی دهد، جدید ترین بازی روانی برای منحرف کردن افکار عمومی تحت عنوان یک فساد یابی جدید به زودی رونمایی خواهد شد! اما سوال جدی این جاست که آیا روزی می شود که بشود به راحتی درباره برخی پرونده های مالی جنجالی مانند «کرسنت» نیز در رسانه ها مطالب مختلفی منتشر شود یا فقط قرار است هر چند وقت یک بار برخی موضوعات مانند بورسیه ها و ... به عنوان مصداق فساد یابی دولت یازدهم مطرح شود؟
منبع:رجا

ن : داود داودی
ت : پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴
اصرار آمریکا بر رابطه با ایران و اهداف پشت پرده آن
 
 
 
برای امریکا مهم است که ایران اسلامی که از روز اوّل به دلایل روشنی در مقابل امریکا ایستاد و تسلیم امریکا نشد و گفت که با امریکا مذاکره نمی کنم، حالا بگوید که بسیار خوب، چَشم، ما هم مذاکره می کنیم! می گویند بفرما، ابرقدرتی کامل شد! این منطقه‌ای هم که زیر بار نمیرفت، زیر بار آمد؛ این‌جا هم عتبه را بوسیدند! بنابراین، صِرف مذاکره برایشان خیلی مهّم است.
 
به گزارش جهان، مهدی شبان مسک در وبلاگ "حضوری برای ظهور" نوشت: 

بحث رابطه با آمریکا بحث تازه و جدیدی نیست بلکه از همان ابتدای انقلاب در داخل و خارج از کشور، طرفدارانی داشته است و عده ای همواره بر طبل رابطه کوبیده اند؛ البته در برخی از برهه های زمانی، طرفداران رابطه با آمریکا در داخل و خارج از کشور که بستر را برای طرح این مباحث، بیشتر فراهم می دانسته اند؛ جنجالی تازه می آفریدند که بحمدلله هر بار مورد بی توجهی و عدم رغبت توده مردم قرار گرفته و با سیلی محکم ملت عزیز ایران مواجه می شدند. 
 
دستگاه تبلیغاتی دشمن با طرح این مباحث، مقاصد بسیار خطرناکی را دنبال می‌کند؛ ملت عزیز ما باید اهداف دشمن و کاری را که او انجام می‌دهد بشناسند تا مانع رسیدن آنها به اهداف شوم خود شوند. 
 
مقام معظم رهبری به تناسب در برهه های زمانی مختلف به بیان برخی از اهداف دشمنان از طرح این مباحث و پشت پرده اصرار بر رابطه، پرداخته اند. ما در این نوشتار قصد داریم به برخی از اهداف پشت پرده دشمنان؛ با تکیه بر کلام گوهر بار امام خامنه ای بپردازیم. 
 
اهداف پشت پرده آمریکا 
 
1- ایجاد اختلاف در بین مردم ایران 

 
اینها می خواهند آن چیزی را که تا امروز وسیله وحدت ملت ایران بوده است، به وسیله اختلاف ملت ایران تبدیل کنند. تا به حال آحاد ملت ایران به خاطر این‌که می دانستند دولت امریکا دشمن آنهاست، در مقابل دشمنی امریکا، اگر یک وقت اختلافات جزئی هم داشتند، کنار می گذاشتند و متّحد می شدند. مقابله با امریکا، یکی از وسایل وحدت این ملت بوده است. اینها می خواهند با این جنجال ها، همین وسیله وحدت را، به وسیله اختلاف تبدیل کنند. این علیه آن، آن علیه این. این بگوید مذاکره، آن بگوید مذاکره چه فایده‌ای دارد؛ آن یکی بگوید چه ضرری دارد؟ یک عدّه از این طرف بحث کنند، یک عدّه از آن طرف بحث کنند! واینها هم این وحدت عظیم ملی را که ملت ایران در مقابله با حضور دشمن دارد، به اختلاف ملت ایران تبدیل کنند.[1] 
 
2- قبح زدایی بحث رابطه با آمریکا 

 
می خواهند با تکرار این قضیه -مذاکره و رابطه با امریکا- قضیه‌ای را که در چشم ملت ایران، به دلایلی منطقی، یکی از زشت‌ترین چیزهاست، قبحش را از بین ببرند. 
 
یک روز بود که دولت های عرب، صحبت کردن با اسرائیل، رابطه با اسرائیل و حتّی آوردن اسم اسرائیل را یکی از کارهای بسیار زشت می دانستند. اینها با مطرح کردن و پیش کشیدن این قضیه، آنها را یکی یکی از صفوف ملت عرب خارج کردند و بار را به گردن او انداختند. بتدریج کاری کردند که قبح این قضیه ریخت؛ حتّی دولت هایی که در مرزهای اسرائیل نیستند و هیچ خطر و ضرری هم از اسرائیل نمی بینند، در خانه خودشان نشسته‌اند و صحبت از مذاکره با اسرائیل میکنند! واقعاً چه لزومی دارد؟ اما می کنند؛ چون قبحش ریخته است.[2] 
 
3- حفظ هیبت ابرقدرتی آمریکا 

 
عمده قدرت ابرقدرت ها، متّکی به هیبتشان است؛ هیبت آنهاست که می تواند کار کند. اینها همه‌جا که وارد میدان نمی شوند، تیر و تفنگ که به کار نمی برند؛ تشر و هیبتشان است که رؤسای دولت ها و رؤسای احزاب سیاسی دنیا را وادار می کند که دست و پایشان در مقابل اینها بلرزد و کوتاه بیایند. 
  
برای امریکا مهم است که ایران اسلامی که از روز اوّل به دلایل روشنی در مقابل امریکا ایستاد و تسلیم امریکا نشد و گفت که با امریکا مذاکره نمی کنم، حالا بگوید که بسیار خوب، چَشم، ما هم مذاکره می کنیم! می گویند بفرما، ابرقدرتی کامل شد! این منطقه‌ای هم که زیر بار نمیرفت، زیر بار آمد؛ این‌جا هم عتبه را بوسیدند! بنابراین، صِرف مذاکره برایشان خیلی مهّم است.[3] 
 
4- حفظ دوستان و دولت های تابع 

 
بسیاری از کشورها هستند که دولت هایشان از دوستان دولت امریکا محسوب می شوند؛ یعنی تحت نفوذ و تسلیم دولت امریکا قرار دارند، مواضع سیاسیشان تابع دولت امریکاست و کلاًّ تابع امریکا هستند؛ با فلان‌جا قطع رابطه کنید، فلان‌جا را معامله کنید، فلان‌جا را معامله نکنید، نفت را این‌گونه کنید، مس را آن‌طور کنید. این دولت هایی که تسلیم امریکا هستند، بتدریج این فکر برایشان به وجود می‌آید که دولتی به نام جمهوری اسلامی ایران هست که به امریکا هیچ اعتنایی نمی کند؛ امریکا هم نسبت به آن دولت نمی تواند هیچ آسیب جدّی بزند. پس، علّت این‌که ما از امریکا این‌قدر می ترسیم، چیست؟ 
  
برای امریکا خیلی خطرناک است که این فکر در دوستان و در تبعه دولت های تابع و پیرو او رسوخ پیدا کند. امریکا در پی یک جواب است؛ باید کاری کند که به آنها این‌طور تفهیم شود که: «دیدید، این محاصره اقتصادی و همین فشارهایی که ما علیه جمهوری اسلامی به خرج دادیم، بالأخره جمهوری اسلامی را هم خسته کرد و مجبور نمود که او هم بیاید و زانو بزند و از آن پایگاه و از آن گردن برافراشته‌ای که داشت، بناچار پایین آید!». این را به دولت هایی که پیرو و تابعش هستند، تفهیم کند که: «نخیر؛ این‌طور هم نیست که شما خیال کنید کسی که با ما نباشد، می تواند از آسیب در امان بماند. جمهوری اسلامی هم بالاخره مجبور شد بیاید»![3] 
 
5- تبلیغ شکست قطب اسلام در مقابل قطب استکبار 

 
تا به حال در برخورد این دو قطب مبارز با یکدیگر -که قطب استکبار از یک طرف و قطب اسلام از طرف دیگر است- پیشرفت و مبارزه و پیروزی، متعلّق به قطب اسلام بوده است. قطب اسلام همیشه پیش رفته است؛ اما قطب استکبار پیشرفتی نداشته است. اینها می خواهند بگویند جمهوری اسلامی تسلیم شد؛ طرف ما آمد و مجبور شد کنار بیاید و با ما مذاکره کند؛ این‌طور وانمود کنند که در این مصاف، بالاخره قطب اسلامی شکست خورد و مجبور به عقب‌نشینی شد و قطب استکبار در این مصاف پیروز گردید. 
  
می خواهند این را تفهیم کنند که دشمن پیروز شده و اسلام مجبور به عقب‌نشینی شده است. می خواهند بگویند که اسلام انقلابی از حرفهایش گذشت و برگشت.[5] 
 
6- خاموش کردن و ناامید کردن ملت های مسلمان 

 
غرضشان یک کار تبلیغاتی است برای اینکه به ملت های مسلمان نشان دهند که ببینید این نظام جمهوری اسلامی بود با آن سرسختی، با آن ایستادگی، اما عاقبت مجبور شد بیاید باب مصالحه و گفتگو را با ما باز کند. وقتی ملت ایران اینجور است، شماها چه می گوئید دیگر؟ 
 
این را برای خاموش کردن و ناامید کردن ملت های سربرافراشته‌ی مسلمان که امروز در بسیاری از کشورهای اسلامىِ اینها نسیم بیداری وزیده است و به خاطر اسلام احساس عزت می کنند، لازم دارند. از اول انقلاب، این یکی از هدف ها بود. از سال های اول انقلاب، یکی از هدف های آنها همین بود که ایران را پای میز مصالحه و بده‌بستان بکشانند؛ بگویند بالاخره دیدید ایران هم که ادعا می کرد مستقل است، ایستاده است، نترس است، شجاع است، مجبور شد بیاید بنشیند پای میز مذاکره؟ امروز هم همین هدف را دنبال می کنند. این، مطلب مهمی است. وقتی هدف از مذاکره، یک هدفِ غیرمربوط به مسائل اساسی است، یک هدف تبلیغاتی است، خب معلوم است طرف مقابل که جمهوری اسلامی است، خام نیست، چشم‌بسته نیست، می فهمد که هدف شما چیست؛ لذا متناسب با همان نیت خودتان، جواب شما را می دهد.[6] 
 
_________________________________________________________________ 
پی نوشت:
[1] - بیانات مقام معظم رهبری؛ نماز جمعه تهران؛ 26 دی 1376
[2] - همان.
[3] - همان
[4] - همان
[5] - همان
[6] - بیانات مقام معظم رهبری؛ دیدار مردم آذربایجان  28 بهمن 1391
 
منبع: جهان نیوز

ن : داود داودی
ت : یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴


 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.